Europeizace letounu F-35

 23. 08. 2023      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

Vzhledem k neustále se zvyšujícímu počtu evropských států, které se rozhodly přejít na letoun páté generace F-35, je vhodné uvažovat o možné „europeizaci“ tohoto letounu, tedy přesunu co největšího podílu výroby do Evropy a integraci evropských zbraní.

1920px-190116-F-BQ566-003Foto: F-35A s otevřenou pumovnicí | U.S. Air Force / Senior Airman Alexander Cook

Výrobce letounu F-35, Lockheed Martin, uvádí, že v současné době je zhruba 25 % součástek letounu F-35 vyráběno v Evropě. Mezi evropské země s nejvýznamnějším podílem na programu F-35 patří Dánsko, Itálie, Německo, Norsko a Velká Británie. Dánská společnost Terma vyvíjí například víceúčelový kontejner, který, ačkoliv je umístěn vně letounu, výrazně nezvyšuje odraznou plochou letounu. Tento kontejner lze využít pro širokou škálu senzorů a systémů včetně zbraňových. V Itálii se pak vyrábí křídla a italské společnosti také dodávají například části kokpitů a další komponenty letounu. Na letecké základně Cameri se navíc připravuje provoz centra pro údržbu a opravu letounů z ostatních evropských zemí. Německý Rheinmetall se zas bude podílet na výrobě částí trupu letounu F-35, které bude dodávat zahraničním zákazníkům. Norský Kongsberg participuje na vývoji střely Joint Strike Missile (JSM) speciálně pro letouny F-35. Další norské společnosti pak dodávají například pylony pro umístění střel kategorie vzduch-vzduch. Zřejmě nejvýznamnějším evropským přispěvatelem z hlediska průmyslové spolupráce je však Velká Británie. Právě britské společnosti se podílí například na dodávkách sedadel nebo horizontálních ocasních ploch. Celkově se na dodávkách pro letoun F-35 podílí více než 100 britských společností.

Co se týče zbraňových systémů, evropský výrobce raketových zbrojních systémů MBDA připravuje integraci střel kategorie vzduch-vzduch ASRAAM (pro krátkou vzdálenost) a Meteor (pro dlouhou vzdálenost). Co se týče již zmíněných střel kategorie vzduch-země Joint Strike Missile, ty jsou určeny k ničení pozemních i námořních cílů na dlouhé vzdálenosti. Největší výhodou těchto střel je fakt, že je odpalovaná z vnitřní pumovnice letounu a nemusí být umístěna pod křídly, což letounu umožnuje udržovat nízkou odraznou plochu. Zvláštním případem je pak střela s plochou dráhou letu TAURUS KEPD 350, která, podle jednoho z propagačních materiálů společnosti MBDA, může být integrována právě do výzbroje letounu F-35.

Z výše uvedených informací je patrné, že evropské společnosti se na výrobě a vyzbrojování letounu F-35 podílejí výrazným způsobem. Vzhledem k dynamickému vývoji bezpečností situace jak v Evropě, tak zejména v západním Pacifiku a stoupajícímu počtu letounů F-35 ve výzbroji evropských států, je tak vhodné uvažovat nad možností dalšího navýšení podílů výroby letounů F-35 a integraci co největšího množství výzbroje.

První a zřejmě nevýraznější výhodou je fakt, že navýšením podílu ve výrobě F-35 a možnosti výroby náhradních dílů na tento letoun se výrazně sníží potenciální závislost na americké straně. Je však třeba zdůraznit, že tato výhoda v žádném případě nevyjadřuje nutnost snižování spolupráce s americkou stranou, která bude i nadále klíčová. Avšak evropské státy velmi dobře vnímají současnou geopolitickou realitu, v níž dochází k přesunu americké pozornosti zejména do Západního Pacifiku.

Podobná situace panuje i v rámci zbraňových systémů. Pokud dojde k integraci evropských střel, bude tak možné ještě více snížit závislost na americké straně, která se bude moci soustředit v rámci svých průmyslových kapacit na vlastní ozbrojené síly. Navíc odpadne problém s případnou přepravou těchto střel ze Spojených států, která by, v porovnání s možností výroby a přepravy v rámci Evropy, trvala dlouho.

Třetí a spíše strategickou a dlouhodobou výhodou je také možnost nadále rozvíjet evropský letecký průmysl, který v současné době bohužel nedisponuje plnohodnotným letuschopným a bojeschopným letounem páté generace. Podíl na vývoji a výrobě komponentů pro letoun F-35 by evropskému průmyslu přinesl možnost dalšího rozvoje a případné překlenutí období, ve kterém není k dispozici evropský letoun páté nebo dokonce šesté generace (pro srovnání: ve Spojených státech se podle webu Defense News již před třemi lety uskutečnil první let prototypu letounu šesté generace).

Je evidentní, že se letoun F-35 v krátkodobé budoucnosti stane páteřním strojem vzdušných sil evropských států, které by tak již dnes měly uvažovat o tom, jak v dnešním dynamicky se měnícím bezpečnostní prostředí tento fakt využít ve svůj vlastní prospěch tak, aby byly nadále schopny zajistit převahu a nadvládu v klíčové vzdušné doméně. 

Zdroje: Defense News, F-35.com, MBDA, Military Leak, The Aviation Geek, RTX, Rheinmetall

 Autor: Mgr. Jan Feryna

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP