František Ridzák: Naše působení v Mali má přímou souvislost s obranou naší země

 22. 12. 2020      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Brigádní generál František Ridzák, v současnosti velitel mise EUTM v Mali, v armádě působí již od roku 1990, kdy byl velitelem radiotechnické čety Plzeň. Následně působil až do roku 1994 u radiotechnického praporu Stará Ves nad Ondřejnicí. V letech 1994-1998 působil jako náčelník oddělení zabezpečení – zástupce náčelníka logistiky radiotechnické brigády Brno. V roce 1999 se stal starším důstojníkem VNC zastoupení AČR v mezinárodních štábech NATO a ZEU. V letech 2000-2003  byl vedoucím starším důstojníkem – specialistou (NATEX), NATO, ZP Brusel. V roce 2004 působil jako vedoucí starší důstojník – zástupce náčelníka oddělení Sekce velení a řízení GŠ AČR, Praha. Následně byl vedoucím oddělení Sekce komunikačních a informačních systémů MO, Praha. V letech 2014-2016 působil jako zástupce ředitele Agentury komunikačních a informačních systémů, Praha a poté se stal ředitelem Agentury komunikačních a informačních systémů, Praha. Od 1. 1. 2020 je generál František Ridzák ředitelem Sekce komunikačních a informačních systémů, Praha. Pana generála jsme se ohledně mise EUTM v Mali zeptali na pár otázek.

ridzakFoto: Brigádní generál František Ridzák | army.cz

1) Pane generále, jaká je úloha českých vojáků v Mali? Kdo je do mise zapojen?

Hlavním úkolem celé mise je pomoc při výstavbě a výcviku malijské armády tak, aby byla v budoucnu schopna samostatně čelit útokům ozbrojených teroristických skupin a zajistit suverenitu a teritoriální integritu země. Má rovněž podpořit výstavbu nedávno vytvořených Společných sil zemí G5 Sahel.

Mise EUTM v Mali je nebojová, zaměřená na výcvik, vzdělávání a poradenství. V letošním roce byl rozšířen mandát mise, navýšen počet personálu a rozpočet. Mise tak bude moci, prostřednictvím vojenského poradenství, výcviku a odborného vedení, poskytovat vojenskou pomoc nejen po celém území Mali, ale i v ostatních státech skupiny G5 Sahel, s prioritou pro Burkina Faso a Niger.

Čtyřicetičlenná skupina příslušníků resortu obrany tvoří jádro velitelství výcvikové mise. Nejedná se jen o vojáky, v misi působí i tři civilní odborníci – politický poradce, poradkyně pro humanitární právo a genderové záležitosti a soudní znalec v oboru francouzského jazyka.

03_generál Ridzák při přehlídce malijské jednotkyFoto: Generál Ridzák při přehlídce malijské jednotky | army.cz

Vojáci sloužící na velitelství jsou vybráni z útvarů napříč celou armádou, od velení až po bojové jednotky na taktické úrovni. Členy týmu jsou například zdravotníci, vojenský lékař, vojenský veterinář, specialisté na výcvik, právník, finanční specialista nebo tiskový mluvčí. V týmu je celkem sedmnáct důstojníků, kteří se domluví anglicky i francouzsky. Ve velení mise jsou celkem tři ženy.

2) Můžete popsat působení našich vojáků v době, kdy v Mali probíhal převrat? Byla koordinace informací i celkových sil dostatečná? Co se Vám během výše uvedeného převratu honilo hlavou?

Situaci jsme nepřetržitě monitorovali a vyhodnocovali. S dalšími partnery jsme si vyměňovali a sdíleli informace. Sledovali jsme průběh převratu od samého začátku, hlásili průběžný stav jak do ústředí v Bruselu, tak i do České republiky. Několikrát jsem preventivně vyhlásil nejvyšší stav bdělosti. Spouštěčem převratu byla skupina malijských vojáků, která záhy vycítila podporu veřejnosti. Převrat se tak vlastně přeměnil v lidový. Jednalo se vlastně o interní záležitost namířenou přímo proti režimu prezidenta Ibrahima Boubacara Keity. Nebylo to vůbec cíleno proti přítomnosti mezinárodního společenství včetně jejích ozbrojených sil. Naopak, v prvním prohlášení vojenská junta vyzvala k intenzivní spolupráci s mezinárodními organizacemi působícím v Mali. Tohle ale technicky nebylo možné, protože mise EUTM má mandát k výcviku vojenských jednotek legitimní vlády. Proto také naše ústředí v Bruselu okamžitě zastavilo veškeré výcvikové aktivity směrem k malijské armádě.

Výcvik v přežití, instruktor ukazuje, jak získat ve volné přírodě vodu
Foto: Výcvik v přežití, instruktor ukazuje, jak získat ve volné přírodě vodu | army.cz

Co se mi honilo hlavou? Hlavně bezpečnost! Ať všichni moji vojáci přečkají toto období v pořádku a nedojde k eskalaci situace v náš neprospěch.

3) Dal se převrat v Mali nějakým způsobem předvídat? Měli jste nějaké indicie, že se situace takto vyhrotí?

Jestli se převrat dal předvídat? Časté demonstrace, které se v Bamaku odehrávaly a hluboká nespokojenost obyvatel s předchozí vládou mohly ledacos napovědět. Ale mám za to, že nikdo z mezinárodní komunity v Mali převrat nepředvídal. Jak jsem již zmínil, situaci jsme neustále vyhodnocovali. Jakmile se obyvatelé hlavního města dozvěděli, že došlo k převratu, k události se připojili a obecně ji podpořili. Dalo by se tedy říct, že se nejednalo o typický vojenský puč, ale spíše o všelidové povstání proti režimu, které bylo výrazně podpořené armádou.

4) Uvažovalo se tehdy o případném rychlém stažení jednotek ze země? Jak rychle by mohlo být stažení realizováno?

Evakuace z místa nasazení je krizovým scénářem každé zahraniční mise a zahraničního pracoviště (ambasády). Samozřejmě mise má vlastní plány a postupy pro evakuaci personálu zpracované. V případě zhoršení situace nebo přímého napadení velitelství bychom podle nich postupovali. K tomu, abychom velitelství evakuovali, by musela být naplněna stanovená kritéria.

Zahájení kurzu G5 Sahel (5)
Foto: Zahájení kurzu G5 Sahel | army.cz

 
5) Jak hodnotíte spolupráci s novou malijskou vládou?

Naším partnerem v jednání je malijský ministr obrany, dále náčelník generálního štábu. Po převratu přišli do vrcholného vedení armády noví lidé, kteří přinesli jednoznačně změnu. Mise EUTM tuto změnu politické situace v Mali využila k navázání nových, intenzivnějších forem spolupráce a užších pracovních vazeb s malijskými protějšky. Tohle je jedním z velkých našich úspěchů, protože se nám povedlo integrovat EUTM přímo do struktur tamějšího generálního štábu. Tohle se předtím v historii mise nestalo, považuji to za jeden z velkých úspěchů.

6) V Mali působí řada islamistických skupin. Jsou jejich aktivity pod kontrolou nebo lze očekávat zhoršování situace?

Bezpečnostní situaci v Mali neustále monitorujeme a vyhodnocujeme. Sdílíme informace také s misí OSN MINUSMA a francouzskou informací Barkhane. Rozhodujeme o každé výcvikové aktivitě z hlediska bezpečnosti, posuzujeme veškerá rizika, je to našim každodenním chlebem. Právě v tomto tkví naše role, připravovat malijské ozbrojené síly a Společné síly zemí G5 Sahel, aby byly v budoucnu schopny samostatně čelit útokům ozbrojených teroristických skupin a kontrolu tak získat. EUTM tak přispívá do „bezpečnostního trojúhelníku“, kdy mise OSN MINUSMA chrání především civilní obyvatelstvo, operace Barkhane/Takuba provádí takzvané kinetické (bojové) operace, EUTM zabezpečuje výcvik místních vojáků k nasazení do operací.

7) Řada občanů ČR nechápe význam zahraničních misí jako je např. právě EUTM. Častým argumentem těchto občanů je, že boj s nepřítelem tisíce kilometrů od našich hranic nemá pro naši republiku význam. Mohl byste těmto občanům, prosím, sdělit, proč jsou pro nás zahraniční mise důležité?

Rozhodování o vysílání vojáků do zahraničních operací je v kompetenci vlády a parlamentu. Mohu však říci, že v Mali je celé mezinárodní společenství právě proto, aby bylo možné bezpečnostní situaci Sahelu držet pod kontrolou a přispět ke stabilizaci v regionu. Z tohoto důvodu se EU v Sahelu, zdaleka nejen vojensky, silně angažuje. Je nezpochybnitelné, že další zhoršování bezpečnostní situace v Sahelu by mělo přímý bezpečnostní dopad na Evropu. 

Malijské vojáky cvičíme proto, aby byli sami schopni zajistit bezpečnost na svém území a omezit působení mezinárodních teroristických skupin. Je to v souladu s žádostí samotných Malijců a na základě rezoluce Rady bezpečnosti OSN, která vyzvala regionální i mezinárodní společenství, včetně EU, ke koordinované asistenci a poskytnutí expertízy k podpoře schopností malijských ozbrojených sil. Evropská unie zřídila misi EUTM na základě rozhodnutí Rady EU v roce 2013.

06_generál Ridzák sleduje průběh výcvikuFoto: Generál Ridzák sleduje průběh výcviku | army.cz

Čeští vojáci se podílí na výcviku Malijců od samého počátku naší přítomnosti v misi, po sedmi letech působení jsme získali dostatek zkušeností k tomu, abychom misi byli schopní velet. Proto se osobně domnívám, že naše působení tady, tisíce kilometrů od ČR, má přímou souvislost s obranou naší země. Mise EUTM spolu s misí OSN a operací Barkhane tak přispívají ke stabilizaci v regionu, aby se tamější konflikt nevymknul kontrole.

8) Jaké jsou Vaše další plány po ukončení Vašeho velení v Mali? 

O mém dalším působení samozřejmě rozhodují mí nadřízení. Vracím na své místo ředitele Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany. V této funkci jsem teprve krátce, od prvního ledna letošního roku. Budou mě tedy čekat další úkoly. Samozřejmě, po osmi měsících strávených v Mali, se všichni těšíme hlavně na setkání s našimi blízkými.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP