Možnosti pořízení tanků Leopard 2 v rámci modernizace Armády České republiky

 14. 02. 2022      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Modernizace AČR pokračuje. Jedním z důležitých projektů modernizace pozemních sil je také náhrada morálně i fyzicky zastaralých tanků T-72M4 CZ. Nabízí se několik možných nástupců, z nichž nejpravděpodobnější variantou je zřejmě německý tank Leopard 2, používaný velkým počtem členských států NATO či EU. 

Ministerstvo obrany v Koncepci výstavby AČR 2030 na straně 13 uvádí následující: „Pozemní síly (PozS) budou tvořeny mechanizovaným, výsadkovým, ženijním a chemickým vojskem, dělostřelectvem, logistikou a silami a prostředky zpravodajského zabezpečení.“ „Mechanizované vojsko bude zahrnovat tankové, mechanizované a motorizované jednotky.“  V rámci Milníku 2030 je pak na straně 29 uvedeno, že k roku 2030 bude jediná tanková jednotka AČR – 73. tankový prapor – přezbrojena. 

leopard_TITFoto: Německý tank Leopard 2 je používaný velkým počtem členských států NATO či EU (ilustrační foto) | KMW

Tanky jsou důležitou, avšak poměrně často (vzhledem k tendru na nová bojová vozidla pěchoty) opomíjenou součástí těžké mechanizované brigády. S ohledem na modernizační projekty AČR v tomto desetiletí, lze jako nejvýznamnější označit již zmíněná bojová vozidla pěchoty nebo modernizaci nadzvukového letectva. V momentální postcovidové ekonomické situaci je pak otázkou, zda dojde k vyčlenění dostatečných finančních prostředků i k modernizaci českého tankového vojska. 

Pokud bychom připustili variantu, že by čeští tankisté v budoucnu používali německý tank Leopard 2, je třeba se zamyslet nad verzí, kterou si AČR bude moci dovolit a která z těchto verzí bude v době vypsání a dokončení tendru ještě relevantní. V případě verze A5 se jedná o tanky vyráběné na přelomu tisíciletí. Pokud budeme uvažovat, že by se kontrakt na dodávku tanků podepsal v roce 2025, bude se v té době jednat o minimálně 20, ale spíše 25 let, staré stroje. Další problém může spočívat v dostupnosti této verze.  

Ohledně dostupnosti a ceny nejnovější verze A7 vyvstává také otázka. V současné době výrobce Kraus-Maffei Wegmann (KMW) dodává tuto verzi německému Bundeswehru a Maďarsku a je tedy otázka, do jaké míry bude mít KMW naplněny výrobní kapacity, a z toho vyplývající dodací lhůty pro další zájemce. S tím souvisí i celková cena za nově vyrobené tanky Leopard 2 nejnovější verze. Lze předpokládat, že se z ČR v následujících letech nestane tanková velmoc, a proto pravděpodobně dojde k nákupu v nejlepším případě vyšších desítek kusů tanků a takové množství se již v této době jeví jako ekonomicky velmi náročné. 

Česká republika resp. Armáda České republiky má však poměrně pozitivní zkušenosti s pronájmem vojenské techniky. Při přechodu na západní techniku v rámci českých vzdušných sil se např. osvědčila spolupráce se Švédskem při pronájmu nadzvukových letounů JAS-39 Gripen. Proč tedy neuvažovat o podobné formě spolupráce při přechodu na západní techniku u pozemních sil?

Evropská obranná agentura (EDA) před pěti lety spustila program – Optimisation of the Main Battle Tank Capability in Europe with initial focus on Leopard 2 (OMBT-Leo2). Hlavním cílem tohoto projektu je optimalizovat počet tanků v evropských armádách a přebytečné tanky v jedné armádě zmodernizovat a nabídnout jiné armádě členského státu, která má zájem o modernizací svých tankových sil.  Dalším cílem programu je sjednocení platforem v evropských armádách, kdy je cíleno zejména na státy, jenž se chtějí zbavit ruské/sovětské techniky a přejít na techniku západní.  

Principiálně jde o shromáždění tanků Leopard 2, především verzí 2A4 a 2A5, následné provedení modernizace těchto strojů prostřednictvím společností Kraus-Maffei Wegmann na verzi A7 a poskytnutí nabídky takto modernizovaných tanků zájemcům z řad evropských států. Zájemci si tanky (včetně výcviku, servisních a logistických služeb) mohou pronajmout a pokud by měli zájem, mohou je i následně odkoupit. Zájemci mají možnost své tanky Leopard 2A7 dále na vlastní náklady vylepšovat. Program se týká také servisních, ženijních a mostních verzí tanku.  

Prozatím se do výše uvedeného projektu zapojily čtyři země – Španělsko (kde v minulých letech byli zástupci AČR kvůli možnému nákupu zánovních tanků Leopard 2A4), Řecko, Kypr a Rumunsko. Mezi těmito zeměmi vzniká dohoda o možnosti modernizace přibližně 200 ks tanků Leopard různých verzí a podle zmíněného projektu dojde k jejich modernizaci na verzi A7. 

Výhodou zapojení ČR do tohoto projektu by byl fakt, že pronájmem a případným nákupem se AČR stane členem neformálního sdružení zvaného LeoBen (Leopard-benutzende Staaten) – sdružení uživatelů tanku Leopard 2. Uživatelé si v tomto sdružení sdílejí zkušenosti s provozem tanků a komunikují s výrobcem a mezi sebou tak, aby bylo možné Leopard 2 dále modernizovat a vylepšovat na základě praktických zkušeností s jeho provozem. Samozřejmostí je také sdílení výcvikových a servisních kapacit. Výhodou členství je také fakt, že ve zmíněném spolku jsou státy, které leží v různorodých klimatických podmínkách, což zajišťuje zkušenosti s provozem v různých klimatických podmínkách, které se berou v potaz v rámci následné modernizace. 

V případě ČR je pak otázkou, jak by samotný projekt v českých podmínkách vypadal v praxi. Jednou z variant by mohl být první pronájem 20-30 ks tanků k udržení schopností a přechodu na západní techniku. Tyto tanky by ČR po skončení pronájmu mohla odkoupit, následně zhodnotit své finanční možnosti a případně navýšit počet tanků dalším pronájmem. 

Jako u drtivé většiny zakázek pro AČR bude i v případě tanků důležitá účast českého obranného průmyslu. U tanků modernizovaných přímo u výrobce se sice nedá předpokládat velká participace českých firem, příležitost pro české firmy lze však najít u servisních a výcvikových služeb a dalším případném vylepšování, které si, jak je v článku zmíněno, každý stát provádí na vlastní náklady.

Zdroj: EDA, Janes

 Autor: Mgr. Jan Feryna

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP