Doškolovací intenzivní výcvik 42. mpr AČR: Rozhovor s vrchním praporčíkem praporu

 20. 11. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Nedávno jsme měli možnost navštívit vojáky 42. mechanizovaného praporu, kteří právě procházeli doškolovacím intenzivním výcvikem (D.I.V.). Strávili jsme v Táboře pouze jeden den, ale i tak musíme ocenit vysoký stupeň nasazení, se kterým vojáci cvičili.

doskolovaci_TIT
Foto: Nedávno jsme měli možnost navštívit vojáky 42. mechanizovaného praporu, kteří právě procházeli doškolovacím intenzivním výcvikem (ilustrační foto) | archiv 42. mechanizovaného praporu / army.cz

Voják Armády České republiky po splnění základních požadavků v rámci náboru nastupuje na tzv. Kurz základní přípravy (KZP) k Velitelství výcviku - Vojenské akademii (VeV-VA) ve Vyškově. Zde dostane základní vševojskový výcvik a po jeho absolvování přichází na útvar. U příslušného útvaru, ke kterému je přidělen, se poté dále cvičí a zdokonaluje ve své odbornosti. U bojových jednotek je však potřeba si, kromě vycvičení vojáka na konkrétní funkci, také osvojit standardy, které musí znát každý příslušník jednotky. Z tohoto důvodu si některé útvary AČR organizují vlastní doškolovací intenzivní výcviky. V rámci naší návštěvy jsme vyzpovídali vrchního praporčíka praporu prap. Ondřeje Pojezdného (viz video níže). 

Video: Doškolovací intenzivní výcvik 42. mpr AČR: Rozhovor s vrchním praporčíkem praporu / YouTube

42. mechanizovaný prapor „Svatováclavský“ je součástí pozemních sil AČR a je organizačně začleněn do struktury 4. brigády rychlého nasazení. Mechanizovaný prapor je základním taktickým útvarem mechanizovaného vojska, který je určen k plnění taktických úkolů v bojové sestavě brigády nebo samostatně.

Prapor se vyznačuje vysokým stupněm pohotovosti, vysokou pohyblivostí a palebnou silou a schopností rychlých přesunů na různé vzdálenosti, navíc částečnou schopností přepravy vzduchem a možností plnění zvláštních úkolů. Tomu odpovídá i jejich organizační struktura, ve které jsou jednotlivé prvky začleněny do tří základních celků, tzn. do bojové části, části bojové podpory a části logistické a zdravotnické podpory.

0050-tacticoolna 42 mpr tabor
Foto: Doškolovací intenzivní výcvik 42. mpr AČR | archiv 42. mechanizovaného praporu / army.cz

Možnosti využití  praporu:

 • Nasazení do bojových, mírových, humanitárních a jiných nestandartních operací i mimo území ČR.
 • K přesunům na různé vzdálenosti a pružnému manévrování v prostoru činnosti.
 • Vedení rozhodné činnosti při různých druzích a stupních ohrožení státu, v jakékoliv roční i denní době, za každého počasí a v jakémkoliv terénu.
 • Plnění úkolů zabezpečení obrany a ochrany stanoveného prostoru.

0053-tacticoolna 42 mpr tabor
Foto: Doškolovací intenzivní výcvik 42. mpr AČR | archiv 42. mechanizovaného praporu / army.cz

Mechanizovaný prapor je schopen plnit tyto úkoly:

 • V závislosti na druhu taktické činnosti, místě a úloze v boji, síle a činnosti protivníka.
 • V sestavě mechanizované brigády nebo samostatně v obraně, uzávěře státní hranice, při boji v obklíčení, v protidivizní, protivýsadkové činnosti a jako taktický vzdušný výsadek (především prapor KBVP).
 • Při nasazení v nevojenských ohroženích, v posílení ochrany státní hranice, střežení důležitých objektů.
 • Při živelných pohromách, v mírových, záchranných a humanitárních operacích nebo jiných nestandartních operací mimo území státu.
 • V obranném boji v součinnosti s ostatními mechanizovanými prapory nebo samostatně na vedlejším směru.
 • V útočné činnosti, proti lehce obrněným prostředkům protivníka s využitím předností praporu v rychlosti, překvapení a manévru.
 • V přepravě na organických vozidlech, po železnici, vzduchem nebo kombinovaným způsobem.
Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP