Modernizace tankového vojska AČR maďarskou cestou

 07. 05. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Vzhledem k situaci na Ukrajině, doposud získaným zkušenostem z této války a českým NATO Capability Targets (vybudování těžké brigády) je více než nutné uvažovat o modernizaci tankového vojska. Při přechodu na západní techniku se AČR může částečně inspirovat maďarskou cestou a starší tanky dostat v kratším časovém horizontu.

AČR tankové vojsko modernizovat chce. Strategické dokumenty jako jsou KVAČR 2030 a Dlouhodobý výhled pro obranu 2030 s tanky počítají jako se součástí budované těžké brigády. Zkušenosti z Ukrajiny navíc ukazují, že tanky jsou stále platným zbraňovým systémem na současném bojišti a na tomto faktu se navzdory různým „odborným“ názorům minimálně ve střednědobém horizontu nic měnit nebude.

Inspirací v tom, jak postupovat při modernizaci tanků, může být pro ČR zmíněné Maďarsko, které v rámci modernizace svých ozbrojených sil zakoupilo kromě dalších zbraní i německé tanky Leopard dvou různých verzí. Jedná se konkrétně o tanky Leopard 2A4 v počtu 12 ks a nejnovější verzi tohoto stroje A7+ v počtu 44 kusů. Verzi A4 maďarská armáda nakupuje kvůli výcviku obsluhy, jelikož se pro maďarské vojáky jedná o zcela nový typ techniky.

leop_TITFoto: Inspirací v tom, jak postupovat při modernizaci tanků, může být pro ČR Maďarsko, které v rámci modernizace svých ozbrojených sil zakoupilo kromě dalších zbraní i německé tanky Leopard dvou různých verzí. (ilustrační foto)| Below The Turret Ring

Maďarská modernizace tankového vojska mimo jiné ukazuje, jak časově náročný tento proces je. Kontrakt na výměnu maďarských tanků byl podepsán v roce 2018. První tanky verze A4 pak dorazily do Maďarska v létě 2020. Dodávky nejnovějších tanků by měly podle plánu začít v průběhu příštího roku. I z tohoto důvodu by bylo vhodné uvažovat v první fázi o nákupu menšího počtu starších tanků pro základní výcvik.

Podobná iniciativa se objevila již v roce 2016, kdy se AČR aktivně zajímala o stroje Leopard 2A4 ze Španělska. Dle informací z otevřených zdrojů však z obchodu bohužel pro AČR kvůli špatnému technickému stavu zmíněných tanků sešlo. O jaké konkrétní tanky se jednalo a jaké byly důvody, proč tenkrát nákup nevyšel, jsme se zeptali tiskového oddělení Ministerstva obrany ČR. Bylo nám sděleno následující: 

„Jednalo se o část tanků Leopard 2, které byly vyrobeny v letech 1979 až 1983. Tyto tanky byly v letech 1984 až 1987 zmodernizovány na verzi A4 a byly provozovány španělskou armádou do roku 2011. Od roku 2012 jsou zaparkovány. Stav opotřebení zjištěný prohlídkou odpovídal provozu třiceti let.

Byla viditelná poškození kolejových pásů, poškození kol, poškození dílů hydraulického pohonu zbraní s únikem kapaliny, ovládacích prvků apod. Tanky byly vybavené zastaralými radiostanicemi, nebyly vybaveny BVIS ani navigaci GPS, termovizní kamery byly zastaralé konstrukce, tanky neměly záložní zdroj el. energie, výcvik osádek a mechaniků byl možný pouze ve španělštině.

Tyto uvedené i řada dalších skutečností vedla k závěru, že nabízených 53 ks bojových tanků představují opotřebenou techniku vyřazenou z provozu, která vyžaduje generální opravu a celkovou modernizaci, kterou sice španělská strana nabídla, ale nad rámec možného kontraktu. Španělská strana nenabídla žádné logistické zabezpečení ani žádné jiné modifikace tanků, jako velitelský, vyprošťovací, mostní apod. Na základě získaných informací bylo konstatováno, že nabídka není využitelná pro AČR, která nedisponuje logistickým zabezpečením na platformě tanků Leopard 2.“

Akvizice tanků Leopard 2 dává smysl zejména z důvodů geografické blízkosti výrobce a rozšíření tohoto typu tanku napříč armádami NATO. Tanky Leopard mají ve výzbroji například armády Rakouska, Německa nebo Polska. Nově zavede tyto tanky také zmíněné Maďarsko. Dále je pravděpodobné, že na Slovensku bude z podobných důvodů Leopard 2 favoritem tendru na modernizaci slovenského tankového vojska.

ČR by se zároveň stala členem spolku Leopard-benutzende Staaten (LeoBEN), jenž umožňuje svým členům sdílet poznatky z provozu tanků Leopard mezi sebou a s výrobcem, což vede ke kontinuálnímu vylepšování tohoto stroje. Samozřejmostí je sdílení servisních a výcvikových kapacit. Zejména sdílení výcvikových kapacit pak může, vzhledem k faktu, že tanky Leopard jsou či budou vybaveni naši sousedé, v budoucnu přinést zajímavé možnosti spolupráce. 

Opomenut by nezůstal ani český obranný průmysl. Vzhledem ke vznikající společnosti Rheinmetall-Tatra by v ČR mohlo vzniknout vývojové středisko podílející se na modernizaci a vývoji součástí tanků Leopard dodávaných právě zmíněnou společností Rheinmetall. Německo patří mezi největší obchodní partnery ČR a je naším důležitým spojencem v NATO. Neoddiskutovatelná je jeho role také v rámci směřování EU.

V případě tanků Leopard 2 se také nabízí poměrně výhodná cesta, jak zavést do výzbroje jejich nejnovější verze. Od roku 2017 v rámci Evropské obranné agentury funguje projekt Optimisation of the Main Battle Tank Capability in Europe with initial focus on Leopard 2 (OMBT-Leo2). Jeho cílem je, jak už název napovídá, optimalizace počtu moderních tanků využívaných členskými státy EU. Jednotliví účastníci projektu mají možnost převést své nepotřebné tanky Leopard 2 Evropské obranné agentuře, která je nechá u výrobce (společnost Kraus-Maffei Wegmann) zmodernizovat na verzi A7 a poté je nabídne ostatním členským státům k prodeji nebo pronájmu. Právě pronájem by mohl být pro AČR vzhledem k ostatním závazkům v oblasti modernizace na jedné straně a potřebě naplnění Capability Target na straně druhé, jednou z cest.

V praxi by modernizace tankového vojska mohla vypadat následovně. AČR by mohla zavést menší počet starších strojů verze A4 nebo A5 tak, aby mohl v mezičase čekání na nejnovější stroje alespoň částečně probíhat jejich výcvik a celý přechod na západní typ tanku se urychlil. V závislosti na finančních možnostech ČR a vytíženosti výrobce by poté došlo k odkupu nových tanků nebo jejich pronájmu.

Zdroje: Below the Turret Ring, Defense News, DVO 2035, KVAČR 2030

 Autor: Mgr. Jan Feryna

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP