Gen. Jan Štěpánek: Naším cílem je efektivně využívat veškeré zbraňové systémy a ničit protivníka na co nejdelší vzdálenost

 06. 02. 2023      kategorie: CZ DIALOGY
Přidat na Seznam.cz

4. brigáda rychlého nasazení „Obrany národa“ se sídlem v Žatci je součástí Pozemních sil Armády České republiky. Brigáda rychlého nasazení je předurčena k plnění bojových a speciálních úkolů při vojenském i nevojenském ohrožení České republiky. Mezi úkoly brigády patří účast v mírových operacích OSN a v misích pod velením NATO. Velitelem jednotky je brigádní generál Jan Štěpánek, který vystudoval Vojenskou vysokou školu pozemního vojska ve Vyškově a svou vojenskou službu začal jako velitel 1. tankové roty 1. tankového praporu. Postupně velel 44. lehkému motorizovanému praporu a byl zástupcem velitele 4. brigády rychlého nasazení. Právě generál Štěpánek byl dalším hostem našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY.

Video: Rozhovor s velitelem 4. brigády rychlého nasazení, brigádním generálem Janem Štěpánkem / CZ DEFENCE

Jednou z priorit armády je modernizace výzbroje a výstroje. Příslušníci 4. brigády mají podle svého velitele možnost předávat své praktické zkušenosti a podněty v rámci expertních týmů Agentury logistiky nebo sekce rozvoje druhů sil, které jednotlivé nákupy připravují. „Pokud jde o výstroj, tak jsme vždy součástí implementačních týmů podle vojenských odborností našich vojáků,“ vysvětluje generál Štěpánek.  4. brigáda je součástí pozemních sil. „My jsme řízená hierarchická organizace. To znamená, že na taktickém stupni máme jasně vytyčené úkoly. A pokud jde o nové zbraňové systémy nebo výzbroj, tak pracujeme s tím, co máme a naším cílem je, abychom uměli dovedně a efektivně využívat veškeré zbraňové systémy a ničit protivníka na co nejdelší vzdálenost s tím, že neustále pečujeme o to, abychom vydrželi co nejdéle na bojišti a byli neustále efektivní. S tím jsou spojené samozřejmě i opravy a schopnosti osádek poradit si v okamžiku, kdy nemáme jen nějaké šablonovité situace. Čím jsou vojáci osádky jednotky více vycvičeni, tím jsou flexibilnější, jsou schopni reagovat na situace, kterým doteď nečelili,“ vysvětluje generál Štěpánek.

Dosavadní zkušenosti osádek z provozu techniky (např. bojových vozidel pěchoty Pandur II 8x8) jsou pak zohledňovány při plánovaných modernizacích techniky, což gen. Štěpánek ocenil: „Naše zkušenosti jsou brány v potaz, což samozřejmě kvituji.“ 

V současné době je v rámci plánované modernizace vozidel Pandur II 8x8 řešena otázka věže. Zajímalo nás, jaké řešení by podle generála Štěpánka bylo pro výzbroj 4. brigády nejoptimálnější. „Věčným tématem je, zda je výhodnější osádková věž nebo bezosádková věž, tedy s obsluhou nebo bez obsluhy. Jako vždy i zde posuzujeme výhody a nevýhody obou řešení modernizované věže. Je jasné, že hledáme řešení, kdy snížíme počet osob obsluhy zbraňových systémů za maximální efektivity, ale snížíme i siluetu vozidla. Zní to dobře, ale v případě závady zbraňového systému potřebujete závadu co nejrychleji odstranit a vést palbu. Takže plnoautomatický systém s možností nouzového ručního režimu je to, co potřebujeme,“ odpověděl velitel 4. brn.

Vozidla Pandur sloužící v AČR v současné době používají kanón ráže 30 mm. Na veřejnosti se však řeší i varianta přezbrojení na ráži 35 mm. Zeptali jsme se, k jakému řešení se generál přiklání a jaký vliv by případné přezbrojení na větší ráži mělo 4. brigádu rychlého nasazení: „Další téma, které rezonuje napříč armádou. Je zde několik faktorů, které ovlivňují rozhodovací proces k jaké ráži se přiklonit. Významným faktorem je možnost využití munice stejné ráže pro různé zbraňové systémy. Dále je dobré si říct, že důležitější než ráže je druh a účinnost munice. Vyšší ráže hned nemusí znamenat větší ničivý účinek.  A v neposlední řadě zavedení větší ráže znamená zvýšení nároků na logistiku ve smyslu přepravy a ukládání munice. Efektivnost munice v ničení cíle nespatřuji jen v samotné ráži, “ reagoval generál Štěpánek.

stepanek_TIT_02Foto: V tomto díle našeho diskusního pořadu CZ DIALOGY jsme si popovídali s velitelem 4. brigády rychlého nasazení, brigádním generálem Janem Štěpánkem | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Pokud jde o celkovou modernizaci AČR, podle generála Štěpánka není tajemstvím a bylo to v posledních letech vidět, že nová technika a výstroj šla nejdříve právě ke čtvrté brigádě, což mělo své důvody. „My jsme za to rádi, neměli jsme ani nemáme vlastně na co žehrat a naprosto respektujeme to, že je nezbytná potřeba v rámci armády pozemních sil skutečně vybudovat brigádu těžkého typu. Nejsou to jenom BVP, jsou to také tanky a jiné prostředky. A proto je nám naprosto jasné, že v blízké budoucnosti si budeme muset chvíli počkat,“ uvažuje generál, podle kterého je klíčové pokračovat ve výcviku s tou technikou a zbraňovými systémy, které jsou k dispozici. 

A jak je na tom 4. brigáda z hlediska personální obsazenosti? Generál Štěpánek jasně říká: „Není tajemstvím, že nám chybí několik stovek vojáků, ale není to jen u 4. brigády. S personální nouzí se potýká celá armáda. A co se týká ambicí, ambice je jedna věc a realita je věc druhá. Jsou tady pevně stanovená rekrutační čísla, na druhou stranu je samozřejmě nějaké omezení ve smyslu nabírání nových vojáků, protože musí projít základní přípravou.“ Gen. Štěpánek také upozorňuje na kapacitní možnosti výcviku ve Vyškově, který nepojme v jednom čase stovky lidí. „Nicméně máme naplánováno kolik vojáků a v jakých termínech má nastoupit k útvarům. Všichni dělají maximum pro to, aby byli za prvé řádně osloveni potenciální zájemci. Současně je nutné s nimi pracovat tak, aby se jejich motivace neztratila hned v prvopočátku,“ říká Štěpánek, podle kterého se musí rekrutace i výcvik více přizpůsobit společnosti a lidem. Jde například o snížení požadavků a nároků. „Nároky na fyzickou či psychickou odolnost na nováčky musíme klást postupně. Museli jsme pozměnit filozofii a přípravy postupného výcviku,“ doplňuje generál.

Důležité jsou také Aktivní zálohy, kdy válka na Ukrajině může posloužit jako ilustrační příklad: „Kdyby se armáda bránila sama, tak to prostě nedá. Fascinuje mě to, že se do obrany své země pustila celá Ukrajina, celá společnost, bez ohledu na to, kdo je kdo,“ říká Štěpánek. Podle něj je velmi důležité, aby součástí profesionální armády byly Aktivní zálohy. A důležitý je i společný výcvik s profesionálními vojáky, kdy gen. Štěpánek dodává: „Použiji pojem zdravá rivalita. Snažíme se nedělat rozdíly, protože máme dobré vojáky z povolání, máme i dobré vojáky z Aktivní zálohy.“ Vojáky v Aktivní záloze se brigáda snaží získat i v řadách odcházejících profesionálů: „Když odchází voják z povolání do zálohy z jakýchkoliv důvodů, tak ještě než opustí prostor kasáren, velitelé mají za povinnost jim nabídnout pokračování právě v Aktivní záloze. A zpravidla to kvitují a přijímají,“ konstatuje generál.

Generál Štěpánek považuje za důležité také rozvíjet i další formy projektů obrany státu, jako je třeba POKOS (Příprava občanů k obraně státu). „Oslovujeme různé organizace a školy, ale myslím si, že je to pořád málo, že ten tlak nebo nabídka, reklama, informace, osvěta by neměla vzejít jen z armády. Myslím si, že to je celospolečensky důležitá věc a je na čase, aby k tomu přijala nějaká opatření i vláda, kdy tato opatření budou připravovat celou společnost více organizovaně a cíleně.“

Vojáci ze 4. brigády rychlého nasazení také pořádají unikátní střeleckou soutěž – Svatováclavský pohár. Vznik této soutěže se datuje do roku 2014, kdy proběhl na posádkové střelnici PS Dražice nedaleko Tábora její první ročník. U zrodu stála v té době dvojice instruktorů skupiny bojové přípravy 42. mechanizovaného praporu. „Když jsme s touto soutěží začali, tak to vlastně byla soutěž ve střelecké přípravě z určitých zbraní v rámci 42. praporu „Svatováclavského“ z Tábora, později v rámci brigády. Dnes už je tato soutěž meziresortní, dokonce mezinárodní a její kvalita neustále stoupá. Pro nás je to závazek v tom, že nechceme ustrnout na vavřínech a ustoupit z kvality,“ hodnotí soutěž velitel 4. brigády. Svatováclavský pohár má denní i noční střelecké položky. Na nich si všichni účastníci ověří, zda jsou schopni správně reagovat a jak umějí pracovat například s nočními přístroji. Jejich připravenost se projevuje již při úvodním brífingu před každým úkolem. Nejde o masový závod, ale soutěž těch skutečně nejlepších.

V rozhovoru s generálem Štěpánkem jsme si dále povídali nejen o plánovaném vyzbrojení 44. lehkého motorizovaného praporu novými vozidly Pandur II 8x8, ale hovořili jsme také o rozdílech v tzv. trojkové a čtyřkové koncepci složení jednotek apod.

Zdroj: CZ DEFENCE

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP