EU v Mali s okamžitou platností obnovila výcvik, pomohli i Češi

 25. 10. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Na základě rozhodnutí ředitelství vojenských misí Evropské unie v Bruselu (MPCC – Military Planning and Conduct Capability) se aktivity výcvikové mise v Mali s okamžitou platností obnovují. Také se do mise navrátí veškerý personál. Misi významně ovlivnila pandemie koronaviru a srpnový státní převrat.

Vojáci devátého úkolového uskupení mise EUTM
Foto: Naši vojáci v Mali (ilustrační foto) | army.cz

COVID-19 významně zasáhl i do aktivit výcvikové mise v Mali, které teď velí Češi. V dubnu musela polovina personálu mise odcestovat domů a aktivity se výrazně utlumily. Omezily se pouze na poskytování poradenství malijským ozbrojeným silám na strategické úrovni, zabezpečení logistické podpory a ochrany velitelství a výcvikového kempu. Výcvik malijských vojáků se musel zredukovat na nezbytné minimum. I přes velmi omezené možnosti se podařilo pokračovat ve výcviku instruktorů malijské armády.

20201012_g5s_course-9
Foto: EUTM Mali - obnovení výcvikových aktivit a návrat personálu do mise | army.cz

Nemoc na jaře také postihla některé evropské vojáky, velitelství mise se na velmi krátký čas doslova uzamklo. Nicméně okamžitou reakcí ze strany velení se podařilo epidemii dostat pod kontrolu, nemocné včas evakuovat do domovských zemí a zajistit omezený režim fungování celé mise.

Češi přesvědčili ústředí, že se výcvik musí obnovit

V polovině června, kdy Češi, už za přísných hygienických opatření, přebírali velení, již věděli, že jeden z jejich hlavních úkolů bude navrácení výcvikových aktivit do původního stavu a vytvoření podmínek pro implementaci nového, pátého, mandátu, který rozšiřuje prostor operace do celého Mali, navyšuje personál i rozpočet.

20201012_g5s_course-28
Foto: EUTM Mali - obnovení výcvikových aktivit a návrat personálu do mise | army.cz

Českému velení se podařilo přesvědčit ústředí v Bruselu, že výcvik je nutné opět obnovit, za dodržení všech hygienických opatření, a nečekat do odeznění pandemie. To se povedlo a Češi dostali souhlas zahájit výcvikové aktivity s návratem vojáků, který se měl uskutečnit v několika vlnách. Nicméně v srpnu přišel státní převrat a návrat vojáků do mise i veškerý výcvik Malijců se musel opět zastavit.

Státní převrat situaci zkomplikoval

Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS) uvalilo na Mali sankce a stanovilo řadu podmínek, které musely být bezpodmínečně splněny – jmenování prezidenta pro přechodné období, premiéra a vlády, která dovede zemi za osmnáct měsíců k demokratickým volbám. České velení se aktivně účastnilo série jednání s ředitelstvím evropských misí v Bruselu, velvyslanectvími Evropské unie v Mali a dalších partnerských zemí, sledovalo politickou situaci a vývoj v rámci tamějšího ministerstva obrany a generálního štábu. Podmínky pro uvolnění embarga byly nakonec ze strany Mali naplněny.

Vojáci se do mise začnou vracet začátkem listopadu, bude jich víc než tisíc

Také přispěním českého velitele mise, generála Ridzáka, kdy se mu, po maratonu jednání, povedlo soustředit pro bruselské ústředí veškeré podklady, se může mise navrátit do normálu. „Tento okamžik právě nastal, dostali jsme pokyn od ředitele vojenských misí EU, admirála Hervé Bléjeana, abychom se navrátili k původním schopnostem před začátkem pandemie a obnovili výcvik,“ vysvětluje český velitel a pokračuje: „Přes veškeré překážky jsme, mimo jiné, pokračovali v přípravě výcviku nových struktur ve prospěch Společných sil států G5 Sahel v úzké spolupráci s jejich velitelem, generálem Oumarou Namatou.

20201012_g5s_course-32
Foto: EUTM Mali - obnovení výcvikových aktivit a návrat personálu do mise | army.cz

Země EU záhy obdržely výzvu, aby zahájily přesun svého personálu předurčeného pro návrat do Mali. Vojáci se do mise začnou vracet začátkem listopadu ve dvou intenzivních vlnách. Plného „předpandemického“ stavu mise dosáhne v polovině listopadu. V rámci nového mandátu se personál v příštím roce postupně navýší z původních sedmi set vojáků na více než tisícovku.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP