Milan Macholán: Do roku 2030 máme ambiciózní plán docílit pozice světové jedničky ve výrobě malých proudových motorů

 30. 12. 2023      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s. (PBS Velká Bíteš) patří již dlouhá léta mezi klíčové podniky českého leteckého průmyslu. S generálním ředitelem Milanem Macholánem jsme si povídali o vzrůstajícím významu podniku v oblasti obranného průmyslu, mj. v souvislosti se současnými světovými konflikty.

Foto: Generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán | PBS Velká Bíteš
Foto: Generální ředitel PBS Velká Bíteš Milan Macholán | PBS Velká Bíteš

PBS Velká Bíteš patří již řadu let mezi klíčové podniky českého leteckého průmyslu, přitom již dvě desetiletí pod vaším vedením. Čemu připisujete úspěchy společnosti, které navíc kontinuálně přibývají?

Dlouhodobý úspěch PBS Velká Bíteš přičítám zejména loajálním a schopným zaměstnancům, kteří zpravidla považují značku PBS za svou srdeční záležitost. Dalším klíčovým faktorem je široký sortiment výrobních programů, které nejsou omezeny jediným odvětvím, i když letecký a obranný průmysl v nich zaujímají přední místo. Zásadní roli sehrálo i vizionářské rozhodnutí, které jsme učinili před více než dvaceti lety, kdy jsme se zaměřili na vývoj a výrobu malých leteckých turbínových motorů. Proudové motory nyní patří mezi naše nejrychleji rostoucí produktové segmenty, a to jak z hlediska vytížení výrobních kapacit, tak z hlediska ekonomického přínosu pro společnost.

Které kategorie proudových motorů vyrábíte a pro jaké typy prostředků jsou určeny?

Nabízíme širokou škálu proudových motorů v kategorii tahu od 400 do 2 300 Newtonů. Pro lepší představu o velikosti a výkonnosti našich motorů uvedu konkrétní aplikaci. Náš dosud nejprodávanější motor PBS TJ100 s tahem 1 250 N pohání mj. jednomístný proudový hobby letoun Sonex v USA. Zjednodušeně řečeno motor je schopen udržet ve vzduchu přibližně 125 kg, avšak skutečný výkon závisí na konstrukci letounu, délce a rychlosti letu a dalších faktorech. Našim aktuálně nejvýkonnějším proudovým motorem je zbrusu nový motor PBS TJ200 o tahu 2 300 N, který aktuálně dokončujeme a plánujeme ho uvést na trh příští rok.

Foto: Milan Macholán představuje motor PBS TJ150P ministryni obrany j. Černochové a místopředsedovi výboru pro obranu J. Flekovi | PBS Velká Bíteš
Foto: Milan Macholán představuje motor PBS TJ150P ministryni obrany j. Černochové a místopředsedovi výboru pro obranu J. Flekovi | PBS Velká Bíteš

Co se týká aplikací, tak proudové motory PBS jsou primárně navrženy pro pohon různých typů bezpilotních prostředků, označovaných anglickou zkratkou UAV. Ještě do nedávna byli našimi nejčastějšími zákazníky výrobci létajících cvičných terčů, které využívají různé složky armád k výcviku své obranyschopnosti. V současné době však registrujeme rostoucí poptávku v jednorázových obranných aplikacích, což reflektuje aktuální trendy na světových trzích.

Využívá nějaké letecké aplikace s motory PBS Armáda ČR?

Bohužel, v současné době nevyužívá. Samozřejmě reference vlastní armády je v našem segmentu velmi ceněná. Věříme, že se to v budoucnu změní. Před několika týdny nás navštívila ministryně obrany, a i toto téma jsme v rámci návštěvy řešili. Paní ministryni jsme nabízeli mj. možnost využití ekonomicky efektivních cvičných terčů s motory PBS, které by mohla AČR využívat. Další možností je uplatnění našich motorů v rámci průmyslové spolupráce při plánovaných akvizicích ministerstva obrany. Věříme, že se nám s našimi motory do budoucna podaří uspět i doma.

Jaké další téma jste s ministryní obrany probírali během její návštěvy?

Především jsme vyjádřili poděkování za možnost účasti ve společných projektech průmyslové spolupráce v rámci nákupu letounů F-35 od společnosti Lockheed Martin. Dále jsme projednávali spolupráci s ministerstvem obrany v oblasti podpory exportu, včetně zahraničních misí, podpory oborových veletržních účastí a dalších aktivit. Diskutovali jsme také o podpoře v jednání se zahraničními partnery, zejména na Ukrajině a v Izraeli.

 

Jaký vliv má válka na Ukrajině nebo izraelsko-palestinský konflikt na PBS? Zvýšily tyto konflikty poptávku po vaší produkci?

V souvislosti s aktuální situací na Ukrajině je zřejmé, že Ukrajinci pro svou obranu potřebují zajistit adekvátní množství obranných prostředků, zahrnujících jak pozemní, tak letecké systémy. Ukrajina potřebuje reálná funkční řešení, která poptává i od nás. Poptávka nám však roste i na dalších trzích, protože řada států v reakci na současné konflikty rozšiřuje svoji obranyschopnost. Důležité projekty řešíme zejména v rámci EU, v Izraeli a samozřejmě ve Spojených státech, kde jsme před několika lety založili naši sesterskou společnost PBS AEROSPACE. Klíčový je pro nás také trh Indie, kde motorovou spolupráci rozjíždí další naše sesterská společnost PBS INDIA. Velmi důležitá je však pro nás také spolupráce s českým výrobcem cvičných letounů AERO Vodochody AEROSPACE, která trvá již více než 50 let.

Budete tedy schopni uspokojit rostoucí poptávku po vašich motorech a dalších produktech a jaké kroky podnikáte k zajištění dostatečné produkční kapacity?

Ano, plánujeme rozšířit produkci proudových motorů až na dvojnásobek, což aktuálně zajišťujeme optimalizací našich výrobních procesů, modernizací technologií, náborem nových zaměstnanců a částečným outsourcováním výroby. Outsourcing řešíme nejen v České republice, ale ověřujeme možnosti výroby některých komponentů našich motorů například v Indii. S ukrajinskou společností Ivčenko-Progress jednáme o spolupráci při výrobě a distribuci zcela nového ukrajinského proudového motoru s tahem 3 400 N. Pokud se vše podaří, měli bychom už příští rok rozjet společnou výrobu těchto z pohledu PBS velkých motorů. 

Jak se v současné době daří segmentu výroby pomocných energetických jednotek APU? 

Zásadně jsme inovovali jednu z našich APU s označením PBS APU SPARK40, kterou jsme uvedli oficiálně na trh letos na veletrhu Paris Airshow za účasti ministra průmyslu a obchodu Síkely a dalších zástupců státní správy. Jsem velmi rád, že tato jednotka již uspěla v náročném výběrovém řízení v novém projektu vývoje středního vrtulníku pro jednu z členských zemí NATO. Věříme, že bude tento zcela nový 10 tunový vrtulník úspěšný rovněž na světových trzích.

Foto: Křest pomocné energetické jednotky PBS APU SPARK40 za účasti ministra J. Sikely a vrchní ředitelky sekce průmyslové spolupráce MO R. Konderlové a výkonného ředitele PBS GROUP P. Čechala | PBS Velká Bíteš
Foto: Křest pomocné energetické jednotky PBS APU SPARK40 za účasti ministra J. Sikely a vrchní ředitelky sekce průmyslové spolupráce MO R. Konderlové a výkonného ředitele PBS GROUP P. Čechala | PBS Velká Bíteš

V letošním roce jste uzavřeli memoranda o porozumění s americkými společnostmi Lockheed Martin a Pratt & Whitney. Jaká je konkrétní účast PBS v rámci těchto spoluprací a jaký bude rozsah jejich působnosti, případně v jakém časovém horizontu?

Se společností Lockheed Martin plánujeme v rámci průmyslové spolupráce navázané mezi Českou republikou a USA v projektu vyzbrojení letectva Armády České republiky letouny F-35 spolupracovat na výrobě a dodávkách komponentů právě pro tyto letouny. Předpokládáme, že licenční smlouva bude uzavřena do konce roku. 

Primárním cílem spolupráce se společností Pratt & Whitney je využít jedinečných schopností a odborných znalostí obou společností k identifikaci nových trendů ve vývoji pomocných energetických jednotek a definovat architekturu nové generace APU. Přičemž předpokládáme, že nová APU bude navržena tak, aby splňovala budoucí požadavky jak letounů, tak i vrtulníků. Potenciál uplatnění bude kromě tradičních leteckých platforem rozšířen i o možnost uplatnění na hybridně-elektrických systémech. 

Foto: Podpis memoranda o porozumění se společností Pratt & Whitney | PBS Velká Bíteš
Foto: Podpis memoranda o porozumění se společností Pratt & Whitney | PBS Velká Bíteš

Co vše si pane řediteli od spolupráce s uvedenými americkými společnostmi slibujete z hlediska referencí, rozšíření know-how apod.?

Spolupráce s těmito světovými giganty ve výrobě leteckých a obranných technologií je pro nás především zásadním uznáním našich vlastních unikátních schopností a znalostí v segmentu turbínových jednotek, které rozšiřujeme již více než 50 let. Je to pro nás vstupenka do nejvyšší ligy světové letecké a obranné výroby a výrazné posílení postavení značky PBS na světovém trhu.

Jaké jsou plány a vize společnosti PBS Velká Bíteš pro příští léta? Zvažujete větší zaměření na obranný průmysl než doposud?

Do roku 2030 máme ambiciózní plán docílit pozice světové jedničky ve výrobě malých proudových motorů, především pro bezpilotní aplikace. Předpokládám, že obranný průmysl bude dominovat našim zakázkám i do budoucna. Dlouhodobě však spolupracujeme na celé řadě civilních projektů. Našim nejnovějším projektem je uplatnění turbohřídelové verze našich motorů pro švédský projekt velkého hasicího dronu Thunder Wasp, kterému věříme natolik, že bychom se rádi podíleli na jeho distribuci. Rozjíždí se také výroba nového italského dvoumístného vrtulníku Zefhir, který má jako jednu ze specifik turbínový pohon „made in PBS“. Kromě leteckého sektoru nabízíme také produkty v kryogenice, kde se můžeme pochlubit celou řadou vědeckých aplikací, mj. ve švýcarském CERNu. V tomto segmentu do budoucna cílíme na uplatnění ve zpracování vodíku. Samostatnou kapitolou jsou pak naše přesné odlitky ze superslitin, které nacházejí uplatnění v celé řadě strojírenských segmentů, kde plánujeme rozšiřování jejich produkce.

Pane řediteli, děkuji za rozhovor a zároveň vám blahopřeji k získání ocenění Gentleman Pro a k umístění PBS Velká Bíteš v soutěži Českých 100 NEJ, které je potvrzením vaší výjimečné angažovanosti a výborného vedení společnosti k jejím celosvětovým úspěchům.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP