Náboru se daří. Armáda hlásí rekordní čísla

 25. 01. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

I přes pandemii koronaviru (anebo právě kvůli pandemii koronaviru) vzrostl zájem o službu vlasti a byla tak překonána původně očekávaná čísla pro rok 2020. Roste také počet občanských zaměstnanců resortu obrany, naopak se snížil počet státních zaměstnanců.

nabor_2020Foto: I přes pandemii koronaviru (anebo právě kvůli pandemii koronaviru) vzrostl zájem o službu vlasti a byla tak překonána původně očekávaná čísla pro rok 2020. (ilustrační foto) | army.cz

Pokud se v rámci vývoje skutečných počtů osob v resortu MO ČR podíváme na nejnovější uveřejněná čísla, zjistíme, že za deset let má armáda o téměř polovinu více generálů, nyní konkrétně 31 oproti 22 v roce 2010. A dá se očekávat, že v říjnu přibudou další. Na druhou stranu oproti roku 2010 vzrostl počet vojáků z povolání na dnešních 26621, oproti 22261 v roce 2010. Výrazně klesl počet občanských zaměstnanců, což však kompenzuje státní služba, která tento pokles vyrovnává. 

pocet_osob_01Foto: Vývoj skutečných počtů osob v resortu MO ČR v letech 2010 - 2020 | army.cz

Pojďme se zaměřit na celková čísla z výše uvedené tabulky za minulý rok. Zjistíme, že má armáda již zmíněných 31 generálů, 2285 vyšších důstojníků, tedy důstojníků v hodnosti major a více, 4103 nižších důstojníků, 8161 praporčíků, 9075 poddůstojníků, 1234 vojáků mužstva, tedy nejnižších hodností vojín a svobodník, dále 1258 vojáků přípravného sboru a 474 vojáků v dispozici. Resort obrany má tedy včetně vojáků, státních a občanských zaměstnanců celkem 34771 osob.

Daří se i zálohám. V roce 2010 bylo 1098 záložníků, v roce 2015 to bylo 1259 záložníků, ovšem v roce 2020 to bylo již 3440 záložníků, což je o 204 záložníků více jak v předešlém roce. Zálohám se tak daří dostát svým závazkům a službě jistě prospívá i možnost takzvaného dobrovolného cvičení, které je prakticky identické s klasickým výcvikem Kurzu základní přípravy ve Vyškově.

Rekordní zájem o pozici vojáka z povolání hlásili vojenští rekrutéři již na počátku srpna loňského roku, kdy již tehdy byla splněna norma a výcvikáři hlásili plno. Na jednoho přijatého vojáka pak připadalo cca deset zájemců o službu. Zvýšený zájem o službu v armádě může být mimo jiné způsoben také díky dosavadní nejistotě zaměstnání v době koronaviru. 

„Nábor je super, během letoška zájem lidí o vstup do armády výrazně stoupl,“ uvedl v srpnu 2020 náčelník generálního štábu Armády České republiky armádní generál Aleš Opata. Ten zvýšený zájem o pozici vojáka z povolání v době koronaviru viděl zejména díky tomu, že armáda nabízí stabilní prostředí, řád a pevně stanovené benefity. „Zatímco v roce 2019 za stejné období Agentura personalistiky obdržela 1810 žádostí, v roce 2020 to bylo již 3631,“ uvedla mluvčí generálního štábu, plukovnice Magdalena Dvořáková a dodala: „Zhruba 30 procent zájemců neprojde zdravotními a fyzickými testy a dalších až 15 procent nezvládne přijímač a skončí ve zkušební době. Takže na jednoho přijatého se nám musí zaregistrovat deset zájemců,“ uvedla. Je třeba počítat i s tím, že řada vojáků každoročně odchází do důchodu, či z armády. 

V souvislosti s výše uvedenými výsledky náboru jsme se zeptali poradkyně náčelníka Generálního štábu Armády České republiky, brigádní generálky Mgr. Lenky Šmerdové na pár otázek.

1) Paní generálko, dle čísel se náborářům daří. V čem spatřujete takový zájem o službu v AČR v uplynulém roce a na co se soustředíte v otázkách náboru v roce letošním?

Řekla bych, že zájem o službu v armádě stále trvá. Armáda je atraktivním, odpovědným a spolehlivým zaměstnavatelem a v očích veřejnosti je již nějakou dobu nejdůvěryhodnější institucí. V souvislosti se současnou krizí je o vojácích stejně jako o zdravotnících, hasičích či policistech více slyšet. Armáda se také stala v této nejisté době institucí, kde mohou zájemci najít sociální jistoty. Armáda je otevřena mladým lidem, lidem, kteří se nebojí náročnosti, zodpovědnosti, občas i nepohodlí a chtějí na sobě pracovat.

Zhruba od poloviny září  loňského roku plníme nábor na tento rok. První kurz základní přípravy, který začne 1. 2., je obsazen a uchazeče již směřujeme na nástupní termín v květnu. Pro rok 2021 byl rekrutační cíl stanoven na 1610 osob a já věřím, že vzhledem k počtu zájemců tento úkol splníme. V současné době věnujeme vedle doplňování vojenských útvarů značnou pozornost náboru zájemců o studium na Univerzitě obrany a jejich třech fakultách, Vojenském oboru FTVS UK, a také vojenské střední škole v Moravské Třebové a její pobočce v Sokolově.

2) Často se můžeme setkat s náborovými inzeráty např. na sociálních sítích jednotlivých útvarů AČR či v armádním měsíčníku A report. Jaké konkrétní pozice se nedaří naplnit a co pro to lze udělat?

Chybí nám piloti vrtulníků, napříč všemi útvary pak řidiči s řidičským oprávněním skupiny C. Rádi bychom také získali  kyber specialisty, a také letecký pozemní personál a tam především logisty, mechanicky, strážné. Aktuální nabídku najdou zájemci na našich webových stránkách kariera.army.cz a pokud jsou rozhodnuti stát se vojáky a něco pro to udělat, tak se stačí v pohodlí domova zaregistrovat a naši rekrutéři je už provedou procesem výběru. Do služebního poměru může být přijat každý občan ČR, který dosáhl věku 18 let, je trestně bezúhonný, zdravotně způsobilý, má alespoň výuční list, není členem politické strany a uspěje při výběru.

3) Jsou nějaké útvary, které mají v AČR v oblasti náboru určitou prioritu? Co kupříkladu nový výsadkový pluk?

Rádi bychom posílili dělostřelce v Jincích, protiletadlovce ve Strakonicích, mechanizované jednotky v Žatci a Táboře, ale také Hradní stráž. Pokračovat budeme v doplňování výsadkového pluku.

4) Zvyšují se také počty příslušníků Aktivní zálohy. Jaké jsou v této oblasti další cíle a dá se podle Vás očekávat vzrůstající tendence přechodu záložníků na pozici vojáka z povolání?

Zájem o službu v jednotkách aktivní zálohy je značný i v této oblasti jsme loňský rekrutační cíl splnili a přijali více než 600 nováčků. Zájem je i o dobrovolná vojenská cvičení. I přesto, že podmínky výcviku jsou složitější vzhledem k epidemiologické situaci. Zájemci vítají, že si mohou výcvik tak říkajíc vyzkoušet. Z některých se pak stávají záložníci a z těch zase vojáci z povolání. V loňském roce se pro službu vojáka z povolání rozhodlo 70 záložníků. V tomto roce máme v plánu přijmout 750 nových příslušníků AZ.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP