Ministerstvo obrany chystá modernizaci u 16 kusů přenosných protiletadlových raketových kompletů RBS-70

 18. 04. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ministerstvo obrany v nejbližších dnech předloží vládě k projednání veřejnou zakázku na provedení modernizace u 16 kusů přenosných protiletadlových raketových kompletů RBS-70, která umožní realizovat činnost těchto systémů v režimu IFF mód 5. Konkrétně se jedná o upgrade stávajícího nevyhovujícího zařízení MARK XII identifikačního zařízení IFF TSA 1421 na zařízení MARK XIIA identifikačního zařízení IFF TSA 1422 podporující krypto modul KIV-77 pro režim činnosti IFF v módu 5. Dále by v rámci této veřejné zakázky mělo dojít k pořízení nabíječů Li-ion baterií.

rbsng_TITFoto: Ministerstvo obrany v nejbližších dnech předloží vládě k projednání veřejnou zakázku na provedení modernizace u 16 kusů přenosných protiletadlových raketových kompletů RBS-70 (ilustrační foto) | Jan Juřica / CZ Defence

Realizace výše uvedené veřejné zakázky je nezbytná pro zajištění činnosti PPLRK RBS-70 v režimu činnosti IFF v módu 5 při plnění úkolů spojených s obranou územní celistvosti ČR a závazků vyplývajících ze členství ČR v NATO
a EU. Uvedený mód nahrazuje zastaralý a již nepoužívaný režim činnosti – mód 4. Díky modernizaci PPLRK RBS-70 dojde ke splnění požadavků NATO, konkrétně standardizační dohody NATO STANAG 4193. Pokud by k modernizaci nedošlo, výrazně by klesla možnost operačního použití PPLRK RBS-70 kvůli absenci dotazů v módu 5. Pořízení módu 5 je nezbytné také z toho důvodu, že americká Národní bezpečnostní agentura (NSA) k 30. červnu 2020 zrušila certifikaci módu 4 a ukončila procesy generování a distribuce příslušných kryptografických klíčů.  Mód 5 tak zůstal jediným validním kryptograficky chráněným režimem systému IFF.   

V případě nerealizování zakázky by systémy RBS-70 zavedené v ČR nebyly vybaveny schopností identifikace cílů v jediném kryptograficky chráněném režimu, přičemž bez režimu dotazu/rozpoznání v módu 5 by tyto prostředky byly nenasaditelné a při případném nasazení by hrozilo riziko působení efektoru tj. sestřelení vlastního letounu či letounů NATO.

S ohledem na fakt, že Armáda ČR již vlastní 16 ks PPLRK RBS-70, je v současné době způsob zajištění modernizace těchto zařízení prostřednictvím smlouvy s výrobcem, společností SAAB, jediným možným způsobem naplnění potřeby.

RBS-70 v počtu 16 ks byly od společnosti SAAB pořízeny v letech 2005 až 2007 na základě kupní smlouvy, jejíž hodnota byla 1 085 232 832,10 Kč včetně DPH. Od roku 2011 jsou periodicky ve čtyřletých cyklech uzavírány se společností SAAB smlouvy o poskytování služeb pod označením „Životní cyklus kompletů RBS-70“. Tyto smlouvy pokrývají celé spektrum technologických operací a oprav, které není uživatel schopen zabezpečit v tuzemsku. Na základě těchto smluv dále dochází k průběžnému dokupování náhradních dílů. Souhrnné náklady za období od roku 2011 činí cca 80 mil. Kč včetně DPH.

Připravovaná délka smluvního vztahu by měla být 21 měsíců od podpisu smlouvy s tím, že předpokládaný termín uzavření smlouvy je 30. dubna 2022.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP