CZS 15 - TRITON: Představení nové české cisternové zodolněné stříkačky

 07. 04. 2020      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Koncem roku 2019 byly Záchrannému útvaru HZS ČR dodány dva kusy cisteren, které byly v polovině února letošního roku slavnostně předány a představeny za účasti ministra vnitra a vedení Hasičského záchranného sboru České republiky. Jedná se o cisternovou zodolněnou stříkačku s označením CZS 15 a velkoobjemovou cisternu s označením CV 40. A právě první z obou cisteren, které se stanou součástí modulu Záchranného útvaru HZS ČR pro hašení požárů v nebezpečných prostorech a lesních požárů, Vám v následujícím článku blíže představíme.

triton_01
Foto: Cisternová zodolněná stříkačka CZS 15 | hzscr.cz

Vozidlo je určeno především pro zdolávání požárů v nebezpečných prostorech a lesních požárů. Za nebezpečné prostory v tomto případě platí místa s vysokým stupněm ohrožení zasahujících hasičů, jakými jsou například průmyslové výrobní a skladovací areály, sklady nebezpečných látek a munice, prostory, v nichž panuje nebezpečí exploze a mohlo by dojít k ohrožení osádek hasičských vozů např. odlétávajícími mechanickými částmi. Na základě technických parametrů se jedná o vozidlo předurčené pro pohyb a provádění průzkumu ve velmi náročných podmínkách s možností provedení hasebního zásahu i bez nutnosti opustit kabinu vozidla. Automobil je určen pro provozování ve stejných prostorech a prostředích jako CZS 40 (TITAN), díky své konstrukci a rozměrům se však dokáže dostat dále terénem a rovněž se dokáže pohybovat ve stísněnějších podmínkách.

Video: Představení nové techniky (včetně stříkačky CZS 15 TRITON) pro hašení požárů v nebezpečných prostorech / YouTube

Délka vozidla je 6 271mm, šířka 2 550 mm, výška v jízdním stavu podvozku 2 760 mm a celková hmotnost 16 tun. Stříkačka je na zpevněné komunikaci schopna dosáhnout rychlosti až 110 km/h. Světlá výška pod nápravami je při jízdní poloze podvozku 350 milimetrů, přední nájezdový úhel dosahuje hodnoty téměř 48°, ten zadní má velikost přes 40°. Z uvedených parametrů je zřejmé, že automobil je předurčen také pro pohyb v těžkém terénu.

Základem automobilu je dvounápravové šasi TATRA o rozvoru 3 650 mm s připojitelným pohonem přední nápravy. Jeho přiřazování je prováděno elektropneumaticky a plní funkci uzávěrky mezinápravového diferenciálu. Obě nápravy jsou vybaveny uzávěrkou osového diferenciálu a teleskopickými tlumiči pérování. Přední náprava má nosnost 8 000 kg, zadní 10 000 kg. Kyvadlové polonápravy vozidla jsou vybaveny pneumatickým odpružením a zkrutným stabilizátorem. Pomocí z kabiny ovládané regulace talku vzduchu ve vlnovcových pružinách lze plynule měnit výšku vozidla v rozsahu +80/-110 mm. Tyto změny umožní snížit celkovou výšku vozidla pro podjetí překážky či naopak zvýšit světlou výšku pod nápravami při průjezdu terénem.

triton_03
Foto: Základem automobilu je dvounápravové šasi TATRA o rozvoru 3 650 mm s připojitelným pohonem přední nápravy | hzscr.cz

Vysoký stupeň ochrany osádky vozidla je zajištěn díky použité pancéřové kabině. Její konstrukce vychází z armádních požadavků a výrobce garantuje odolnost proti mechanickému poškození na úrovni balistické ochrany ve stupni 2 dle standardizační normy STANAG 4569. Ochrana před tlakovými účinky explozí, odlétávajícími mechanickými částmi či padajícími stromy však není jediným bezpečnostním prvkem kabiny. Ta je rovněž přetlaková a hermeticky uzavřená se systémem filtroventilace pro ochranu obsluhy před nebezpečnými látkami a produkty hoření.

Nákladový prostor automobilu v sobě ukrývá nádrž na vodu, požární čerpadlo a úložné prostory pro požární příslušenství a výbavu vozidla. Nádrž na vodu o objemu 2 000 litrů je zhotovena z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. Údaj o množství vody v nádrži je zobrazován v kabině a při poklesu pod 10% celkové kapacity je osádka upozorněna akustickým signálem. Plnění nádrže je možné z vnějšího tlakového zdroje přes plnící hrdlo B75 umístěné na zádi automobilu.

triton_04
Foto: Přístrojová deska stříkačky CZS 15 TRITON | hzscr.cz

Ve vozidle je instalováno požární čerpadlo THT PJA 1 500 o jmenovitém průtoku 1 500 l/min a tlaku 1,0 MPa. O chod čerpadla se stará pomocný pohon převodovky, který lze použít také při jízdě vozidla do rychlosti 10 km/h. Ovládání čerpadla je realizováno z kabiny osádky. Voda z čerpadla je rozváděna k lafetové proudnici v přední části vozidla, do systému ochranných trysek pro skrápění a ochlazování vozidla a také k výtlaku se spojkou C52 umístěnému na zádi vozidla.

Pro provádění průzkumu a efektivního hašení může osádka využít ruční termokameru FLIR K 55, pro detekci nebezpečných látek vně kabiny pak přenosný přístroj Gas Alert Micro 5-PID. Jak bylo zmíněno výše, ve vozidle se nachází rovněž čtveřice izolačních dýchacích přístrojů Dräger Pascolt s lahvemi o objemu 3 litry. V kabině vozidla jsou dále umístěny dvě svítilny LED Survivor Atex v dobíjecích úchytech, dalekohled a drobné příslušenství.

triton_02
Foto: Kamerový systém ve vozidle CZS 15 TRITON | hzscr.cz

Ke zvýšení ochrany automobilu proti účinkům sálavého tepla může osádka využít vodních trysek umístěných na střeše. Do nich je přes čerpadlo přiváděna voda z nádrže, která po rozstřiku ochlazuje karoserii vozidla. Pro lepší přehled má velitel na svém stanovišti k dispozici ukazatel povrchové teploty vozidla.

Krom světel pro osvětlení okolí nástavby je vozidlo vybaveno rovněž přídavnými požárními světlomety směřovanými do obou stran a dozadu, přičemž světelný tok každého z nich je 5 000 lm. V přední části střechy automobilu je navíc umístěn otočný pátrací světlomet se světelným tokem 3 000 lm ovládaný z kabiny a další světlomet je součástí lafetové proudnice.

Video: Cisternová zodolněná stříkačka CZS 15 TRITON a její "bratr" univerzální pancéřované vozidlo Patriot II 4x4 PATRIOT II / YouTube

Cisternová zodolněná stříkačka CZS 15 byla k Záchrannému útvaru HZS ČR pořízena za podpory Ministerstva financí z rozpočtu všeobecné pokladní správy za 13 430 295 korun včetně DPH.

patr_00
Foto: Univerzální pancéřované vozidlo Patriot II 4x4 | EA

Výše popsaný unikátní hasičský speciál TRITON, svou konstrukcí vychází z vojenského speciálu PATRIOT II 4x4. Tato druhá generace je, stejně jako jeho předchůdce Patriot 4x4, vozidlo modulárního konceptu a spadá do kategorie vozidel o váze 13 až 17,5 tun. Díky své univerzálnosti a modularitě je Patriot II vhodný pro bojové nasazení, hlídkové mise či průzkumnou činnost. Představuje vhodnou platformu pro velitelská, spojovací, komunikační, protichemická či zdravotnická vozidla nebo jako nosič zbraňových systémů.

 Autor: Petr Žák

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP