Fúze dat multispektrálních senzorů jako cesta autonomního pohybu po bojišti

 08. 11. 2023      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Příslušníci Katedry vševojskové taktiky Fakulty vojenského leadershipu a příslušníci Katedry vojenské robotiky Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany spolu s kolegy z Fakulty elektrotechnické ČVUT Praha provedli na přelomu října a listopadu 2023 ve VVP Březina terénní testy autonomní navigace bezosádkového systému (UGV) TAROS 6×6 Furbo. Testů se účastnili také příslušníci 102. průzkumného praporu a 43. výsadkového pluku.

Foto: Taros Furbo | UO
Foto: TAROS 6×6 Furbo | UO

Na základě výpočtů globální trasy přesunu vozidla a s využitím na Univerzitě obrany vyvíjeného softwaru Tactical Decision Support System byly testovány modely lokální navigace vozidla, a to prostřednictvím dvou laserových radarů (LIDAR) umístěných na korbě.

Současně byla během testů shromažďována data z multispektrálních, termo a RGB kamer, za účelem nalezení vhodné kombinace senzorů, která by umožnila nejen sestavit mapu struktury prostředí, ale také doplnit tuto strukturu o její charakteristiku. Řídicí systém autonomního vozidla tedy bude schopen rozlišit překážky tvořené vegetací od umělých a jiných přírodních překážek. Zároveň byla v terénu testována možnost bezdrátového přenosu dat s využitím vysokorychlostních 5G sítí.

Zpracování takového množství dat by tak prováděla skupina matematických algoritmických modelů, které umožní robotickým systémům autonomní navigaci například při průzkumu kontaminovaných anebo aktivitou nepřítele vysoce ohrožených prostorů.

Význam UGV stále roste

UGV (unmanned ground vehicle) se již dostala do výzbroje celé řady armád, a také byla – byť zatím jen v menším rozsahu – již nasazena v několika válečných konfliktech. Oblibu si získávají průzkumná UGV, která na sobě mají nainstalované různé senzory a umožňují tak moderním armádám průzkum i v situacích, kde je to klasickými prostředky nemožné. Velkou popularitu si však získávají také ozbrojené UGV, které zatím dosáhly jen menšího rozšíření, zato nabízejí značné budoucí perspektivy.

Foto: Čtvrtá generace pozemního robotického prostředku TAROS V4 4×4 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Čtvrtá generace pozemního robotického prostředku TAROS V4 4×4 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

I přes jejich dosavadní minimální zapojení na světových bojištích je jasné, že UGV si získala pevné místo ve výzbroji mnoha armád. Bezpilotní vozidla jsou již brána nikoliv jako něco exotického, ale jako běžný bojový prostředek, obdobně jako je tomu v případě UAV (unmanned aerial vehicle), tedy dronů a je tak dobře, že se Česká republika resp. Armáda ČR vývojem UGV a jeho autonomní navigací zabývá. 

Zdroj: UO, Defense Technical Information Center, ResearchGate, The National Interest, Popular Mechanics

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP