Další pokus o nákup bojových obrněných vozidel 8x8 pro slovenskou armádu

 10. 08. 2021      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Akvizice nových kolových bojových vozidel 8x8 je projekt, o kterém se ve slovenské armádě a na Ministerstvu obrany mluví už několik let. Veřejnost si ještě dobře pamatuje neúspěch projektu bojového obrněného vozidla (BOV) Patria AMV 8x8, na jehož vývoji a výrobě se měl podílet finský a slovenský obranný průmysl. Nynější ministr obrany Jaroslav Naď nazval projekt akvizice vozidel Patria AMV za „manuál na netransparentnost“ a rozhodl se ho po svém nástupu do funkce v roce 2020 pozastavit. Nyní ovšem přišlo Ministerstvo obrany SR s novým materiálem, který řeší nákup nových BOV 8x8.

Geneze projektu BOV 8x8 

I když je projekt akvizice nových BOV 8x8 pro slovenskou armádu spojován především s osobou Petra Gajdoše ze strany SNS, který vedl Ministerstvo obrany SR v letech 2016-2020, snahy o nákup nových bojových vozidel 8x8 se objevily už v roce 2015. Významným krokem směrem akvizici nových BOV 8x8 se stalo podepsání záměru o spolupráci mezi tehdejším slovenským premiérem Robertem Ficem a polskou premiérkou Ewou Kopaczowou. 
Tato dohoda se týkala dvou projektů – možných generálních oprav samohybných kolových houfnic DANA, které mají obě země ve výzbroji a výroby BOV Rosomak – Scipio 8x8, přičemž podvozky by dodalo Polsko a Slovensko by prostřednictvím společností EVPÚ a DMD Group dodávalo věže. Nová bojová obrněná vozidla měla nahradit zastaralé kolové transportéry OT-64 a celkově mělo Slovensko zájem o 66 takový vozidel. V roce 2016 byl tento slovensko-polský projekt zrušen a to, jak bylo upřesněno Ministerstvem obrany SR, z důvodu ekonomické a vojenské nevýhodnosti projektu pro Slovenskou republiku.

Pansarterrängbil_360_Revinge_2015-7Foto: Kolové bojové vozidlo Patria AMV | Jorchr / CC BY-SA 3.0

Příběh nákupu nových bojových obrněných vozidel pokračoval v roce 2017. Usnesením Bezpečnostní rady Slovenské republiky č. 540 z 17. května 2017 byl materiál MO SR s názvem „Zabezpečenie projektov – Bojové obrnené vozidlo 8x8 a Bojové obrnené vozidlo/Viacúčelové taktické vozidlo 4x4“ odsouhlasen a zároveň Bezpečnostní rada doporučila vládě SR dokument MO SR schválit. To se nakonec i stalo. V listopadu 2017 Útvar hodnoty za peníze, spadající pod Ministerstvo financí, vydal k plánovanému akvizičnímu projektu své hodnocení.

Plánovaná investice do obou typů vozidel, tedy 8x8 a 4x4, měla činit 1,2 miliardy eur. Počet vozidel na platformě 8x8 se měl z původních 66 zvýšit na 81 vozidel, přičemž náklady na tento typ bojových vozidel měly být 417 milionů eur. V materiálu se mimo jiné píše i to, že vítězným vozidlem je finské vozidlo Patria AMV, které bylo z materiálů předložených MO SR vyhodnoceno jako nejlepší. Jak je konstatováno v samotném dokumentu, základním požadavkům Ozbrojených sil Slovenské republiky, jakými jsou například balistická ochrana a protiminová ochrana, vyhovovalo i německé vozidlo Boxer.

GTK_Boxer_side
Foto: Boxer je těžký kolový obrněný transportér, vyvinutý ve spolupráci Německa a Nizozemska. | Heldt / Public domain

Vozidlo Boxer ale bylo drahé (5,4 milionu eur za kus) a neschopné plavby. Dalšími vozidly, která prošli porovnáním, byly vozidla Pandur, Piranha, Rosomak a americký Stryker. Na finském obrněném vozidle Patria AMV měl mít slovenský obranný průmysl podíl až 70 %. Nové vozidlo mělo nést název Vydra a finální projekt MO SR představilo na podzim 2018. Ani tento pokus bohužel nebyl úspěšný. Jednak proto, že tehdejší vláda o něm nerozhodla včas, ale projekt také čelil kritice mnohých bezpečnostních analytiků a zástupců politické opozice. Po volbách v roce 2020 tedy nové vedení Ministerstva obrany mělo rozhodnout o budoucnosti projektu, což se nakonec i stalo. Projekt byl ministrem Jaroslavem Naďem pozastaven.

Současný plán ministerstva

Nedávno Ministerstvo obrany představilo nový plán pro akvizici BOV 8x8. Tento plán se jmenuje „ZÁMER PROJEKTU PRE Obstaranie Bojových obrnených vozidiel 8x8“. Podle informací, které tento dokument obsahuje, plánuje Ministerstvo obrany v pěti fázích v průběhu několika let nakoupit až 500 BOV 8x8 v různých konfiguracích. Dokument zároveň přikládá BOV 8x8 velkou důležitost, jelikož platforma 8x8 je základem pro zabezpečení požadovaných operačních schopností Ozbrojených sil Slovenské republiky, který vyplývají z mezinárodních závazků.

Při posuzování předložených nabídek se bude posuzovat zejména celková cena vozidla, celková cena integrované logistické podpory, provozní náklady, interoperabilita NATO a samozřejmě i podíl zapojení slovenského průmyslu. Podle informací portálu aktuality.sk má být jednou z podmínek i schopnost plavby. V první fázi projektu se má obstarat celkově 76 BOV 8x8 ve třech verzích – verze bojové obrněné vozidlo 8x8 v počtu 60 kusů, bojové obrněné vozidlo V 8x8 (velitelská verze) celkem 6 kusů a bojové obrněné vozidlo 8x8 AMBS (ambulantní verze).

Celkové náklady na zabezpečení vozidel v první fázi mají činit přibližně 323 milionů eur s DPH, z toho na samotná bojová vozidla má jít částka 296 milionů eur. V dalších fázích nákupu se kromě tradičních verzí vozidel budou nakupovat i BOV 8x8 ve variantách PVO, a to ve množství až 56 kusů (2. fáze) a ve verzi 120 mm samohybného minometu v počtu 36 kusů.

To, z jakých bojových vozidel si bude Slovensko vybírat, není zatím známo, ovšem účast některých vozidel v tendru se dá očekávat. Vezmeme-li v úvahu bojová obrněná vozidla se schopností plavat, v úvahu připadá například vozidlo Pandur II, které je sériově vyráběno v České republice a úspěchy slaví i v zemích jihovýchodní Asie. Případný úspěch vozidla Pandur II na Slovensku by mohl prohloubit obrannou spolupráci mezi Slovenskem a Českou republikou, jejímž prohloubení mají zájem obě země.

42mpr_pandur_boletice_3
Foto: Konkrétně v konfigurací 8x8 slouží vozidla Pandur II v různých verzích v Armádě České republiky (na snímku), v Portugalsku a nedávno mezi uživatele Pandurů přibyla i Indonésie. | Ministerstvo obrany ČR

Do tendru se může hlásit opět i vozidlo Vydra, tedy slovenská varianta BOV Patria AMV nebo vozidlo Piranha V, které do výzbroje zavádí Rumunsko nebo Španělsko. Teoreticky lze očekávat účast tureckého vozidla PARS III 8x8. Očekávat se dá například i účast bojového vozidla Boxer, které ale nedisponuje schopností plavat.

PIRANHA-5-RomaniaFoto: Nejnovější generace vozidel Piranha si našla zájemce v Dánsku, Rumunsku a Španělsku. | GDELS / Public domain

Zdroj: Ministerstvo obrany SR, Bezpečnostná rada SRÚrad vlády SR

 Autor: Mgr. Otto Dóka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP