Gen. Aleš Opata: Putin z Ukrajiny vytvořil něco, co nikdy nechtěl

 27. 02. 2023      kategorie: CZ DIALOGY
Přidat na Seznam.cz

Válka na Ukrajině vyvolaná ruským režimem již trvá více než jeden rok. Každý den prověřuje nejen odhodlání ukrajinské armády a civilního obyvatelstva, kteří brání svou vlast, ale zároveň reflektuje jednotu evropských států a zemí Aliance, které tuto obranu podporují. Armádní generál Aleš Opata byl 24. února 2022, kdy započala ruská válka proti Ukrajině, náčelníkem Generálního štábu Armády České republiky, a proto zahájení a vývoj celé války zažil zblízka, a to jak po stránce alianční spolupráce, tak v otázkách vlivu těchto okolností na naši armádu. Generál Opata má za sebou mnoho zkušeností nejen z misí v bývalé Jugoslávii, ale i Afghánistánu. Absolvoval prestižní vysoké školy v USA a ve Velké Británii. Z výše uvedených důvodů jsme v rámci speciálního dílu našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY, který je věnován nejen již rok probíhající válce na Ukrajině, ale také současnému stavu naší armády, jejím perspektivám a modernizaci, pozvali právě gen. Aleše Opatu, se kterým jsme si mimo jiné povídali také o jeho nedávno vydané knize vzpomínek "Sám nejsi nic" a věnovali jsme se i mnoha dalším tématům.

Video: Rozhovor s bývalým náčelníkem Generálního štábu AČR armádním generálem Alešem Opatou / CZ DEFENCE

Podle generála Opaty je potřeba vidět začátek agresivního chování Ruska zhruba v roce 2008. „Rusko přešlo od svého, řekněme, asertivního vyžadování svých zájmů na agresivní,“ říká bývalý náčelník generálního štábu. V tomto období byla napadena Gruzie a vrchol nastal anexí Krymu v roce 2014. „Po tomto roce se celá řada věcí v rámci NATO začala měnit. Velká pozornost byla věnována východnímu křídlu, změnily se modely sil a celá řada dalších věcí,“ vzpomíná generál. Pokud jde o válku na Ukrajině, tak to určitě nebyla otázka posledních dnů nebo měsíců. „My už jsme to řešili velmi intenzivně od září až října roku 2021 v rámci Vojenského výboru NATO, což je výbor náčelníků generálních štábů všech armád Aliance. Ty indikace ze strany Američanů a ze strany Britů pro mě byly velice zásadní. Víceméně vrchol toho, že se to skutečně stane, byl začátek měsíce ledna, kdy proběhlo mimořádné jednání náčelníků generálních štábů, jehož jediným bodem byla Ukrajina,“ říká generál Opata a doplňuje: „Další věc je třeba říct, že my jsme s Valerijem Zalužným (vrchní velitel ozbrojených sil Ukrajiny) byli v poměrně blízkém kontaktu. Jednak v rámci toho, že on se účastnil některých jednání Vojenského výboru NATO, ale zároveň se pravidelně účastnil zasedání V4. My jsme viděli, jakým způsobem Ukrajina funguje a jak je připravena na ten konflikt, který se může stát. A pro mě bylo zásadní, když jsme se o tom s Valerijem bavili, že mi vždycky říkal: 'My těm Rusům nic zadarmo nedáme'.“ Současnou válku na Ukrajině podle Opaty nejde srovnávat s předchozími konflikty v bývalé Jugoslávii, kterými generál v rámci své účasti na čtyřech misích (UNPROFOR, IFOR, SFOR a KFOR) prošel. „Konflikt na Ukrajině je brutální. Je to typická konvenční válka se vším všudy. Nejde pouze o boj armád, ale je to zejména útok na civilní infrastrukturu a na ukrajinskou populaci,“ hodnotí situaci Opata.

opata_TIT_SEZNAMFoto: V tomto díle našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY jsme si popovídali s bývalým náčelníkem Generálního štábu AČR armádním generálem Alešem Opatou | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Pro naši armádu i pro armády dalších aliančních zemí byla důležitá příprava. Po taktické, operační nebo strategické stránce se při plánování možných konfliktů připravují varianty vedení bojové činnosti. „Jedna z těch variant je vždycky ta nejhorší, která může nastat, další je ta nejméně pravděpodobná a pak ta nejvíce pravděpodobná. Scénáře se modelovaly v té přípravě, řešilo se, co se může stát, vždycky se počítá s tím nejhorším scénářem,“ vzpomíná generál. Ale i pro něj bylo naplňování nejhoršího scénáře překvapením: „Nepočítal jsem s tím, že ten nejhorší scénář bude aplikován v počátku napadení Ukrajiny. Počítal jsem s tím scénářem nejvíce pravděpodobným a to, že konflikt bude směřován do Doněcké oblasti a na východ a jih Ukrajiny. Určitě jsem nepočítal s tím, že strategický cíl bude Kyjev.  Na druhou stranu je třeba říct, že ukrajinská armáda v počátku konfliktu ukázala své skvělé schopnosti, obrovskou motivaci nejenom armády, ale i národa. A oni byli schopni vedením velice efektivní manévrové obrany postup ruských jednotek na Kyjev zastavit a Kyjev ubránit, což si myslím, byla jedna z klíčových věcí toho konfliktu na Ukrajině,“ říká generál Opata. Důležitým okamžikem pro Ukrajinu je sjednocení armády a národa jako celku při obraně svého území. S tím generál Opata souhlasí: „Já si myslím, že to je jedna z Putinových nočních můr, protože vytvořil z Ukrajiny něco, co nikdy nechtěl. A dneska je to jednoznačně stmelený stát, který proti Rusku bojuje jako celek. Na druhou stranu má celkem jasno, čeho chce dosáhnout, a ta podpora civilního obyvatelstva a podpora západních zemí je prostě obrovská. A způsob, jak Ukrajina vede válku, jak chce osvobodit své území, je pro mě famózní.“

opata_profilFoto: Bývalý náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Aleš Opata | prap. Petr Dohnal

Válka na Ukrajině trvá již rok, a tak se začínají objevovat úvahy a otázky spojené s tím, co bude po skončení války, co je optimálním řešením. Je to například dosažení původní územní celistvosti Ukrajiny? Podle generála Opaty má konflikt ve vojenských scénářích několik fází, a tou poslední je návrat k původnímu stavu. „Ono to zní celkem jednoduše, ale je to složitý a komplexní problém, který se už teď musí začít řešit. Až válka jednou skončí, nebude to jenom o obnově infrastruktury, která bude složitá. Rusové rozmlátili, co rozmlátit mohli. Výrazným způsobem zasáhli i infrastrukturu civilního obyvatelstva, energetickou strukturu. I když s tou energetikou se Ukrajinci naučili pracovat, naučili se s tím bojovat. Bude to obrovské penzum rekonstrukce země, která je z velké části – hlavně tam dole na jihu a na východě – zničena. Druhá věc je, že ztráty jsou na obou stranách obrovské. A ono to není jen o mrtvých a raněných vojácích. Ono je to i o vojácích, kteří budou mít ve velkém množství něco, co se jmenuje posttraumatický syndrom, který se nemusí projevit hned, může se projevit v čase. Dalším úkolem bude starat se o válečné veterány. Takže poválečná rekonstrukce Ukrajiny bude složitý problém a bez významné pomoci Západu a EU to bude Ukrajina těžko zvládat a na to se musíme připravit,“ uvažuje generál Opata.

Jak již bylo v úvodu zmíněno, systém přípravy a reakce států NATO tehdy změnila anexe Krymu v roce 2014. Vznikla celá řada nových strategických dokumentů, vojenská strategie: „Říká se tomu NWCC, NATO Warfighting Capstone Concept, což znamená způsob budoucího válčení. V té době vznikly dvě nové domény, které se integrovaly na bojiště, a to je kybernetická doména a doména vesmírná. Takže není to o tom, že jsme čekali, až začne válka na Ukrajině, příprava NATO na tuhle situaci a na obranu východního křídla začala dřív. Ale pochopitelně nebyla to jen obrana východního křídla, ale obrana celého prostoru odpovědnosti NATO, protože pořád to není jenom o Rusku, ale je to o terorismu, o celé řadě dalších hrozeb, které jsou na stole,“ upozorňuje generál Opata.

Pokud jde o změny koncepce a výcviku naší armády, tak ty jsou podle Opaty jednotné v rámci celé Aliance a ve všech doménách, ve kterých se vede bojová činnost, tedy na zemi, na moři, ve vzduchu, v kybernetické doméně a později v doméně vesmírné. „Dneska se tomu říká multidoménové operace (MDO, Multi-Domain Operations) tak, abyste byli schopni v celém prostředí, které je trojrozměrné, působit,“ přibližuje generál. 

V rámci rozhovoru jsme se také vrátili k poslednímu Velitelskému shromáždění s generálem Opatou ve funkci náčelníka Generálního štábu AČR. Jednak proto, že se konalo jen dva dny před ruskou agresí, ale také proto, že na něm generál Opata kritizoval tempo modernizace AČR. „Je férové říct, že já jsem nastoupil do funkce v roce 2018, rozpočet armády meziročně stoupal v řádu několika miliard korun každý rok, což svým způsobem dalo stabilitu plánovacím procesům a my jsme byli schopni definovat ve střednědobém horizontu Koncepci výstavby Armády ČR. Ty hlavní směry koncepce se nemění a jsou jasně svázány s tím, co se od nás očekává v rámci NATO a co potřebujeme. Ano, mnohokrát jsem kritizoval dynamiku toho procesu. Dneska vidím, že se začíná zrychlovat a vidím, že stabilita zdrojů ve střednědobém horizontu je předvídatelná, což je určitě pozitivní,“ konstatuje s odstupem generál.

Pokud vás zajímá celý náš rozhovor s armádním generálem Alešem Opatou, pusťte si video v úvodu tohoto článku.

Zdroj: CZ DEFENCE

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP