Kauza Perun pokračuje: Otevřený dopis ministru obrany Lubomíru Metnarovi

 08. 01. 2020      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Generální ředitel společnosti SVOS Jaroslav Černý odeslal dne 8. ledna 2020 otevřený dopis ministru obrany Lubomíru Metnarovi. V něm se mj. uvádí:

Rozhodl jsem se oslovit Vás tímto otevřeným dopisem, neboť jsem velmi nemile dotčen postupem MO. Jak jistě víte, Ministerstvo obrany ČR odstoupilo od nákupu bojových vozidel Perun, která naše firma vyvinula speciálně dle požadavků české armády, aniž by však MO ČR splnilo všechny své smluvní povinnosti. A tak se musím ptát, proč nebyla na úrovni Armády ČR vůle smluvní závazek splnit? 

Váš tiskový mluvčí veřejně uvedl, že společnost SVOS nebyla schopna dokončit vojskové zkoušky ani v prodlouženém termínu. Víte ale o tom, že v tomto prodlouženém období se ve skutečnosti žádné zkoušky vůbec neprováděly, a to jen a výhradně kvůli chování zkušební komise?

Vozidlo Perun 1
Foto: Bojové vozidlo Perun 4x4 | SVOS

Navíc jsme zjistili, že na samém začátku vojskových zkoušek vozidla Perun se vysoce postavení členové zkušební komise vypravili ke konkurenci do zahraničí. A po jejich návratu se v projektu najednou začaly objevovat nepochopitelné „problémy“ a potíže. Mohu se zeptat, jestli Vám přijde v pořádku, aby se v průběhu zkoušek jezdili členové komise „radit“ ke konkurenci? 

Rovněž se musím zeptat, proč ministerstvo obrany naší společnosti neposkytlo závěrečnou zprávu z vojskových zkoušek, kterou mělo dle smlouvy povinnost nám dodat? Jde přece o dokument, se kterým svazujete tak zásadní krok jako je odstoupení od smlouvy. Přijde Vám normální, aby na naši žádost o předání zprávy v souladu se smlouvou ministerstvo odpovědělo, že nám ji nedodá, protože bychom mohli být ve výhodě při soudním sporu? A to v době, kdy o nějakém sporu nebyla ještě ani řeč. Jak vnímáte to, že ministerstvo neplní své smluvní závazky a vymýšlí zástupné důvody? 

V neposlední řadě se musím zeptat, proč se pokračuje v šikanózním jednání vůči naší společnosti? V prosinci loňského roku jsme obdrželi penalizační fakturu ve výši téměř jedenáct milionů Kč za nedodání vozidel, která jste však sami, a navíc bezdůvodně, odmítli! Přijde Vám v pořádku, že MO nejdříve podepíše smlouvu, pak přestane plnit své závazky z ní vyplývající a následně se ještě pokusí protistranu finančně sankcionovat? 

Vozidlo Perun 2
Foto: Bojové vozidlo Perun 4x4 | SVOS

Mnohokrát jsem Vám nabízel možnost se sejít a dohodnout se na urovnání sporu tak, aby byla dodržena jak zákonná omezení ministerstva, tak aby byly zároveň chráněny oprávněné zájmy naší společnosti. Nikdy jste této příležitosti nevyužil. A z posledního kroku MO je zřejmé, že zájmem resortu není smír, ochrana státního rozpočtu, nebo plnění smluvních povinností či zákonný postup, ale naopak cílený tlak na českého dodavatele. Je jen k Vašemu zvážení, proč z unikátních ochranných řešení vyvinutých naší společností budou těžit zahraniční ozbrojené síly, a nikoliv česká armáda. 

Tuto formu dopisu volím také proto, že bych rád s Vaší účastí pomohl vyřešit vztahovou a nesystémovou překážku při provádění vojskových zkoušek. A to tak, aby do budoucna již nemohly být vojskové zkoušky zneužity jak proti naší společnosti, tak případně i jiným výrobcům. Bude to nejen ku prospěchu společnosti SVOS a MO ČR, ale i ostatních firem nacházejících se v podobné situaci jako my, které však prozatím mlčí, neboť nevěří, že se může něco změnit.

 Autor: Petr Žák

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP