Leopard 2A8 jako velká příležitost pro český obranný průmysl

 06. 02. 2024      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

Před pár dny došlo k podpisu smlouvy v rámci významné akvizice nejen pro Vzdušné síly AČR, ale v širším kontextu i pro celou armádu. Jde o nákup 24 letounů 5. generace F-35. Druhá plánovaná významná akvizice v podobě nákupu až 80 tanků Leopard 2A8 pak završí obměnu výzbroje 73. tankového praporu, a tím i 7. mechanizované brigády. Akvizici tanků by měla provázet významná průmyslová spolupráce skutečně mezinárodního charakteru.

Foto: Výsledky jednání o pořízení tanků Leopard 2A8 pro AČR by mohly být veřejnosti představeny již brzy | KMW
Foto: Výsledky jednání o pořízení tanků Leopard 2A8 pro AČR by mohly být veřejnosti představeny již brzy | KMW

O tom, zda jsou tanky Leopard 2 vhodným druhem MBT (main battle tank) pro 73. prapor Armády České republiky jsme na CZ DEFENCE již několikrát psali. Slovy klasika lze k věci přistoupit vlastně velmi zjednodušeně: Leopard 2 je ve výzbroji mnoha členů NATO (Česko, Dánsko, Finsko, Kanada, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Slovensko, Španělsko, Švédsko a Turecko) a je jediným v současnosti vyráběným tankem na území Evropy. V minulosti se objevily také úvahy o pořízení amerických tanků Abrams nebo jihokorejských tanků K2 Black Panther, avšak v současné době české ministerstvo obrany jedná s Německem právě o společném nákupu nových tanků Leopard, a to ve verzi 2A8.

Tanky Leopard aktuálně procházejí mimořádně ostrým testem v podobě nasazení v Ukrajině, kde v různých verzích pomáhají ukrajinské armádě odrážet ruskou agresi. Zkušenosti lze shrnout v zásadě tak, že pokročilá západní technika potřebuje pro dlouhodobě spolehlivý provoz také pokročilou západní logistiku údržby, velmi dobře vycvičené osádky i personál v zázemí, a z taktického hlediska co nejúčinnější součinnost s ostatními druhy zbraní. Ukrajina dostává různé verze těchto tanků z různých zemí a učí se je nasazovat v podmínkách probíhajícího existenčního zápasu a za mimořádně náročné situace, kdy se do její výzbroje dostala velmi pestrá technika různého původu a určení. Nadto Ukrajina čelí masově nasazovaným novým technologiím, jež vlastně teprve čekají na své komplexní vyhodnocení, a z toho pak plynoucí opatření z hlediska úpravy doktrín nasazení tanků na moderním bojišti.

Toto je fakt, který je třeba mít na paměti při sledování různých více či méně podložených zpráv o ztrátách hlavních bitevních tanků západní provenience, včetně tanků Leopard 2, na ukrajinském bojišti. V tomto ohledu pak vyniká především informace o tom, že i když je tank nějakým způsobem vyřazen z boje, často na základě útoku dronu, vyčkávací munice, protitankové řízené střely či těžkého dělostřelectva, osádkám uvnitř zasaženého stroje se daří přežít.

Tanky Leopard 2 ve verzi A8, o jejichž pořízení ministerstvo obrany aktuálně s Německem jedná, přitom již tak vysokou odolnost a spolehlivost tanku Leopard 2 nadále posilují zejména integrací systému aktivní ochrany Trophy a vylepšením systémů, které zajišťují situační povědomí osádky tanku. Ačkoli se již delší dobu hovoří o projektech hlavních bojových tanků nové generace, a některé již dospěly do stádia velmi konkrétních výstupů, jako např. tank Panther KF51 od společnosti Rheinmetall, je více než jisté, že Leopard 2, a specificky jeho nejnovější verze, budou páteří tankového vojska evropských armád NATO ještě dlouhá léta resp. desetiletí.

Tanky Leopard 2 se také díky svým parametrům a schopnostem významnou měrou podílejí na schopnosti odrazovat případného útočníka. Armády členských států NATO by navíc v případě napadení členského státu Aliance byly v nepoměrně lepší výchozí situaci nežli ukrajinská armáda. Kromě velkého množství tanků Leopard 2 (často v modernějších variantách než má Ukrajina), kterými státy NATO disponují, a dlouhodobých zkušeností s jejich provozem, které se odrážejí v kvalitě vycvičenosti osádek, vzájemné interoperabilitě a kompatibilitě jednotek, je tato výchozí situace dána především osvědčenou a efektivní logistikou údržby, jejíž centra již existují (a není tak třeba je provizorně ustavovat) a jsou z hlediska infrastruktury dostupnější. Tento stav pak bude možné dále posílit, především díky rozšíření klubu uživatelů tanku Leopard, tzv. LEOBENu, v jehož rámci jsou sdíleny zkušenosti z provozu, údržby i nasazení a v neposlední řadě také nezbytné prostředky a náhradní díly.

S tím pak úzce souvisí otázka potenciálního zapojení českého obranného průmyslu, a to nejen do zakázky na Leopardy 2A8 pro Armádu České republiky. Bylo by neefektivní snažit se o to, aby český průmysl z velké části vyrobil daných 77 tanků pro vlastní armádu. Jde sice o počet z dosavadní české perspektivy úctyhodný, avšak z obecného hlediska stále velmi malý. Zajímavější a především z dlouhodobého hlediska perspektivnější bude participace českého průmyslu, která naše domácí firmy zapojí do výroby či modernizace tanků Leopard 2 obecně, tedy pro libovolnou zakázku kterékoliv spojenecké či partnerské země.

Takováto „fragmentace“ výroby pak přinese více příležitostí všem a současně bude mít význam také z hlediska bezpečnosti, kdy pak v případném konfliktu (na moderním bojišti můžeme sledovat významné nasazení různých balistických střel nebo střel s plochou dráhou letu) nebude pro potenciálního nepřítele snadné produkci, údržbu a opravy těžké bojové techniky resp. tanků vyřadit masivním útokem mířeným na jedno centrální místo. Nadto bude budoucí mezinárodní spolupráce firem, které budou zapojeny do produkce Leopardu 2A8, příležitostí i z hlediska možností vývoje a následné produkce agregátů pro zmíněné tanky nové generace. 

Český obranný průmysl, který již díky projektu CV90 získává cenné zkušenosti s moderními pásovými obrněnci, by tím získal nový impuls, kdy by vedle schopnosti vyvíjet a vyrábět kvalitní kolové platformy obnovil také schopnosti v oblasti pásových vozidel. Navíc s ohledem na fakt, že jsou české firmy ve velké míře orientovány na náročné a inovativní technologie, by se nemělo jednat o pouhé montování či svařování plechů. Nabídka partnerské spolupráce v rámci tohoto budoucího řetězce může být naopak velmi pestrá a může obsáhnout plné spektrum systémů, které dnes moderní hlavní bojový tank, jako je Leopard 2A8, charakterizují.

Zdroj: KMW, Ministerstvo obrany ČR, Tank Encyclopedia, EDR Magazine

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP