Rozhovor s náčelníkem Vojenské policie gen. Murčekem nejen o evakuaci osob z Afghánistánu

 10. 12. 2021      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Vojenská police (VP) byla v tomto roce v médiích zmiňována hlavně v souvislosti s jednotkou KAMBA, která sehrála při nedávné evakuaci afghánských spolupracovníků ambasády a české armády z afghánského Kábulu klíčovou roli a odvedla naprosto špičkovou práci. Svou profesionalitu však vojenští policisté prokazovali nejen při nasazení v Afghánistánu, ale také na Balkáně, na Sinajském poloostrově, v Iráku, v Mali a v rámci eFP v Pobaltí. Příslušníci Vojenské policie samozřejmě intenzivně pracují i v České republice, kde kromě svých primárních úkolů např. také pomáhali v boji s koronavirem, a to od samého začátku. Ohledně činnosti VP jsme se zeptali náčelníka Vojenské policie, pana generála Miroslava Murčeka, na pár otázek.

murcek_01
Foto: Brigádní generál Ing. Miroslav Murček | VP

Pane generále, již druhým rokem se vypořádáváme s koronavirovou krizí. Můžete nám říci, jakým způsobem byla zapojena Vojenská policie do boje s touto pandemií?

Vojenská policie byla zapojena do boje s pandemií covid–19 od samého začátku. Začalo to již spoluprací s PČR a dalšími složkami IZS a AČR při uzavření obcí Litovel a Uničov. Pokračovalo to zapojením příslušníků VP do všech operací na zvládání koronavirové krize, jako bylo například uzavírání a střežení oblastí, pomoc v nemocnicích, doprovody kolon s materiálem a další. Ukázalo se jako velice účinné a prospěšné zapojení našich příslušníků do jednotlivých operačních středisek, nejenom na úrovni MO a AČR, ale i na krajských krizových štábech. Zabezpečila se tak neustálá koordinace činnosti VP s AČR a ostatními složkami IZS, byli jsme schopni průběžně reagovat na vzniklé požadavky nejenom na vyčlenění osob z VP do jednotlivých operací, ale zejména na okamžité plnění našich úkolů policejní ochrany rezortu MO, protože tento základní úkol VP z nás ani v době krize nikdo nesejme. I v současné době jsme neustále připraveni na pomoc při boji s pandemií, ale i ostatními úkoly, které budou před nás postavené.

Jaký dopad měl covid-19 na celkový výcvik VP za poslední měsíce a jak může případně ovlivnit plánované budoucí aktivity?

Výcvik nejenom VP, ale i ostatních složek ozbrojených sil ČR byl výrazně ovlivněn opatřeními v době krize. Museli jsme dodržovat přísná hygienická opatření a s tím spojená omezení při výcviku. Trpěl tím zejména výcvik ve větších jednotkách. V některých měsících byl výcvik redukován jenom opravdu na základní schopnosti zvládání manipulace se zbraní a samotné střelby, abychom zabezpečili alespoň základní výcvik příslušníků, kteří museli denně plnit úkoly VP podle zákona 300/2013 o Vojenské policii, ochranu důležitých objektů, zásobovacích úseků, ochranu osob, dopravní a pořádkovou službu a další. Výcvik musel pokračovat, dá se říct v nezměněné intenzitě, zvláště u jednotek, které byly vysílány do zahraničních operací. Pro nás to byl zejména Afghánistán, mise KAMBA a Mali, kde jsme plnili úkoly policejní ochrany velitele mise. I přes to, že celkově za poslední rok došlo k snížení intenzity výcviku a tím i menší vycvičenosti příslušníků VP, nemělo to a nebude mít zásadní vliv na naše budoucí aktivity nejenom na území ČR, ale i v zahraničí. Víme, na co se musíme zaměřit, a věřím, že všechno zvládneme.

Co se za letošní rok podle Vás v rámci VP podařilo a naopak?

Myslím si, že se nám hlavně povedlo splnit náš základní úkol, a to je policejní ochrana rezortu MO v souladu s našim zákonem, to je to nejdůležitější. Když jsem nastupoval do funkce, tak jsem si stanovil několik cílů, které bych chtěl dosáhnout a jedním z nich bylo zlepšit koordinaci mezi VP a hlavní složkou ozbrojených sil ČR a to AČR. Povedlo se mi přesvědčit velení AČR o nutnosti zřízení styčných důstojníků, tzv. Provost Marshalů, poradců velitelů v otázkách policejní ochrany vojsk. Začali působit na velitelství pro operace, velitelství pozemních sil a na Agentuře logistiky. Podle všech hodnocení mělo toto rozhodnutí veliký přínos nejenom pro VP, ale i pro AČR. Projevilo se to zejména v době koronavirové krize. Začátkem nového roku provedeme detailnější vyhodnocení působení těchto orgánů a v součinnosti s AČR budeme řešit možné rozšíření na další složky armády.

vp_cviceni_03Foto: Z kurzu instruktorů zvládání davu – CRC (Crowd Riot Control) | VP

Co se nám bohužel nepovedlo, bylo neprosazení novely zákona 300/2013, o Vojenské policii. Novelu zákona nutně potřebujeme, abychom zabezpečili nebo zlepšili právní stav při plnění úkolů zejména v oblasti dopravní a pořádkové služby, v oblasti plnění úkolů v zahraničí, zvýšení oprávnění na území republiky vůči zahraničním armádám zejména při poskytování podpory při jejich přesunech a působení na našem území, a další důležité změny. Návrh novely zákona prošel celkem hladce vnitrorezortním i mimorezortním připomínkovým řízením, byl schválen vládou, ale následně zasáhla do schvalovacího procesu koronavirová krize a naše novela neměla prioritu a tudíž nebyla projednána v poslanecké sněmovně. Znovu budeme předkládat návrh na novelu našeho zákona, a věřím, že se nám to tentokrát povede.

V jaké kondici se nachází současná technika a výzbroj VP? S čím jste spokojeni, a co vám případně chybí?

Dalším z cílů, které jsem si stanovil při nástupu do funkce, bylo zabezpečení smysluplného reprodukčního procesu pořizování techniky, výzbroje a materiálu. Obměna těchto komodit musí být prováděna průběžně tak, aby nedocházelo ke kumulaci potřeb v jednotlivých letech. V součinnosti zejména s ministrem obrany, jednotlivými sekcemi MO a AČR se nám povedlo zahájit obměnu zejména zastaralé techniky, výzbroje i materiálu. Za poslední dva roky jsme nakoupili a obměnili téměř 200 ks techniky potřebné pro plnění úkolů všech složek VP. Byla to vozidla pro ochrannou službu, pro ochranu osob, největší počty pro dopravní a pořádkovou a kriminální službu. Nová vozidla dostala pyrotechnická i kynologická služba. Povedlo se nám nakoupit a doplnit motocykly pro dopravní službu, které se velice osvědčily při plnění našich úkolů. Po dlouhé době se povedlo nakoupit 2 autobusy pro velitelství v Olomouci a Táboře, je připraven nákup vozidel Tatra. V součinnosti s AČR budou postupně nakoupena terénní vozidla Toyota Hilux a tím zrušena a odsunuta nerentabilní a zastaralá vozidla Land Rover. Ještě v letošním roce by mělo být dodáno 20 ks této techniky a do konce roku 2024 dalších 50. Tato vozidla budou zejména určena pro naše pohotovostní oddělení a oddělení ochrany zásobovacích úseků.

IMG-20211126-WA0027Foto: Příslušníci VP koordinují průjezd amerických jednotek přes Českou republiku | VP

Co se týče stavu výzbroje, ani v této oblasti nezaostáváme. Provádíme nákup a obměnu všech druhů zbraní, potřebných pro plnění úkolů jednotlivých složek VP. Toto koordinujeme a provádíme v součinnosti zejména s AČR. Pokud to jenom trochu jde a nepotřebujeme žádnou speciální výzbroj, postupujeme v souladu s nákupy AČR. Takto pořizujeme 300 ks pušek CZ Bren 2, kulomety Minimi, nové brokovnice, odstřelovací pušky. Pro některé vybrané složky, jako je ochrana osob, pyrotechnici, psovodi, ochrana objektů, oddělení doprovodů máme v plánu pořídit samopaly typu CZ Scorpion EVO nebo HK 4,6x30 MP 7 PDW. No a samozřejmě průběžně obměňujeme pistole Glock.

V letošním roce jsme pořídili nový moderní systém ochrany a monitorování SOM 6, provádíme modernizaci stávajících systémů SOM 3 a SOM 5 tak, aby byly všechny systémy společně kompatibilní a mohly být nasazeny současně a zvýšily tak naší schopnost plnění policejní ochrany. Abychom šli také s moderními trendy, chceme pořizovat bezpilotní prostředky ke zvýšení policejní ochrany vybraných objektů.

vp_moto
Foto: Příslušník Vojenské policie | VP

Všechny tyto nákupy a obměny techniky, zbraní a materiálu nejsou prováděny nahodile. Máme zpracovanou Koncepci rozvoje VP do roku 2025, kterou rozpracovala Rada rozvoje VP do jednotlivých oblastí a služeb a na základě výsledků jednání této rady jsou prováděny jednotlivé nákupy. Ve zkratce řečeno, víme, co chceme, co potřebujeme a snažíme se to cíleně realizovat. Když jsem si trochu sumarizoval výsledky toho, čeho jsme dosáhli za ty poslední dva roky v oblasti zabezpečení materiálem, výzbrojí i technikou, tak můžu říct, že není žádný zásadní problém, který by výrazně ovlivnil naší činnost.

Pane generále, Vaše jméno zaznělo v souvislosti s plánovaným povyšováním generálů. Pokud se nepletu, v novodobé historii se tak stanete prvním náčelníkem VP, který dosáhne hodnosti generálmajora. Co na to říkáte?

Je pravda, že moje jméno bylo na seznamu na jmenování do generálských hodností k 28. 10. 2021, který schválila vláda, ale celý proces se zastavil a nevím, v jakém stavu je to v současnosti. I kdyby to proběhlo, tak bych určitě nebyl prvním náčelníkem VP, který dosáhl hodnosti generálmajora. Jako první byl genmjr. Ing. Jiří Šrámek – první náčelník Vojenské policie, dále genmjr. Ing. Oldřich Kubát, který velel Vojenské policii v letech 2003 – 2009. Jenom bych chtěl dodat, že někteří bývalý náčelníci VP dosáhli stejné nebo vyšší hodnosti v rámci AČR, například současný ZNGŠ – Inspektor AČR genmjr. Ing. Milan Schulc, MSc, nebo bývalý NGŠ armádní generál Ing. Josef Bečvář.

Nedávno Vojenská policie odvedla špičkovou práci v rámci záchranných operací v Afghánistánu, za což byl např. kapitán jednotky vojenské policie KAMBA vyznamenán Medailí za hrdinství. Na sociálních sítích se lidé často ptají, proč výše uvedené záchranné operace vedla právě Vojenská policie, místo vojáků, kteří jsou pro tuto činnost přímo vycvičeni. Co byste k tomu řekl?

Jednotka Vojenské policie KAMBA byla určena k ochraně zastupitelského úřadu v Kábulu, zejména k ochraně pana velvyslance a zaměstnanců ambasády. Jsem moc rád a hrdý na to, že celá jednotka splnila svůj prioritní úkol a díky osobní statečnosti a rozhodnosti velitele jednotky měla zásadní podíl na úspěšné evakuaci osob z Afghánistánu do České republiky. Vývoj situace v Afghánistánu byl tak dynamický, že evakuaci ambasády a osob v první fázi musel provádět právě ochranný tým VP. Celá činnost byla koordinována Velitelstvím pro operace v součinnosti s ostatními subjekty a v určité fázi se do toho zapojily i speciální síly, které jsou cvičeny i na tento typ operací.

V pravomoci VP je také vyšetřování trestných činů. Jaké trestné činnosti se tato pravomoc týká? Má VP v tomto ohledu obdobnou strukturu jako SKPV (Služba kriminální policie a vyšetřování), tedy vyšetřovatele, operativce, analytiky atd.?

Vojenská policie může provádět vyšetřování od roku 2016, kdy došlo ke změně trestního řádu. Vyšetřujeme všechny trestné činy, které jsou uvedeny ve zvláštním části trestního zákoníku. Kriminální služba Vojenské policie je situovaná přímo v organizační struktuře Hlavního velitelství Vojenské policie. Má dva odbory a tři samostatná oddělení s celorepublikovou působností. První odbor kriminální služby má tři oddělení a řeší zejména obecnou kriminalitu. Druhý odbor řeší zejména závažnou hospodářskou trestnou činnost a skládá se ze dvou oddělení. Samostatná oddělení provádí analytickou, technickou, metodickou a odbornou podporu pro všechny složky kriminální služby, ale i ostatní subjekty VP.

vp_cviceni
Foto: Z kurzu instruktorů zvládání davu – CRC (Crowd Riot Control) | VP

V organizační struktuře kriminální služby je také oddělení kriminalistické techniky a expertíz (OKTE), které provádí expertizní a znaleckou činnost nejenom pro VP, ale také pro ostatní bezpečnostní sbory. Ve struktuře kriminální služby VP je ještě oddělení aktivní zálohy, jehož členové při povolání na vojenské cvičení můžou provádět některé činnosti v souladu s platnou legislativou.  Složení kriminální služby VP je obdobné jako tomu je u Policie ČR, tedy ve své struktuře mají své místo vyšetřovatelé, operativci, kriminalističtí technici, analytici, znalci, metodici a další odbornosti. Stejně tak kriminální služba VP zajišťuje nepřetržitě výjezdové skupiny pro okamžité vyslání na místo činu.

Existuje v současné době, po zrušení SOG, která spadala pod VP, nějaká lidově řečeno zásahová jednotka VP?

V organizační struktuře velitelství Vojenské policie Olomouc i Tábor jsou vytvořená pohotovostní oddělení, která mají jednotlivé zásahové skupiny. Jsou do nich vybíráni zejména příslušníci Vojenské policie, AČR, dalších ozbrojených sborů, kteří následně prochází náročným výcvikem ve všech oblastech tak, aby byli schopni plnit všechny úkoly, dá se říct od dopravně pořádkové služby, ochrany osob až po zásah proti nebezpečnému pachateli. Například právě tito příslušníci doplňovali jednotky Vojenské policie KAMBA v Afghánistánu v jednotlivých rotacích a jsou základem vyčleňovaných jednotek VP pro NATO a do misí.

vp_cviceni_02Foto: Z kurzu instruktorů zvládání davu – CRC (Crowd Riot Control) | VP

Pane generále, vidíte nějaký rozdíl v tom být v podřízenosti Ministerstva obrany namísto Generálního štábu?

Zásadní rozdíl mezi podřízeností pod MO nebo GŠ je v tom, že pokud je VP v přímé podřízenosti ministra obrany má působnost na celý rezort, to znamená na celé ozbrojené síly i všechny subjekty MO. Pokud by byla VP podřízena pod GŠ, měla by působnost jenom na AČR. To znamená, že celé ministerstvo obrany, jednotlivé sekce, odbory, ale i příslušníci Vojenské kanceláře prezidenta republiky a Hradní stráže by nespadali do působnosti Vojenské policie, což nedává logiku. Ty snahy o přepodřízenost Vojenské policie pod Generální štáb už snad skončily, alespoň já jsem za dobu mého působení ve funkci náčelníka Vojenské policie nic takového nezaregistroval.

Jaké budou Vaše další kroky, jako dvouhvězdičkového generála, v následujících letech? Přemýšlíte již o svém nástupci?

Jestli budu nebo nebudu jmenován do hodnosti generálmajora opravdu nevím. Je to plně v gesci ministra obrany, vlády a prezidenta republiky, ale nebude to mít žádný zásadní vliv na moji práci a plnění úkolů Vojenské policie. Co se týče mé další služby, v tom mám už skoro jasno. Závazek mám do konce roku 2022 a s velkou pravděpodobností ho nebudu prodlužovat. V uniformě už budu 40 let, tak je asi nejvyšší čas skončit. Samozřejmě můžu skončit kdykoliv, protože náčelník Vojenské policie je jmenovaná funkce a záleží jenom na ministru obrany, jestli budu pokračovat nebo budu odvolán. I z toho důvodu samozřejmě přemýšlím o svém nástupci. Mám představu, kdo by to měl být a pokud to bude můj nadřízený chtít slyšet, rád kandidáta navrhnu.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP