Ministerstvo vnitra připravuje návrh opatření k posílení vnitřní bezpečnosti České republiky

 11. 01. 2024      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Nejen v návaznosti na aktuální tragickou událost v budově Filozofické fakulty v Praze, ale i s ohledem na události v zahraničí, vyvstává dle ministerstva vnitra potřeba připravit komplexnější návrh koncepčních opatření, která by dále posilovala úroveň zajištění vnitřní bezpečnosti v České republice. Nemá jít jen o opatření technická, ale také další kroky v oblasti prevence a připravenosti na krizové situace. Logickým předpokladem je také zapojení dalších subjektů, byť primární gesce za tento úkol je na ministerstvu vnitra.

Foto: Ministerstvo vnitra připravuje návrh opatření k posílení vnitřní bezpečnosti České republiky (ilustrační foto) | Shutterstock
Foto: Ministerstvo vnitra připravuje návrh opatření k posílení vnitřní bezpečnosti České republiky (ilustrační foto) | Shutterstock

Vnější a vnitřní bezpečnost státu

Vnější bezpečností státu se rozumí zajištění územní celistvosti, vnější svrchovanosti a nezávislosti státu, nedotknutelnosti jeho státních hranic a ochrana jeho zastupitelských úřadů, členů diplomatického sboru a dalších občanů (zejména v případě hrozby mimořádné události v zahraničí nebo po jejím vzniku).

Vnitřní bezpečnost státu pak v širším významu znamená zachování a zajištění vnitřních funkcí státu, ochranu jeho demokratických základů, ochranu vnitřního pořádku, bezpečnosti a zákonnosti, ochranu životů a zdraví, majetkových hodnot a životního prostředí před hrozbami majícími původ na území České republiky.

Hranice mezi vnitřní a vnější bezpečností je často téměř neznatelná a stejně tak se prolínají i dopady jednotlivých bezpečnostních opatření. Často tak nelze jednoznačně tvrdit, že se konkrétní ohrožení či aktivity vztahují pouze k jednomu z uvedených rozměrů bezpečnosti státu.

Válka na Ukrajině

Bezpečnostní situaci v České republice za poslední dva roky nejvíce ovlivnila ruská invaze na Ukrajinu. Mezi její hlavní přímé dopady patřil příchod velkého počtu válečných uprchlíků a nutnost se o ně adekvátním způsobem postarat. V roce 2022 bylo nutné opětovně vyhlásit nouzový stav a zajistit úpravu činností a navýšení kapacit v mnoha různých oblastech veřejných služeb. Nepřímé dopady invaze pak od roku 2022 spočívaly v ovlivnění zásobování energetickými surovinami, zhoršení situace v oblasti kybernetické bezpečnosti, hybridnímu působení ze strany Ruské federace a také v akceleraci růstu cen.

V roce 2023 pak bylo hlavní výzvou pro Českou republiku v oblasti vnitřní bezpečnosti adaptace a integrace válečných uprchlíků z Ukrajiny a reakce na další bezpečnostní hrozby související s pokračující ruskou snahou destabilizovat evropskou bezpečnostní architekturu. Pozornost byla také věnována nežádoucím jevům spojeným s nárůstem kriminality.

Izraelsko-palestinský konflikt

V souvislosti s válkou Izraele s Hamásem, kdy stále probíhá izraelská operace proti teroristům z hnutí Hamás v Pásmu Gazy, která je reakcí na předchozí raketové ostřelování izraelského území a pozemní útok Hamásu proti vojenským a civilním cílům (napadení Izraele Hamásem započalo ráno 7. října 2023) se ministr vnitra Vít Rakušan na konci minulého roku vyjádřil o protiizraelských demonstracích v tom smyslu, že  Česku nehrozí bezprostřední nebezpečí a i protiizraelské demonstrace, které se v zemi konají, nejsou zatím nijak extrémní.

Střelba na filozofické fakultě

Policie i ministerstvo vnitra po tragické střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze vzhledem ke krizové situaci komunikaci zvládly, řekl na nedávné tiskové konferenci po jednání vlády ministr vnitra Vít Rakušan. Po policejním prezidentovi však bude do budoucna chtít, aby byla pro případ tragických událostí lépe nastavena komunikace s takzvanými měkkými cíli.

Při střelbě v budově fakulty v centru Prahy 21. prosince 2023 přišlo o život celkem čtrnáct lidí, mezi nimiž byli studenti a pedagogové. Po útoku spáchal sebevraždu i pachatel, který byl podle policie studentem fakulty. Úřad vnitřní kontroly policejního prezidia nezjistil pochybení v postupu policie při zásahu, do budoucna však doporučil lepší krizovou komunikaci. Během pátrání po studentovi kvůli jeho možným sebevražedným úmyslům totiž policie neinformovala vedení fakulty, ale jen přítomné zaměstnance školy.

„Jsem ztotožněn s tímto závěrem a budu po policejním prezidentovi chtít, aby pro případ nedejbože podobných událostí byla lépe nastavena komunikace se školami, měkkými cíli, jejich představiteli, s lidmi zodpovědnými za bezpečnost v dané instituci,“ poznamenal Rakušan.

Podle Rakušana vzniknou manuály krizové komunikace nejen pro úřady, ale i pro zástupce jednotlivých vysokých škol. Je nutné také hovořit o tom, jak se lépe metodicky připravit na ochranu měkkých cílů. Komunikace bude pokračovat, řekl ministr vnitra.

V úvodu zmíněné návrhy opatření k posílení vnitřní bezpečnosti České republiky, včetně stanovení potřebných finančních nákladů, by měl ministr vnitra předložit vládě, po projednání Bezpečnostní radou státu, do 28. února 2024.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR, ČTK

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP