Generálmajor Ivo Střecha: Armádu chceme akceschopnou a efektivní

 28. 12. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

O tom, jak se letos vyvíjel proces modernizace armády a že je třeba reflektovat zkracující se reakční dobu na vznikající konflikty, pojednává následující rozhovor s generálmajorem Ivem Střechou, ředitelem sekce rozvoje sil Ministerstva obrany (MO), který v nezkrácené podobě vyšel v resortním měsíčníku A report 12/2021.

strecha_01Foto: Generálmajor Ing. Ivo Střecha, ředitel sekce rozvoje sil MO | Ministerstvo obrany ČR

Byl rok 2021 pro sekci rozvoje sil MO významný v oblasti výstavby a rozvoje Armády České republiky?

Letošek byl pro sekci, a tedy i pro rozvoj armády, úspěšný. V oblasti vyzbrojování se nám podařilo společně s ostatními sekcemi MO dotáhnout do fáze podpisu smluv tři ze čtyř prioritních vyzbrojovacích projektů resortu MO. Jednalo se o dělo ráže NATO, SHORAD a systém řízení palby dělostřelectva. Bohužel, ten nejzásadnější projekt pro obranu České republiky, náš příspěvek do kolektivní obrany, jenž je potřebný k výstavbě těžké mechanizované brigády, tedy nová pásová bojová vozidla pěchoty (PBVP), se do této fáze dostat nepodařilo.

Vezměme to postupně. V jaké fázi se nachází dodávky nových vrtulníků?

Zavedení tak složitého zbraňového systému do operačního užívání si i po podpisu smlouvy žádá komplexní přípravu ve všech funkčních oblastech. Od zpracování doktrín či předpisů, přes změnu organizačních struktur, stanovení systému přípravy personálu a leadershipu, až po výstavbu potřebné nemovité infrastruktury. V roce 2021 byla uzavřena navazující smlouva o technické podpoře simulovaného leteckého výcviku na vrtulnících systému H-1.

A co radiolokátory?

Postup zavádění techniky jako u vrtulníků je aplikovatelný u všech zbraňových systémů. V roce 2021 proběhl teoretický výcvik operačního a technického personálu na radiolokátory včetně komise pro provedení vojskových zkoušek. Došlo však k opoždění dodávek a první souprava MADR bude dodána v roce 2022.

A co dělo ráže NATO, kdy je dostaneme?

V roce 2021 byla podepsána smlouva s firmou Nexter na dodání 52 kusů děla CAESAR ráže NATO. Dodávky jsou naplánovány na roky 2025 a 2026.

Stejná otázka k SHORAD. Kdy je armáda  dostaneme a kolik kusů, či kompletů?

Armáda dostane čtyři komplety SPYDER od firmy Rafael, dva komplety v roce 2025 a další dva v roce 2026.

Nedávno Ministerstvo obrany oznámilo, že ani jedna ze tří zbrojařských firem nesplnila všechny požadavky tendru. Co bude dál s  projektem BVP a těžké brigády?

Sekce vyvinula maximální úsilí k  tomu, aby byl projekt doveden do fáze podpisu smlouvy. Navzdory některým názorům odborné i neodborné veřejnosti chci říct, že si armáda rozhodně nevymýšlí žádné technické schopnosti, které by už nebyly vyvinuty a užívány u podobných projektů našich partnerů. Konfigurace a takticko-technické požadavky vyplývají z aliančních standardů pro klíčovou bojovou techniku těžké brigády. Všichni dodavatelé jsou dle mého názoru schopni naše požadavky naplnit. Zůstávám optimistou a věřím, že celý projekt bude dokončen v té podobě, jak byl připraven. Jakékoliv jiné řešení totiž ohrozí nejen výstavbu těžké brigády, ale i akceschopnost celé armády.

Jaké další projekty řešíte?

Nejde jen o  zmíněné projekty, ale i o desítky dalších podpůrných projektů pozemních a vzdušných sil. U projektů, které mají již uzavřené smlouvy, jsme v implementační fázi na pořízení zbraňových systémů, jako je lehké obrněné vozidlo (S-LOV CBRN), kolové obrněné vozidlo spojovací (KOVS) a velitelsko-štábní (KOVVŠ) Pandur a TITUS, RBS-70 NG, technické zhodnocení tanku, projekty nemovité infrastruktury potřebné k provozování nových zbraňových systémů nebo již zmíněné ruční zbraně.

Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany

Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany odpovídá za koncepční činnosti a za odborné a metodické řízení výstavby a rozvoje pozemních sil, vzdušných sil, schopností Armády České republiky v kybernetickém prostoru, vojensko-civilní spolupráce, psychologických operací v místě nasazení a záchranné a výsadkové služby Armády České republiky. Odpovídá také za koncepční činnosti a za odborné a metodické řízení a stanovování zásad a norem v oblasti společné přípravy pozemních sil a vzdušných sil, záchranné a výsadkové služby, služby pátrání a záchrany v Armádě České republiky.

Podívejte se také na starší rozhovor s panem generálem Střechou, který jsme s ním udělali ke konci minulého roku.

Zdroj: A Report, Ministerstvo obrany ČR

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP