Milan Kalina: Nákup nových děl Caesar je součástí již probíhající modernizace 13. dělostřeleckého pluku

 17. 09. 2020      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Plukovník gšt. Ing. Milan Kalina, který je v současné době velitelem 13. dělostřeleckého pluku Armády České republiky, má za sebou bohatou armádní kariéru včetně zahraničních misí (Bosna a Hercegovina, bývalá Jugoslávie). S dělostřelectvem je spjat již od roku 1991, kdy po absolvování Vysoké vojenské školy pozemního vojska ve Vyškově začal působit u dělostřeleckého oddílu 122 houfnic Sh - 2S1 5. mechanizovaného pluku. Od roku 2004 do roku 2008 působil jako velitel 131. smíšeného dělostřeleckého oddílu 13. dělostřelecké brigády. Následně působil jako vedoucí starší důstojník - specialista JFC HQ Brunssum (Nizozemí). V letech 2011-2017 byl zástupcem vedoucího katedry palebné podpory a působil jako vedoucí skupiny palebné podpory fakulty vojenského leadershipu Univerzity obrany. Následně se stal vedoucím oddělení dělostřelectva resp. náčelníkem dělostřelectva odboru rozvoje pozemních sil Sekce rozvoje. Od 1. ledna 2020 je plk. Kalina velitelem 13. dělostřeleckého pluku. Pana plukovníka jsme se zeptali na pár otázek ohledně současnosti i budoucnosti 13. dělostřeleckého pluku.

velitel
Foto: Plukovník gšt. Ing. Milan Kalina | archiv 13. dělostřeleckého pluku

1) Pane plukovníku, můžete nám stručně představit 13. dělostřelecký pluk?

13. dělostřelecký pluk s čestným názvem „Jaselský“ vznikl 1. prosince 2013 reorganizací 13. dělostřelecké brigády. Pluk je dislokován v Jincích a navazuje na dlouholetou tradici působení československého a českého dělostřelectva v této posádce, která se píše již přes 90 let.  

Video: 13. dělostřelecký pluk / YouTube

13. dělostřelecký pluk je předurčen k poskytování palebné podpory úkolovým uskupením a jednotkám AČR v širokém spektru operací. Hlavními součástmi organizační struktury pluku jsou 131. a 132. dělostřelecký oddíl.

Dělostřelecké oddíly 13. dělostřeleckého pluku jsou vyzbrojeny 152mm ShKH vz. 77, všeobecně nazývanými DANA. Dělostřelecký pluk však nejsou pouze děla, ale také jednotky dělostřeleckého průzkumu, zabezpečení a řízení palby.

2) Do jaké míry zasáhla pluk pandemie koronaviru a jak se vojáci případně podíleli na pomoci v boji s koronavirem?

Šíření nákazy COVID-19 v rámci pluku jsme čelili obdobnými prostředky a postupy jako celá společnost. Díky přísným hygienickým a organizačním opatřením přijatým v Armádě České republiky byla zachována plná akceschopnost pluku a to i v podmínkách nasazení významné části jeho příslušníků do operací proti šíření této nákazy. 

COVID-hraniceFoto: Příslušníci pluku po dobu téměř tří měsíců posilovali Policii České republiky v jejích úkolech na státních hranicích v Karlovarském kraji. | archiv 13. dělostřeleckého pluku

Příslušníci pluku po dobu téměř tří měsíců posilovali Policii České republiky v jejích úkolech na státních hranicích v Karlovarském kraji. V rámci operace Chytrá karanténa provedl odběrový tým pluku stovky odběrů a najel okolo devíti tisíc kilometrů, dílčím způsobem jsme se zapojili i do dalších operací. Řada vojáků pracovala na řízení a zabezpečení nasazených sil a prostředků. Věřím, že tyto údaje dostatečně vypovídající o rozsahu našeho zapojení. Úkoly jsme splnili bez výhrad a rád bych znovu poděkoval všem, kteří se na jejich plnění podíleli. 

3) Ovlivnil koronavirus nějak výrazně váš výcvikový rok? A co zahraniční cvičení? Byla nějaká v plánu a uskuteční se ještě letos?

Nástupem koronaviru a opatření proti jeho šíření se těžiště výcviku pluku samozřejmě změnilo. Od odborného výcviku dělostřeleckých jednotek jsme přešli k výcviku pro udržení základních schopností vojáků a jednotek jako jsou střelby z ručních zbraní, řízení vojenských vozidel anebo provádění údržby a oprav techniky. V podstatě beze změn, avšak odděleně, pokračoval pouze výcvik jednotky připravující se pro nasazení v zahraničí, samozřejmě při maximální míře dodržování stanovených hygienických opatření.

Od mezinárodních výcvikových aktivit jsme vzhledem k měnící se koronavirové situaci v tomto roce upustili. Naší vrcholnou ambicí pro rok 2020 však stále zůstává provést cvičení s bojovou střelbou děl v rámci obou dělostřeleckých oddílů a také u jednotky aktivní zálohy. 

4) Umožňuje Vám současná technika spolehlivě plnit svěřené úkoly? Konkrétně hovořím o samohybných houfnicích DANA a systémech LOS, SNĚŽKA a ARTHUR

U zavedené bojové techniky, jak ji uvádíte výše, se nám daří udržovat vysokou míru provozuschopnosti a to navzdory její konstrukční složitosti a doby zavedení do armády. Dělostřelecké radiolokátory Arthur jsou stále moderní a spolehlivé. Průzkumné prostředky LOS a Sněžka byly nedávno modernizované. V součinnosti s orgány logistiky Armády České republiky se nám daří udržovat akceschopné také samohybné houfnice DANA. Pořizují se náhradní díly, potřebné opravy se provádí jak na strojovém spodku, tak i zbraňové nástavbě. 

snezkaFoto: Průzkumný a pozorovací komplet Sněžka | archiv 13. dělostřeleckého pluku

5) V nedávné době se rozhodlo o nákupu nových houfnic Caesar ráže 155mm. Co to pro vás znamená?

155mm ShH CAESAR 8x8 pro nás znamenají významný posun vpřed k moderní vojenské technice 21. století, kterou naše armádě nutně potřebuje. Jedná se o zavedený a ověřený zbraňový systém s omezenou konstrukční složitostí. Očekáváme velkou spolehlivost a provozní udržitelnost. Jejich pořízením sjednocujeme standardizaci s NATO. 

Zavedení děl Caesar bude znamenat zásadní změny v životě pluku, od dílčích změn v zásadách bojového použití, přes výcvik jednotlivců i jednotek až po opatření logistického zabezpečení v posádce i v poli. Je to velká výzva. My dělostřelci ji vítáme a jsme odhodláním jí zvládnout.

caesar_strelba
Foto: 155mm ShH CAESAR 8x8 | Nexter Systems

6) Jaké bylo zastoupení v expertní skupině, rozhodují o nákupu dělostřelci, či úředníci?

Akviziční procesy jsou v resortu ministerstva obrany nastaveny závaznými předpisy, které zahrnují odpovědnosti a pravomoci všech dotčených složek, jak vojáků, tak i tzv. úředníků. Pokud vím, tak specialisté dělostřelectva Sekce rozvoje sil Ministerstva obrany a 13. dělostřeleckého pluku od počátku byli a jsou nedílnou součástí integrovaného pracovního týmu řešícího projekt pořízení 155 mm samohybných děl NATO pro AČR. 

7) 155mm munice je v členských státech NATO jednotná a má násobně delší dostřel, než mají současné samohybné houfnice DANA ráže 152mm. Obsluha houfnic Caesar však musí, oproti houfnicím DANA, během střeleb opustit vůz. Nevnímáte tento fakt jako problém?

K volbě každého zbraňového systému může být vznesena řada protichůdných argumentů a úvah. Podstata však zůstává a to zajistit požadované bojové možnosti v kontextu identifikace příslušných rizik a předpokladů jejich eliminace.

Z tohoto pohledu nevnímám způsob obsluhy 155 mm ShH Caesar 8x8 jako problém. Při manévru pohybem je obsluha chráněna balisticky vysoce odolnou kabinou, při vedení palby je pak její největší ochranou plánovitost, rychlost přípravy a provedení palby a následného manévru. Caesar je plně autonomní dělo a ve všech uvedených parametrech dosahuje kvalitativně vysokých hodnot, což značně omezuje riziko jeho přímé konfrontace s jednotkami nebo palbou děl protivníka. Nemělo by se také zapomínat, že příslušníci obsluhy budou vybaveni prostředky balistické ochrany jednotlivce. 

DANA_strelba
Foto: Střelba z 152mm samohybné kanónové houfnice vz. 77 DANA | archiv 13. dělostřeleckého pluku

Jsem si vědom, že jakýkoli argument ve vztahu k ochraně života a zdraví vojáků nemůže být nikdy dostatečný, přesto, před salvou baterie velkorážných raketometů či přesně naváděných střel příslušníky obsluhy dostatečně neochrání konstrukce žádného samohybného děla.

8) Máte již s houfnicemi Caesar nějaké zkušenosti například z aliančních cvičení, či pro vás půjde o novinku, se kterou se budete teprve seznamovat?

S bojovými možnostmi a výsledky bojového použití houfnic Caesar jsme u 13. dělostřeleckého pluku seznámeni, z tohoto pohledu pro nás nepředstavují zásadní novinku. K přímé spoluúčasti na cvičení jsme však zatím neměli příležitost. Vzhledem k širokému uplatnění houfnic Caesar ve francouzské či dánské armádě však nemám obavy, že bychom do budoucna neměli dostatek příležitostí pro sdílení technických, výcvikových nebo i bojových zkušeností s našimi aliančními partnery. 

9) Pane plukovníku, lze říci, o kolik je dražší standardní munice 155mm oproti 152mm? Účinek v místě dopadu je shodný, respektive má munice ráže 155mm i jiné výhody kromě samotného dostřelu?

Vyjadřovat se k cenám vojenského materiálu nebo je srovnávat nespadá do mé kompetence.  Z mého pohledu hovoří pro ráži 155 mm především význam NATO standardizace a perspektiva dosahování požadovaných schopností, tedy palebných účinků ve prospěch bojových jednotek a minimalizace jejich ztrát. V těchto souvislostech považuji ráži 155 mm za jedinou možnou cestu ke skutečnému rozvoji schopností našeho hlavňového dělostřelectva, která mimo již zmiňovaného dostřelu, poskytuje také možnost pro zavedení přesně naváděné a jiné speciální dělostřelecké munice. Munice ráže 155 mm bude znamenat také přechod od kovových nábojek s prachovými váčky k celospalitelným prachovým modulům, což zjednoduší obsluhu děl a sníží nároky na logistickou podporu dělostřeleckých jednotek.

10) Jaký je další záměr se stávajícími houfnicemi DANA? Hovoří se o velkých zásobách munice. Systémy DANA používá také palebná baterie Aktivní zálohy. Bude se tedy i nadále na Danách cvičit?

Do vlastního přezbrojení 13. dělostřeleckého pluku zbývá ještě několik let, do té doby budeme s DANAmi plnohodnotně cvičit, střílet a garantovat palebnou podporu úkolových uskupení. Obdobně povedeme výcvik u palebné baterie AZ. V rámci dodávek nových děl je zamýšleno odcházet od houfnic DANA postupně, po oddílech. V současnosti plánovaný koncept přezbrojení 13. dělostřeleckého pluku počítá s odsunem našich 152mm ShKH vz. 77 do mobilizační zásoby Armády České republiky.  Případný požadavek cvičit příslušníky obsluh ke zvládnutí činností u obou typů děl, složitých, technologicky a generačně zásadně odlišných zbraňových systémů, bych osobně považoval za problematický.

11) Mají dnes vůbec samohybné houfnice DANA  ještě nějaké uplatnění na moderním bojišti?

Na to vám nedokážu přesně odpovědět, vždy bude záležet na úhlu pohledu a okolnostech. Naše schopnosti potřebujeme budovat tak, aby obstály nejen v současných, ale případně i v budoucích podmínkách. Od tohoto principu bychom měli odvozovat i požadavky na naši výzbroj, v našem případě děla a související prostředky pro zabezpečení a řízení jejich palby. V rámci takových požadavků, jako jsou například prodloužený dostřel, plná autonomie, rychlost přípravy ke střelbě, počáteční rychlost (režim) palby, široké spektrum druhů munice, sekvenční palba s jednotným dopadem střel, spolehlivé přenosy dat v digitalizovaných sítích a jiné, však 152mm ShKH vz. 77 již neobstojí.

DANA_jizda
Foto: 152mm samohybná kanónová houfnice vz. 77 DANA | archiv 13. dělostřeleckého pluku

12) Pane plukovníku, vojáci potřebují pravidelně cvičit a říká se, že výcvikové prostory mají nedostatečné kapacity. Jak jste na tom s dělostřelectvem? Kde cvičíte a je frekvence cvičení dostatečná?

Součástí 13. dělostřeleckého pluku je rovněž poměrně rozsáhlé Posádkové cvičiště Jince, vyjmuté z bývalého Vojenského výcvikového prostoru Brdy. Značnou část našeho výcviku jsme tak schopni provádět v posádce. Pro vrcholová cvičení dělostřeleckých oddílů s bojovou střelbou využíváme vojenské újezdy, zpravidla alespoň dvakrát ročně, buď v rámci vlastního odborného výcviku anebo v rámci součinnostních cvičení s prvky brigádních úkolových uskupení. V rámci budování schopnosti společných paleb se zapojujeme do vybraných výcvikových aktivit vzdušných sil. Co se týče zahraničních cvičení, tak bych rád zmínil cvičení palebné podpory série Dynamic Front, kterého se různými prvky naší sestavy pravidelně účastníme v Německu anebo Polsku již několik let. Podmínky pro přípravu pluku považuji celkově za velmi dobré.

13) V jakém personálním stavu se nyní pluk nachází? Daří se nábor nových vojáků, nebo máte podstav? Jakých profesí se vám případně nedostává?

Personálně je pluk naplněn a je schopen plnit stanovené úkoly. Priority rekrutace a doplňování útvarů Armády České republiky jsou řízeny nadřízenými stupni, my se soustředíme na práci s vlastním personálem, na jeho přípravu, motivaci a vytváření vhodných podmínek pro jeho setrvání u útvaru. Průběžně se nám daří zvyšovat proškolenost všech kategorií personálu v domácích i zahraničních kurzech, včetně důstojnických kurzů v US Army Field Artillery School. Mimo jiné jsme také schopni školit a vydávat příslušná vojenská oprávnění pro řidiče našich houfnic DANA. 
Co se týče odborností, tak vedle dělostřeleckých a jiných, je pro nás důležité zajistit naplněnost na místech dílenských specialistů. Obsazení každého jednotlivého místa v této odbornosti se vzhledem k počtům a charakteru bojové techniky pluku skutečně počítá.

pruzkumFoto: Dělostřelecký průzkum | archiv 13. dělostřeleckého pluku

14) Myslíte si, že plánovaný nákup nové atraktivní techniky přiláká do Jinců novou, mladou krev?

Osobně věřím, že tomu tak skutečně bude. Již dnes mám jasné signály, že řada současných dělostřelců setrvává u pluku právě v očekávání jeho přezbrojení, a jistě to přiláká i řadu dalších. Zároveň bych chtěl znovu připomenout, že dělostřelecký pluk nejsou pouze děla. Spolu s radiolokátory Arthur jsme již dnes vybaveni plně digitalizovanými průzkumnými prostředky na podvozcích LOV IVECO, podobně METEO sondážními nebo některými spojovacími prostředky. Příští rok se k tomu plánují vojskové zkoušky nových mobilních míst pro koordinaci palebné podpory na podvozcích TITUS 6x6. Plánovaný nákup nových děl Caesar tedy nestojí osamoceně, ale je součástí již probíhající modernizace 13. dělostřeleckého pluku.

Myslím, že nikdo ze stávající generace ani dorůstající generace Z nemusí mít obavu, že by u 13. dělostřeleckého pluku nenašel odpovídající uplatnění.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP