FPV drony na Ukrajině

 08. 09. 2023      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

V posledních měsících jsme v rámci války na Ukrajině svědky takřka masového nasazení tzv. FPV dronů (First Person View), které plní zejména funkci primitivní vyčkávací munice určené k ničení širokého spektra cílů. Ačkoliv záběry, které obě válčící strany zveřejňují, mohou působit efektně, jejich skutečný přínos je přinejmenším diskutabilní. 

shutterstock_2217363565
V posledních měsících jsme v rámci války na Ukrajině svědky takřka masového nasazení tzv. FPV dronů (First Person View), které plní zejména funkci primitivní vyčkávací munice určené k ničení širokého spektra cílů. (ilustrační foto) | Shutterstock

Jak již naznačuje samotný název, First Person View drony nabízí, oproti „konvenčním“ protějškům, možnost vidět konkrétní prostředí tak, jak jej „vidí sám“ dron prostřednictvím umístěné kamery. Perspektivou kamery lze pak tento dron navádět a dále s ním manipulovat. Ve vojenské oblasti je tento druh dronu výhodný zejména díky možnosti přesnějšího navádění a rychlejší reakce dronu na změnu situace na bojišti. 

Na ukrajinské straně se jedná o iniciativu, která je poměrně úzce propojená s tamním ministerstvem obrany a je celkově, oproti ruskému případu, centralizovaná. Ukrajinská strana tvrdí, že cena dronů iniciativy Escadrone se pohybuje v řádech nižších stovek dolarů. Iniciativa Escadrone vyrábí zhruba 1500 FPV dronů měsíčně. Na ruské straně žádná veřejně známá úzká koordinace s ruským ministerstvem obrany ohledně těchto dronů neexistuje. Zadávání požadavků a jednotlivých postupů je ze strany konkrétních ruských jednotek koordinován s dobrovolnickými skupinami, jako jsou Sudoplatov, Archangel nebo DroneZ. V rámci iniciativy Soudný den již byly údajně objednány desítky tisíc FPV dronů. 

fpv_rus
Výcvik ovládání dronu z pohledu první osoby (FPV) v centru bezpilotních systémů v Doněcké lidové republice (DLR). | Republikové centrum bezpilotních systémů

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že FPV drony mohou přinést na bojišti určitou výhodu a jejich nasazení vypadá na zveřejněných záběrech efektně, avšak skutečná účinnost těchto prostředků je diskutabilní. V rámci informační mlhy, která doprovází každý ozbrojený konflikt a válka na Ukrajině není výjimkou, není možné určit, kolik FPV dronů bylo např. vysláno a kolik z nich skutečně zničilo konkrétní cíl. Připomeňme, že studie Royal United Service Institute uvádí, že měsíční ztráty malých dronů na Ukrajině se pohybují okolo 10 000, byť není jasné, zda se do těchto ztrát počítají také FPV drony, které jsou na Ukrajině využívané zejména díky nízké ceně a relativně vysoké dostupnosti, např. oproti technologicky pokročilým dronům kategorie MALE (Medium Altitute Long Endurance).

Severoatlantická aliance si vždy zakládala na tom, že případný protivník bude čelit ze strany Aliance drtivé technologické převaze zajištěné především excelentním průzkumem a přesností všech zbraňových systémů. Technologická převaha je dále umocněna průmyslovou kapacitou zejména Spojených států, ale i evropských členů Aliance. FPV drony využívané na Ukrajině oběma stranami jsou pak téměř vždy komerčně dostupné stroje upravené tak, aby našly využití i v rámci ozbrojeného konfliktu. Je tak otázkou, zdali se na komerčně dostupné drony (zejména z Číny) soustředit a zavádět je do armádní výzbroje. FPV drony mají navíc nevýhodu malé nosnosti a poměrně krátké výdrže. Proto je možné je využít pouze přímo na linii kontaktu. V případě konfliktu s Ruskem tak najdou využití spíše technologicky vyspělé drony kategorie MALE nebo západní vyčkávací munice. Právě malá vyčkávací munice, kterou lze velmi přesně navádět, může být vhodnou alternativou k technologicky nevyspělým FPV dronům s diskutabilní účinností. Vyčkávací munice může navíc být integrována na obrněná vozidla včetně tanků, což rozšiřuje možnost jejího nasazení. Vyspělá vyčkávací munice je dále v porovnání s komerčními FPV drony odolnější proti rušení a dalším např. meteorologickým jevům, což zvyšuje pravděpodobnost úspěšného zásahu cíle. 

FPV drony však není radno podceňovat. Právě v ruském případě je pravděpodobné, že na tuto kategorii dronů bude země v budoucnu spoléhat. Důkazem budiž např. nařízení ruského ministerstva obrany ministerstvu školství prohlásit závody FVP dronů za oficiální sport. Dále jsou v Rusku připravované kurzy ovládání dronů pro základní a střední školy. Proto je třeba, aby se členové Aliance možnou efektivní obranou proti takovýmto dronům zabývali. 

Zdroj: Business Insider, Forbes, RUSI, space.com

 Autor: Mgr. Jan Feryna

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP