Czech Lion: Armádní cvičení zaměřené na vyhlášení válečného stavu ČR

 14. 07. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

S přibývajícím horkem letních měsíců stupňuje své nepodložené a neoprávněné územní požadavky ve středoevropském regionu jedna z mocných vojenských koalic. Doposud zcela ignorovala standardní diplomatické a politické nástroje a na státy v našem sousedství poslední dobou vyvíjela stále silnější vojenský, politický i ekonomický tlak. Demonstrace síly na hranicích postupně přerůstá v otevřenou vojenskou agresi. Když síly nepřítele začnou proudit na území střední Evropy, nejsme v tom naštěstí sami. Země NATO s předstihem správně odhadly úmysly agresora, rozvinuly se v prostorech pravděpodobných úderů a zahájily intenzivní plánování obrany s cílem ubránit územní celistvost napadených států a donutit nepřítele k okamžitému ukončení intervence a stažení jeho vojsk zpět.

Ne, opravdu jste nepřehlédli zprávu o ohrožení nebo napadení České republiky, není potřeba rychle zapínat zpravodajské televizní kanály ani rozhlas. Úvodní odstavce totiž shrnují fiktivní scénář, který se ve virtuálním světě děje právě v těchto dnech. Jde o námět cvičení Czech Lion 2021, které se uskuteční v září a představuje největší plánovanou výcvikovou aktivitu pozemních sil letošního roku. Jedním z jeho hlavních cílů je prověřit schopnost vyšších štábů a jednotek naší armády efektivně plánovat a vést bojovou činnost v mezinárodním prostředí v rámci kolektivní obrany.

sn_czln21_kveten_002Foto: Rozvinuté místo velení v Žižkových kasárnách v Olomouci | Ministerstvo obrany ČR

Do cvičení jsou zapojeny především 7. brigádního úkolového uskupení a Velitelství pozemních sil, které bude Czech Lion nejen řídit, ale v jeho rámci zároveň cvičit vlastní štáb právě v plánování a řízení operací pozemních sil na území České republiky při vyhlášení stavu ohrožení státu nebo válečného stavu.

Scénář cvičení se soustředí na odražení vojenského útoku agresora, který si neoprávněně nárokuje území ve střední Evropě. Na nepřítele není ČR sama, na pomoc jí přicházejí koaliční partneři. „Velitelství pozemních sil jako tzv. poskytovatel sil vycvičí, připraví a certifikované úkolové uskupení předá do podřízenosti Velitelství pro operace, které jej následně nasazuje jako příspěvek České republiky v rámci kolektivní obrany,“ přibližuje roli velitelství velitel pozemních sil generálmajor Ladislav Jung.

Na tvorbě válečné struktury komponentního velitelství pozemních sil pro účely cvičení a standardních operačních postupů velitelství pro plánování a řízení operací začali příslušníci Velitelství pozemních sil pracovat již na podzim loňského roku. K ověřování dosud zpracovaných postupů, pečlivému zplánování a přípravě samotného cvičení pak slouží série štábních nácviků, kterou velitelství zahájilo v lednu a pokračuje vlastně až do září.

img_14346Foto: Součástí vojenského rozhodovacího procesu plánování operace je i tzv. válečná hra | Ministerstvo obrany ČR

„Tyto štábní nácviky jsou pro příslušníky velitelství vynikající příležitostí dostat se do obrazu. Máme mladý štáb a ne každý má zkušenosti s procesem plánováním operací. Proto je důležité, aby všichni jednotlivé fáze tohoto procesu pochopili, ujasnili si své místo v něm a stejně tak v procesu řízení boje,“ podtrhuje důležitost těchto příprav náčelník štábu pozemních sil plukovník Ladislav Švejda. 

Součástí štábních nácviků proto bylo i vybudování stacionárního místa velení přímo v kasárnách velitelství. Místa velení obehnané žiletkovým drátem a trvale střežené ochrannou službou, nejsou u brigád a pluků pozemních sil ničím neobvyklým. Dokonce, ani když je zřízeno přímo v útvarových kasárnách. Když se ale v horkých dnech objevily oplocené stany s technikou v  Žižkových kasáren v Olomouci, mnohé zde sídlící útvary to překvapilo. Výhled na stanové městečko s majestátní katedrálou svatého Václava zde totiž dlouhá léta nepamatují.

sn_czln21_cerven_029Foto: Příslušníci štábu velitelství na místě velení | Ministerstvo obrany ČR

Cvičení Czech Lion se uskuteční od 6. do 24. 9. 2021. Zapojí se do něj přibližně tisícovka českých vojáků, přičemž řídící štáb cvičení bude plánovat a řídit činnost jednotek 7. brigádního úkolového uskupení nejen z místa velení Velitelství pozemních sil, ale i z Centra simulačních a trenažérových technologií Brno, jež poskytne zázemí a technologie k simulaci nepřítele, vlastních jednotek a činnosti koaličních jednotek dle zpracovaného scénáře cvičení.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP