CV90 naši armádu posunou do nové éry, podíl českého obranného průmyslu se stále řeší

 13. 06. 2023      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

7. mechanizovaná brigáda se konečně dočká nových bojových vozidel pěchoty. Po tvrdém vyjednávání se ministerstvu obrany vedeném Janou Černochovou podařilo uzavřít smlouvu, která svojí finanční náročností a komplikovaností specifikace nemá z hlediska vyzbrojování pozemních sil obdoby. Dodávkou vozidel CV90 naplníme nejen tzv. Capability Targets, které po nás požadují naši alianční partneři v NATO, ale celkově posuneme schopnosti našich pozemních sil do nové éry. Ministerstvo se navíc rozhodlo nad plánovaný počet 210 vozidel uplatnit opci na 36 dalších vozidel pro zajištění nejlepší možné ceny, a to vzhledem k výrazně narůstajícím cenám v obranném průmyslu, které jsou spojeny s poptávkou aliančních států v důsledku války na Ukrajině, ale i zvýšením cen energií, komodit a práce. 

cv90IDETFoto: Bojové vozidlo pěchoty CV90 na veletrhu IDET 2023 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Jednání se švédským výrobcem BAE Systems-Hägglunds byla od počátku dlouhá a tvrdá. Od počátku se počítalo s vysokým podílem státního podniku VOP CZ jako strategického státního a ministerstvem plně kontrolovaného podniku, což potvrzuje i smlouva se švédským výrobcem. Základní požadavek na lokalizaci nejméně 40% hodnoty zakázky do České republiky by pak měl být podle vyjádření ministerstva obrany z 25. května 2023 dokonce překonán. O efektu zakázky pro českou ekonomiku a potřebě kontroly obecného výpočtu podílu domácích firem, včetně servisu vozidel v průběhu jejich životního cyklu jsme psali dříve.

BVP CV90 mají na trhu dobré jméno a mezi dosavadní uživatele patří Švédsko, Finsko, Dánsko, Norsko nebo Nizozemsko, ale kontrakty byly podepsány i se Slovenskem a bojová vozidla CV90 mají být dodávána také na Ukrajinu. Česká republika tak pořizuje zavedené vozidlo s ukončeným a ověřeným vývojem a parametry, včetně  účasti v globálním klubu zákazníků s možností výměny informací a zkušeností a možností zapojení českých podniků do globálních logistických řetězců.

Bezprecedentním výsledkem je přenos licence na vozidlo na české ministerstvo obrany, což se podařilo vůbec poprvé v historii. Každý zásah do platformy, integrace nového zbraňového systému, nebo obecně poskytování servisní podpory vozidla v průběhu jeho životního cyklu si tak resort obrany bude moci řídit sám. Podstatnou část průmyslové spolupráce by měl zaštítit státní podnik VOP CZ, kdy by tato činnost měla být kontrolovaná a pod určitými sankcemi vůči BAE Systems by měla být vymahatelná. Vedení ministerstva se tak v tomto projektu nespoléhá pouze na memoranda či přísliby.

Dosud byly podepsány smlouvy s pěti klíčovými partnery, které se budou na projektu CV90 pro AČR podílet. Jde již o zmíněný státní podnik VOP CZ,  dále pak společnosti Excalibur Army, VR Group, Ray Service a Meopta. Celkem by měl počet českých kooperantů dosáhnout zhruba třicítky firem, kdy by konkrétní prováděcí smlouvy měly být uskutečněny do konce tohoto roku. Navzdory tomu, že je česká zbrojní výroba aktuálně vytížená dodávkami pro Ukrajinu i doplňováním zásob naší armády, společnosti považují český projekt CV90 za stěžejní a bude pro něj alokována dostatečná výrobní kapacita.

Zajímalo nás, co pro dané firmy nedávný podpis smlouvy na nákup BVP CV90 pro AČR znamená a zdali budou se švédským výrobcem BAE Systems spolupracovat i nad rámec tohoto projektu, případně o co konkrétně půjde.

„Jsme rádi, že ministerstvo obrany pod vedení paní ministryně Jany Černochové nepodlehlo dlouhodobě vyvíjenému tlaku a vyjednalo maximální podporu pro český obranný průmysl včetně našeho státního podniku. Hned po podpisu smlouvy 24. května naše práce na této historicky největší armádní zakázce započaly a skupina našich specialistů odjela do Švédska, kde řešila společný vývoj pro různé varianty vozidla CV90,“ sdělil ředitel státního podniku VOP CZ Marek Špok.

VOP CZ by měla kromě svého podílu na výrobě CV90 také řídit síť partnerů českého i mezinárodního obranného průmyslu, mezi které patří i společnost STV GROUP. Ta s VOP CZ podepsala memorandum o spolupráci ještě před samotným uzavřením kontraktu mezi Českou republikou a Švédskem. Spolupráce mezi VOP CZ a STV GROUP je logická, kdy oba podniky jsou ve svých schopnostech týkající se zajištění výroby, oprav a servisní podpory pro těžkou bojovou techniku naší armády strategické. VOP CZ mimo jiné udržuje flotilu našich dosavadních hlavních bojových tanků T-72M4 CZ nebo bojových vozidel pěchoty. STV GROUP armádě opravuje houfnice vz. 77 DANA (dříve také BVP-2), plní však i kontrakty na bojová vozidla, raketomety a tankovou techniku pro exportní trhy, a to včetně dodávek na Ukrajinu. Spolupráce VOP CZ a STV GROUP je dlouhodobá a netýká se pouze projektu CV90, ale i dalších platforem. A to jak pro české uživatele, tak pro exportní trhy. 

David Hác, předseda správní rady STV GROUP, okomentoval spolupráci s BAE Systems následovně: „Zástupci BAE Systems s námi jednají již více než rok. Navštívili také naše výrobní provozy v Poličce. Věřím, že jsme je přesvědčili, že nejen ve výrobě munice, ale také v opravách a modernizacích těžké vojenské techniky včetně služeb pro MO máme bohaté zkušenosti. Zatím jsme se však ke konkrétnímu návrhu spolupráce nedostali s příslibem, že se k jednacímu stolu vrátíme v nejbližších týdnech po podpisu kupní smlouvy. Věřím, že BAE dostojí svým slibům a nějaký průnik přímé spolupráce, ať už na projektu pro Českou republiku nebo jiných projektech, nalezneme. Oceňuji tvrdost jednání týmu MO, které trvalo a do smlouvy prosadilo povinnost významného zapojení domácího průmyslu. Spolupráci s VOP CZ považujeme za zásadní. Jsme rádi, že si dlouhodobě udržujeme výborné vztahy a vzájemně se můžeme na mnoha projektech podpořit. Není to jen o obchodní stránce věci, ale o budování dlouhodobých kompetencí celého obranného průmyslu. Právě CV90 otevírají dveře k moderním technologiím i výrobním postupům a budeme rádi, pokud se bude projekt dařit. Druhou stránkou listu je potom životní cyklus vozidel na dalších nejméně třicet let. Nemyslím tím pouze opravy, ale i celý balíček dodávek a služeb spojených s CV90.“

Marketingový ředitel Meopty Jiří Coufal nám odpověděl následující: „Jedná se o významnou zakázku pro skupinu Meopta, jejíž objem je dle našeho očekávaní. Budeme se podílet na výrobě unikátní zaměřovací technologie UTAAS (Universal Tank and Anti-Aircraft Fire Control Systém) pro bojová vozidla pěchoty (BVP) typu CV90 společnosti BAE Systems. Jedná se o zajištění celé výroby a testování kompletního UTAAS systému pro společnost SAAB, která je subdodavatelem tohoto systému. Kromě spolupráce na českém projektu CV90, jsme velmi potěšeni, že jsme také byli schopni vyjednat strategickou spolupráci se Saabem a BAE Systems Hägglunds. Aktuálně intenzivně jednáme o dalších projektech nad rámec českých CV90 v horizonu příštích 10 let.“

Richard Kuběna, obchodní ředitel Excalibur Army na náš dotaz odpověděl: „Jednáme s BAE Systems o projektu montáže bojových věží a máme k tomu účelu již podepsanou rámcovou smlouvu. I když v kontextu současných zakázek, které plníme, se zatím jedná spíše o projekt menšího rozsahu, doufáme, že je zde díky této referenční zakázce pro českou armádu potenciál pro postupné rozšíření spolupráce.“

Generální manažer společnosti Ray Service Jakub Gabriel zareagoval následovně: „Podpis pro nás primárně znamená, že vstoupila v platnost naše smlouva o dodávkách elektromechanických boxů a systémových kabelů, kterou jsme nedávno podepsali. V následujících týdnech tedy nic nebrání tomu aby se rozběhly přípravné práce. “ Na otázku, zdali bude společnost se švédským výrobcem BAE Systems spolupracovat i nad rámec tohoto projektu, Jakub Gabriel odpověděl: „Ano budeme, konkrétně se jedná o projekt CV90 pro slovenskou armádu.“

Společnost VR Group, a.s., dceřiná společnost státního podniku LOM PRAHA, uzavřela prostřednictvím předsedy představenstva Víta Ryšky na veletrhu IDET smlouvu s firmou BAE Systems Hägglunds, na dodávku komplexního simulačního systému pro vozidlo CV90MkIV určeného pro Armádu České republiky. „Pro naši dceřinou společnost VR Group, a.s., respektive celou skupinu LOM PRAHA s.p. představuje tento kontrakt zásadní milník v dosavadním působení. Vývoj simulačního řešení pro novou platformu MkIV s využitím současných vyspělých technologií modelování a simulace přinese do České republiky nové kompetence a skrze nastavenou průmyslovou spolupráci zajistí jejich dlouhodobý rozvoj do budoucna,“ sdělil ředitel státního podniku LOM PRAHA, s.p. Jiří Protiva.

Válka na Ukrajině jasně dokazuje, jak je pro zajištění vlastní obranyschopnosti kritické mít silný a rozvinutý obranný průmysl, který musí táhnout za jeden provaz. Přestože bude řízení projektu CV90 pro AČR bezpochyby náročné (např. ve smyslu řádného plnění všech smluvních ustanovení), bude daný projekt přínosem jak pro Armádu České republiky, tak i pro český obranný průmysl.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP