Jak na bojišti zachránit svého zraněného čtyřnohého parťáka?

 13. 12. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Kynolog a služební pes – dvojice, která mezi sebou musí mít vztah založený na důvěře a empatii. Práce kynologů a jejich čtyřnohých parťáků je využívána jak v prevenci, tak i v reálném nasazení. Vzhledem k tomu, že psi nejsou nijak chráněni proti střelbě nebo jinému poranění, musí si kynolog v případě zranění svého svěřence umět poradit a psa se pokusit zachránit.

Aby případné zranění služebních psů bylo co nejrychleji a adekvátně ošetřeno, zúčastnila se trojice psovodů Vojenské policie ve dnech 15. -19. 11. 2021, spolu s lékařem z vojenského veterinárního ústavu Hlučín, kurzu „K9 Tactical Combat Casualty Care“ (první pomoc pro služební psy v boji), který organizovala americká armáda na základně v německém Baumholderu.

modelova-situace-prvni-pomoci-zranenemu-sluzebnimu-psu-2Foto: Modelová situace první pomoci zraněnému služebnímu psu | mjr. František Hanslík

Tactical Combat Casualty Care (TCCC) je systém výcviku vojáků americké armády a většiny armád NATO, který byl poprvé představen v roce 1996. Nově definoval přednemocniční traumatologickou péči o zraněné a nejčastější příčiny úmrtí na bojišti. V průběhu let vznikl algoritmus v poskytování péče pro kriticky raněné pacienty, který se neustále vyvíjí.

modelova-situace-prvni-pomoci-zranenemu-sluzebnimu-psuFoto: Modelová situace první pomoci zraněnému služebnímu psu | mjr. František Hanslík

Až donedávna neexistovaly shodné pokyny pro traumatologickou péči na bojišti, která by se zabývala služebními psy, čímž vznikla kritická mezera ve znalostech, která významně ohrožuje jejich přežití. V roce 2019 nově vzniklý Výbor pro péči o bojové zraněné psy, vypracoval systém taktických postupů, pro jejich záchranu na bojišti. Ty byly založené na zkušenostech a osvědčených postupech. Po vzoru stejných principů lidského TCCC se K9TCCC zaměřuje na jednoduché a v terénu ověřené lékařské zákroky, které mají eliminovat úmrtí, jimž lze předcházet a zvýšit tak šanci přežití psů. K9TCCC je přizpůsobena bojišti a jedinečným způsobem upravuje techniky TCCC tak, aby kompenzovala anatomické a fyziologické rozdíly specifické pro psy.

„Během výcviku jsme drilovali algoritmus záchrany, v přesném pořadí prováděli zákroky. Například nejdříve musíte psovi nasadit náhubek. Pak zkontrolujete, zda masivně nekrvácí, jak dýchá, jaký je krevní oběh, jestli nemá zraněnou hlavu, není podchlazený a vše postupně řešíte,“ vysvětlil major František Hanslík, kynolog Vojenské policie. 

Kurz je rozdělen do tří základních fází: Care Under Fire (zdravotní péče pod palbou nepřítele), Tactical Field Care (zdravotní péče mimo dosah přímé palby nepřítele) a Tactical Evacuation Care (taktický odsun). „Záchranu jsme prováděli na "modelech" psů, které se po zranění chovaly naprosto realisticky (včetně krvácení, dýchání apod.). Aby byl výcvik co nejvíce podobný skutečnosti, pracovalo se přímo v terénu, pod neustálou střelbou a výbuchy, na které jsme jako cvičící museli takticky reagovat,“ dodal major Hanslík.

modelova-situace-prvni-pomoci-zranenemu-sluzebnimu-psu-4Foto: Modelová situace první pomoci zraněnému služebnímu psu | mjr. František Hanslík

„Aby byl výcvik co nejvíce podobný skutečnosti, pracovalo se přímo v terénu, kdy jsme prováděli záchranu na "modelech" psů, které se po zranění chovaly naprosto realisticky (včetně krvácení, dýchání, apod.), a to vše s neustálou střelbou a výbuchy v prostoru výcviku, na které jsme jako cvičící museli takticky reagovat,“ sdělil major František Hanslík, kynolog Vojenské policie.

076634c8-5571-4be4-bba7-507bfe0358cbFoto: Certifikovaní účastníci kurzu K9TCCC | mjr. František Hanslík

Na závěr kurzu K9TCCC byli certifikováni tři Vojenští policisté a jeden příslušník vojenského veterinárního ústavu Hlučín jako jedni z prvních účastníků tohoto kurzu v České republice.

Pana majora Hanslíka jsme požádali o celkové zhodnocení výše uvedeného kurzu. „Absolvováním tohoto odborného kurzu jsme si obrovským způsobem rozšířili naše znalosti a schopnosti v oblasti poskytování první pomoci služebním psům. V současné době výcvik na podobné úrovni v AČR ani u Vojenské policie neprobíhá. Naši psovodi mají základní znalosti a povědomí o zásadách poskytování první pomoci, které získávají v rámci kurzu u VVetÚ Hlučín, ale tento kurz probíhá v prostředí a zázemí veterinární ordinace. Naopak kurz K9TCCC probíhal v prostředí reálného nasazení a modelové situace a typy zranění psů velmi reálně simulovaly možné scénáře skutečné akce. Do budoucna se budeme snažit v tomto výcviku pokračovat a zařadit jej do výcviku psovodů Vojenské policie s čímž také souvisí zabezpečení potřebného vybavení,“ řekl mjr. Hanslík.

Ohledně kurzu K9TCCC jsme také poprosili o vyjádření majora Lokaje, veterinárního lékaře z VVetÚ Hlučín, díky němuž se psovodi Vojenské policie z oddělení veterinárního zabezpečení teritoria Hlučín o této aktivitě dozvěděli a společně pak celou akci realizovali: „O pilotním kurzu, který proběhl v dubnu 2021, jsem se doslechl na online veterinární konferenci v květnu téhož roku. Vzhledem k tomu, že o nástavbovém kurzu k základnímu kurzu první pomoci, který Vojenská veterinární služba organizuje, přemýšlím již delší dobu, kontaktoval jsem okamžitě americké kolegy s otázkou na možnost účasti v dalším běhu. Vím o poptávce po obdobném kurzu ze strany Vojenské Policie, domluvit se tedy na účasti v součinnosti bylo otázkou pár chvil. Náplň učebních osnov K9TCCC reflektuje praktické zkušenosti armád NATO ze zahraničních operací, včetně řešení dané taktické situace. Obsahuje tedy vše, co psovod nebo medik potřebuje znát k poskytnutí předlékařské první pomoci, která výrazně zvýší šanci služebního psa zraněného v boji na přežití. Limitujícím faktorem pro absolvování tohoto kurzu v Německu je dle mého názoru jednak limitovaná kapacita, druhak nezbytná znalost angličtiny na vysoké úrovni. Plánem do budoucna je primárně přivézt americké instruktory k nám a uspořádat kurz pro širší plénum psovodů v Česku a současně také takzvaný "train the trainers" program, ze kterého vyjdou instruktoři, kteří budou schopní školit naše vojáky v českém jazyce. Následně se pokusíme zavést kurz do osnov vzdělávání psovodů AČR.“

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR, Vojenská policie

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP