Ministerstvo obrany prodává bunkry i rozsáhlé pozemky

 31. 10. 2020      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Nedávno bylo vyhlášeno v letošním roce poslední výběrové řízení na zjištění zájemce o koupi nepotřebného nemovitého majetku Ministerstva obrany. Úplné znění inzerátu bylo uveřejněno na internetových stránkách resortu obrany. Nabídku lze nalézt také na webových stránkách Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových.

_77201030-_vs_-bela-pod-pradedem---bunkr-_-quot_ropik-quot__-slo-vec-221je--k-u--do---
Foto: Lehké opevnění vzor 37 v Bělé pod Pradědem | army.cz

V aktuální nabídce je tentokrát 34 položek (inzerátů), 12 z nich úplně poprvé. Za zajímavou nabídku lze považovat pozemek (s výměrou cca 3,5 tis. m2) v Praze – Michli, nebo pozemek na bývalé plovárně v údolí řeky Mže u Stříbra a také 5 souvislých pozemků u Kolína v lokalitě „Na Vinici". Dále jsou nabízeny pozemky u obce Rančířov nebo mezi Popicemi a Vílancem, obojí jižně od Jihlavy. U Žatce pak v sousedství stále nově budované zóny Triangl. Menší pozemky pak v dalších více než deseti lokalitách celé ČR. Za zmínku stojí i pozemky s objekty bývalé úpravny vody v lokalitě Koukalka mezi Spáleným Poříčím a Rožmitálem p. Třemšínem.

_77201007-_vs_-stribro---pozemek-p-p-c--468--k-u--stribro--okr--tachov
Foto: Pozemek p.p.č. 468, k.ú. Stříbro, okr. Tachov | army.cz

K prodeji jsou nemovitosti s minimální požadovanou kupní cenou dosahující v souhrnu částky 20,4 mil. Kč. Součástí nabídky je aktuálně 10 objektů bývalého pohraničního opevnění, z toho 3 nově nabízené „řopíky“ v blízkosti Domašova u Jeseníka. Ostatní pak opakovaně, z nichž jeden u Písečného (Jindřichohradecko), jeden u Šatova, dva u Chvalovic (u Mikulova na Moravě), a ještě na severní Moravě (na Opavsku) u Velkých Heraltic (dva) a v části Opavy zvané Jaktař (jeden).

Na oficiálních stránkách www.onnm.army.cz lze nalézt další nemovitosti včetně fotografií nabízených objektů a podrobných informací k nim, koncepty kupních smluv spolu s podmínkami prodeje, termíny pro podání přihlášek a složení požadované kauce, termíny prohlídek apod. Na těchto internetových stránkách je rovněž k dispozici povinný formulář „Prohlášení zájemce o koupi“.

_77201031-_vs_-bela-pod-pradedem---bunkr-_-quot_ropik-quot__-slo-vec-219je--k-u--do---
Foto: Další objekt lehkého opevnění v Bělé pod Pradědem | army.cz

Další inzerce již lze očekávat až v roce 2021. Množství nemovitostí, které bude počátkem roku 2021 zveřejňováno, bude záviset na zájmu, resp. nezájmu o nemovitosti inzerované v tomto roce, pokud se k nim nepodaří najít vhodného kupce. A v průběhu roku budou pochopitelně přidávány i nemovitosti nové.

Vše bude možné shlédnout na výše uvedených internetových stránkách v sekci Nemovitý majetek/Připravované prodeje. Pro zájemce o pohraniční opevnění je na uvedených stránkách Odboru nakládání s nepotřebným majetkem také zveřejněn aktualizovaný dokument o základních podmínkách a možnostech nabytí takových objektů, případně kontakty pro získání bližších informaci v té které konkrétní oblasti (pod odkazem „Dokumenty“/“Nakládání s objekty SLO a STO…“).

_77201033-_vs_-velke-heraltice---bunkr-s-pozemkem-_-quot_ropik-quot__-slo-vec-40op----Foto: Lehké opevnění vzor 37  spolu s pozemkem ve Velkých Heralticích | army.cz

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP