Jaroslav Hovorka: Naše komunikační technologie bodují v zahraničí, mohou posílit i českou armádu

 03. 04. 2024      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Společnost MESIT patřící do skupiny OMNIPOL je dlouholetým výrobcem taktických komunikačních systémů. Díky bohatým zkušenostem s vlastním vývojem uvedl na trh unikátní systém určený pro zvýšení bezpečnosti posádek bojových vozidel a civilního obyvatelstva. Jedná se o Exterkom VICM 300, umožňující  posádce hlasitě oslovit okolí do vzdálenosti stovek metrů. Jak se systém vyvíjel, v čem jeho zahraniční uživatelé spatřují jeho přínos a proč je tak výjimečný? Nejen na tyto otázky jsme se zeptali generálního ředitele společnosti MESIT asd Jaroslava Hovorky. 

Foto: Generální ředitel společnosti MESIT asd Jaroslav Hovorka | MESIT asd
Foto: Generální ředitel společnosti MESIT asd Jaroslav Hovorka | MESIT asd

MESIT je významným českým dodavatelem komunikační techniky. Můžete nám přiblížit jeho činnost?

Společnost se soustředí na výrobu systémů taktické komunikace, které se těší celosvětovému zájmu. Naší předností je, že tyto systémy zcela vyvíjí náš vývojářský tým, a tudíž se můžeme pyšnit jedinečným know-how. Víme tedy, jak mají být výrobky používané v obranném prostředí konstruovány, aby spolehlivě fungovaly a naši zákazníci s nimi byli spokojeni. 

Konkrétně se zaměřujeme na vývoj a výrobu radiostanic, interkomů a náhlavních hovorových souprav. Všechny tyto systémy umožňují posádkám bojových vozidel komunikovat v náročných, mnohdy až extrémních situacích.

Vyvinuli jste systém vnější komunikace. Jak víte, že právě ten armády potřebují? 

Jako MESIT jsme v neustálém kontaktu s našimi uživateli. Díky tomu můžeme vyhodnocovat jejich potřeby, a dokážeme jim tak nabídnout optimální řešení. V  minulých letech jsme identifikovali potřebu armád zajistit posádkám bojových vozidel možnost oslovit okolí, a přitom nevystavovat posádku přímému ohrožení v podobě střelby, střepin, nástražných výbušných systémů a jiných hrozeb.

Proto jsme vyvinuli nový komunikační systém. Nazvali jsme jej Exterkom VICM 300. Ve světě je tento systém známý pod zavedeným pojmem Public Address System. 

Jaké jsou klíčové vlastnosti tohoto systému?

Exterkom VICM 300 umožňuje posádce bojového prostředku hlasitě oslovit z bezpečné vzdálenosti osoby nacházející se v jeho okolí, a to až na vzdálenost několika stovek metrů. Díky tomu se sníží riziko vzniku konfliktu, a také posádka vozidla je ve větším bezpečí. Zůstane totiž uvnitř vozidla, kde může využít jeho balistickou ochranu, spojovací i případně palebné prostředky.

Tento komunikační systém charakterizuje extrémní odolnost vůči náročným vlivům prostředí i snadná a intuitivní obsluha. Kromě bojových operací ho lze využít i pro zásahy při mimořádných událostech, jako jsou živelné nebo průmyslové katastrofy. 

Klíčovou vlastností nového systému je, že ho lze funkčně propojit s dalšími komunikačními prostředky, a to nejen z naší výroby, ale i od dalších externích výrobců. Propojit ho můžeme například s interkomem, zařízením, které umožňuje vnitřní komunikaci mezi dvěma a více osobami. Díky tomu má koncový uživatel jeden plně funkční celek. 

Z čeho se Exterkom skládá?

Systém se skládá ze dvou částí – vnitřní a vnější, přičemž vnitřní část je instalována přímo v bojovém prostoru posádky vozidla. Je jakýmsi „mozkem“ a řídicím centrem celého systému. Vnější část tvoří soustava odolných reproduktorů, které jsou typicky umístěny buď na otočné věži, nebo na korbě vozidla.

Foto: Odolné eproduktory jsou umístěny na korbě či otočné věži | MESIT asd
Foto: Odolné reproduktory jsou umístěny na korbě či otočné věži | MESIT asd

V praxi to funguje tak, že operátor promluví prostřednictvím své náhlavní hovorové soupravy, popřípadě zvolí přednastavené hlášení v požadovaném jazyce, a následně se toto hlášení ozve z reproduktorů do potřebné vzdálenosti.

Foto: Elektronický „mozek“ systému je umístěn uvnitř vozidla | MESIT asd
Foto: Elektronický „mozek“ systému je umístěn uvnitř vozidla | MESIT asd

A co se z reproduktorů nejčastěji ozývá? 

Typicky se jedná o informace o průjezdu vojenské kolony, slyšet lze ale i hlášení o různých nebezpečích, varování, výzvy, informace ve prospěch obyvatelstva.

Kde je všude možné tento systém využít? 

Možnosti využití jsou opravdu široké. Je možné ho instalovat na řadu vojenských či policejních vozidel, na plavidla, případně i na mobilní místa velení či předsunuté základny, a to prakticky bez omezení. Velkou výhodou je odolné provedení systému, které umožňuje využít zařízení i ve velmi náročných terénních či klimatických podmínkách.

Jak byl testován?

Systém byl testován už během vývoje v našich speciálních laboratořích, následně také úspěšně absolvoval zkoušky v zahraničí. A také certifikace podle potřebných vojenských standardů je samozřejmostí. 

Máte ověřené fungování tohoto unikátního komunikačního systému i v praxi?

Ano. Systém je velmi oblíbený v zahraničí, kde obstál i před náročnými uživateli. 

Foto: Řešení ozvučení okolí je úspěšně realizováno např. na vozidlech AJAX používaných ve Velké Británii | MESIT asd
Foto: Řešení ozvučení okolí je úspěšně realizováno např. na vozidlech AJAX používaných ve Velké Británii | MESIT asd

Celý systém Exterkom VICM 300 je vyvíjen a vyráběn v České republice, chcete ho nabídnout k využití i Armádě ČR?

Určitě. Věříme, že by systém rozšířil operační schopnosti Armády ČR a zvýšil bezpečnost českých vojáků. Tuto skutečnost již ověřili v praxi naši zahraniční zákazníci. Jsme přesvědčeni, že tento systém by měl být součástí všech nových vozidel. Potřeba verbální komunikace posádek vozidel s okolím je zcela zásadní a ještě v nedávné době nebyla dostatečně doceňována. Aktivní komunikace hraje totiž klíčovou roli v různých typech vojenských, popř. policejních operací, ať už jde o informování a uklidnění obyvatelstva nebo o předcházení rizikovým situacím. 

Včasné varování může být klíčem k vyklizení koridoru pro projíždějící vojenskou kolonu, čímž se významně snižuje riziko konfliktu mezi obyvatelstvem a posádkou. Aktivní a srozumitelná komunikace má tendenci uvolňovat napětí a výrazně snižuje pravděpodobnost nechtěných eskalací konfliktu a nepředvídatelných reakcí. Z těchto důvodů věříme, že by systém využila i naše armáda. 

Navíc skutečnost, že systém Exterkom VICM 300 je vyvíjen a vyráběn v České republice, poskytuje Armádě České republiky možnost aktivní spolupráce na případném dalším rozvoji.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP