Generál Opata potěšil válečné veterány drobnými dárky

 23. 12. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

K pravidelnému předvánočnímu programu náčelníka Generálního štábu Armády ČR armádního generála Aleše Opaty patří návštěva válečných veteránů v Domově Vlčí mák, Domově péče o válečné veterány v Praze a Středisku komplexní péče o veterány v Olomouci. Vzhledem k současné situaci nebylo možné uskutečnit osobní setkání s předáním vánočních dárků. I tak nebyli veteráni o radost z vánočních balíčků ochuzeni, protože jim byly přivezeny.

bann_2339Foto: Generál Opata poslal válečným veteránům vánoční dárky | army.cz

„Setkání s válečnými veterány patří k mým nejoblíbenějším. Mrzí mě, že se nemohlo z důvodu přísných koronavirových opatření uskutečnit, ale zdraví klientů i personálu je na prvním místě. Je pro mě důležité, že se veteránům dostává té nejlepší péče, kterou si zasluhují,“ uvedl generál Opata.

Domov Vlčí mák poskytuje nepřetržitou péči 85 klientům se sníženou soběstačností, v naprosté většině válečným veteránům a jejich partnerům. „Průměrný věk našich klientů přesahuje 93 let, nejstaršímu je 100 let. Náš tým o ně pečuje 24 hodin denně,“ popsala vrchní setra Jana Zoufalá. Zařízení se také neustále snaží zkvalitňovat život klientů a přizpůsobovat se jejich individuálním potřebám.

foto-3_352Foto: Mezi obdarovanými v Praze byl plukovník v.v. Ján Hacko | army.cz

Středisko v Olomouci zajišťuje veteránům péči dlouhodobějšího charakteru, jako ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při osobní hygieně či zvládání běžných úkonů péče o sebe. Personál také poskytuje rehabilitační terapii a léčebnou tělovýchovu. Nejstaršímu válečnému veteránu je 99 let, jejich průměrný věk je 90 let.

foto-4_323
Foto: V Domově Vlčí mák dárky předala vrchní sestra Jana Zoufalá | army.cz

Domov Vlčí mák v Ústřední vojenské nemocnici v Praze poskytuje důstojné prostředí a komplex služeb klientům, především válečným veteránům, kteří vzhledem ke svému věku a zdravotnímu stavu potřebují pomoc při zajištění svých potřeb. Domov pro válečné veterány je určen pro válečné veterány, jejich manželky nebo družky, jejichž zdravotní stav nevyžaduje trvalou péči a kteří jsou schopni se o sebe postarat.

foto-5_305
Foto: V Domově Vlčí mák dárky předala vrchní sestra Jana Zoufalá | army.cz

Léčebna dlouhodobě nemocných - Středisko komplexní péče o veterány ve Vojenské nemocnici v Olomouci zabezpečuje jak zdravotní, tak i sociální péči o veterány 2. světové války a jejich manželky a novodobé veterány. Disponuje 14 pokoji s 27 lůžky, z toho 10 lůžek je možné využít k poskytnutí sociální služby.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP