CZS 15 - TRITON: Představení nové české cisternové zodolněné stříkačky

 07. 04. 2020      kategorie: Události

Koncem roku 2019 byly Záchrannému útvaru HZS ČR dodány dva kusy cisteren, které byly v polovině února letošního roku slavnostně předány a představeny za účasti ministra vnitra a vedení Hasičského záchranného sboru České republiky. Jedná se o cisternovou zodolněnou stříkačku s označením CZS 15 a velkoobjemovou cisternu s označením CV 40. A právě první z obou cisteren, které se stanou součástí modulu Záchranného útvaru HZS ČR pro hašení požárů v nebezpečných prostorech a lesních požárů, Vám v následujícím článku blíže představíme.

triton_01
Foto: Cisternová zodolněná stříkačka CZS 15 | hzscr.cz

Vozidlo je určeno především pro zdolávání požárů v nebezpečných prostorech a lesních požárů. Za nebezpečné prostory v tomto případě platí místa s vysokým stupněm ohrožení zasahujících hasičů, jakými jsou například průmyslové výrobní a skladovací areály, sklady nebezpečných látek a munice, prostory, v nichž panuje nebezpečí exploze a mohlo by dojít k ohrožení osádek hasičských vozů např. odlétávajícími mechanickými částmi. Na základě technických parametrů se jedná o vozidlo předurčené pro pohyb a provádění průzkumu ve velmi náročných podmínkách s možností provedení hasebního zásahu i bez nutnosti opustit kabinu vozidla. Automobil je určen pro provozování ve stejných prostorech a prostředích jako CZS 40 (TITAN), díky své konstrukci a rozměrům se však dokáže dostat dále terénem a rovněž se dokáže pohybovat ve stísněnějších podmínkách.

Video: Představení nové techniky (včetně stříkačky CZS 15 TRITON) pro hašení požárů v nebezpečných prostorech / YouTube

Délka vozidla je 6 271mm, šířka 2 550 mm, výška v jízdním stavu podvozku 2 760 mm a celková hmotnost 16 tun. Stříkačka je na zpevněné komunikaci schopna dosáhnout rychlosti až 110 km/h. Světlá výška pod nápravami je při jízdní poloze podvozku 350 milimetrů, přední nájezdový úhel dosahuje hodnoty téměř 48°, ten zadní má velikost přes 40°. Z uvedených parametrů je zřejmé, že automobil je předurčen také pro pohyb v těžkém terénu.

Základem automobilu je dvounápravové šasi TATRA o rozvoru 3 650 mm s připojitelným pohonem přední nápravy. Jeho přiřazování je prováděno elektropneumaticky a plní funkci uzávěrky mezinápravového diferenciálu. Obě nápravy jsou vybaveny uzávěrkou osového diferenciálu a teleskopickými tlumiči pérování. Přední náprava má nosnost 8 000 kg, zadní 10 000 kg. Kyvadlové polonápravy vozidla jsou vybaveny pneumatickým odpružením a zkrutným stabilizátorem. Pomocí z kabiny ovládané regulace talku vzduchu ve vlnovcových pružinách lze plynule měnit výšku vozidla v rozsahu +80/-110 mm. Tyto změny umožní snížit celkovou výšku vozidla pro podjetí překážky či naopak zvýšit světlou výšku pod nápravami při průjezdu terénem.

triton_03
Foto: Základem automobilu je dvounápravové šasi TATRA o rozvoru 3 650 mm s připojitelným pohonem přední nápravy | hzscr.cz

Vysoký stupeň ochrany osádky vozidla je zajištěn díky použité pancéřové kabině. Její konstrukce vychází z armádních požadavků a výrobce garantuje odolnost proti mechanickému poškození na úrovni balistické ochrany ve stupni 2 dle standardizační normy STANAG 4569. Ochrana před tlakovými účinky explozí, odlétávajícími mechanickými částmi či padajícími stromy však není jediným bezpečnostním prvkem kabiny. Ta je rovněž přetlaková a hermeticky uzavřená se systémem filtroventilace pro ochranu obsluhy před nebezpečnými látkami a produkty hoření.

Nákladový prostor automobilu v sobě ukrývá nádrž na vodu, požární čerpadlo a úložné prostory pro požární příslušenství a výbavu vozidla. Nádrž na vodu o objemu 2 000 litrů je zhotovena z polyesteru vyztuženého skleněnými vlákny. Údaj o množství vody v nádrži je zobrazován v kabině a při poklesu pod 10% celkové kapacity je osádka upozorněna akustickým signálem. Plnění nádrže je možné z vnějšího tlakového zdroje přes plnící hrdlo B75 umístěné na zádi automobilu.

triton_04
Foto: Přístrojová deska stříkačky CZS 15 TRITON | hzscr.cz

Ve vozidle je instalováno požární čerpadlo THT PJA 1 500 o jmenovitém průtoku 1 500 l/min a tlaku 1,0 MPa. O chod čerpadla se stará pomocný pohon převodovky, který lze použít také při jízdě vozidla do rychlosti 10 km/h. Ovládání čerpadla je realizováno z kabiny osádky. Voda z čerpadla je rozváděna k lafetové proudnici v přední části vozidla, do systému ochranných trysek pro skrápění a ochlazování vozidla a také k výtlaku se spojkou C52 umístěnému na zádi vozidla.

Pro provádění průzkumu a efektivního hašení může osádka využít ruční termokameru FLIR K 55, pro detekci nebezpečných látek vně kabiny pak přenosný přístroj Gas Alert Micro 5-PID. Jak bylo zmíněno výše, ve vozidle se nachází rovněž čtveřice izolačních dýchacích přístrojů Dräger Pascolt s lahvemi o objemu 3 litry. V kabině vozidla jsou dále umístěny dvě svítilny LED Survivor Atex v dobíjecích úchytech, dalekohled a drobné příslušenství.

triton_02
Foto: Kamerový systém ve vozidle CZS 15 TRITON | hzscr.cz

Ke zvýšení ochrany automobilu proti účinkům sálavého tepla může osádka využít vodních trysek umístěných na střeše. Do nich je přes čerpadlo přiváděna voda z nádrže, která po rozstřiku ochlazuje karoserii vozidla. Pro lepší přehled má velitel na svém stanovišti k dispozici ukazatel povrchové teploty vozidla.

Krom světel pro osvětlení okolí nástavby je vozidlo vybaveno rovněž přídavnými požárními světlomety směřovanými do obou stran a dozadu, přičemž světelný tok každého z nich je 5 000 lm. V přední části střechy automobilu je navíc umístěn otočný pátrací světlomet se světelným tokem 3 000 lm ovládaný z kabiny a další světlomet je součástí lafetové proudnice.

Video: Cisternová zodolněná stříkačka CZS 15 TRITON a její "bratr" univerzální pancéřované vozidlo Patriot II 4x4 PATRIOT II / YouTube

Cisternová zodolněná stříkačka CZS 15 byla k Záchrannému útvaru HZS ČR pořízena za podpory Ministerstva financí z rozpočtu všeobecné pokladní správy za 13 430 295 korun včetně DPH.

patr_00
Foto: Univerzální pancéřované vozidlo Patriot II 4x4 | EA

Výše popsaný unikátní hasičský speciál TRITON, svou konstrukcí vychází z vojenského speciálu PATRIOT II 4x4. Tato druhá generace je, stejně jako jeho předchůdce Patriot 4x4, vozidlo modulárního konceptu a spadá do kategorie vozidel o váze 13 až 17,5 tun. Díky své univerzálnosti a modularitě je Patriot II vhodný pro bojové nasazení, hlídkové mise či průzkumnou činnost. Představuje vhodnou platformu pro velitelská, spojovací, komunikační, protichemická či zdravotnická vozidla nebo jako nosič zbraňových systémů.

Přidat na Seznam.cz

 Autor: Petr Žák