Ministerstvo obrany reaguje na zjištění NKÚ

 26. 10. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ministr obrany Lubomír Metnar informoval vládu na jejím včerejším zasedání o opatřeních, kterými resort reaguje na zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce s názvem č. 19/13 Obrněná technika Armády České republiky. V něm je ministerstvu obrany zejména vyčítána účelnost a efektivita vynakládaných peněžních prostředků na pořizování, opravy a udržování obrněné techniky Armády České republiky v kontrolovaném období let 2016 až 2018.

modernizaceACR_TITFoto: Ministr obrany Lubomír Metnar informoval vládu na jejím včerejším zasedání o opatřeních, kterými resort reaguje na zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce s názvem č. 19/13 Obrněná technika Armády České republiky. (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Problémy podle zjištění NKÚ spočívaly zejména v rozdílném definování investičních potřeb v plánovacích dokumentech, ve zpožďování realizace investic do obrněné techniky, v neřešení celkových nákladů životního cyklu, v nízké kapacitě vlastních armádních opravárenských prostředků a závislosti na vnějších dodavatelích servisních služeb a náhradních dílů na obrněnou techniku. Kontrolní akci NKÚ, tedy její kontrolní závěr a opatření ministerstva obrany (MO), projednal Výbor pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky již v loňském roce. Usnesením ze dne 10. června 2020 č. 176 vzal Výbor opatření MO reagující na Kontrolní závěr NKÚ na vědomí.

Ministerstvo obrany podle předloženého vládního materiálu zaměřilo nápravná opatření především do oblasti plánování akvizičního procesu, zajištění a sledování nákladů životního cyklu obrněné techniky, zvýšení kapacity a schopností armádních opraven a do nastavení vymahatelných smluvních podmínek pro zabezpečení včasného provedení oprav obrněné techniky podle potřeb Armády ČR.

Opatření, která ministerstvo k odstranění nedostatků zjištěných NKÚ přijalo, jsou realizována a plněna. „Ministerstvo obrany přijalo kontrolní akci a přístup kontrolorů NKÚ při kontrole jako účinnou pomoc při řešení pořizování obrněné techniky, zabezpečení jejího provozu a udržování vysoké bojeschopnosti této techniky,“ sdělil ředitel odboru komunikace MO Jan Pejšek.

Jako příklad nových opatření může sloužit v nedávné době uzavřený nákup protiletadlových kompletů SPYDER. Zde byla při podpisu smlouvy uvedena nejen pořizovací cena zakázky, ale také výše nákladů na servis a další služby po dobu životního cyklu kompletů.

Zdroj: NKÚ, Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP