Nad vzdušným prostorem ČR bdí naši vojáci nepřetržitě

 26. 05. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Ochrana vzdušného prostoru nad naším územím. To je hlavní úkol vojáků 26. pluku velení, řízení a průzkumu, kteří nepřetržitě střeží české nebe. I v této době, jež je poznamenaná nelehkou epidemiologickou situací způsobenou šířením koronaviru SARS-CoV-2, je zabezpečena permanentní ochrana vzdušného prostoru nad naším územím. A jsou to právě oči těchto specialistů, kteří musí být neustále v pohotovosti.

„Zabezpečení nedotknutelnosti vzdušného prostoru České republiky je náš hlavní úkol, a ten plníme nepřetržitě i v době pandemie. K jeho splnění je v  rámci systému velení a  řízení pluku vytvořena struktura radiotechnických jednotek a míst velení, na kterých příslušníci pluku vyhodnocují letový provoz a  vytvářejí rozpoznaný obraz o  vzdušné situaci. Systémy zpracování dat jsou schopny poskytovat komplexní přehled o  letovém provozu ve vzdušném prostoru České republiky i mimo něj,“ upřesňuje velitel staroboleslavského pluku plukovník Zdeněk Gabriel. 

3_vystupy_z_jednotlivych_radiolokatoru_jsou_distribuovany_na_crc_-_control_and_reporting_centre_0Foto: Výstupy z jednotlivých radiolokátorů jsou distribuovány na 261. středisko řízení a uvědomovaní (CRC – Control and Reporting Centre) | Ministerstvo obrany ČR

Systémy po celé republice 

Zjednodušeně řečeno, vojenští profesionálové pluku jako první disponují informacemi o dění ve vzduchu, o pohybech letounů a o tom, odkud startují a kam směřují, včetně identifikace možného nebezpečí. Celkem sedm radiotechnických rot 262. radiotechnického praporu je rozmístěno po republice tak, že dokážou nepřetržitě pokrývat celé území České republiky. Výstupy z jednotlivých radiolokátorů jsou distribuovány na 261. středisko řízení a uvědomovaní (CRC – Control and Reporting Centre). Tam jsou jednotlivé cíle identifikovány a za použití dalších zdrojů, jako jsou civilní radary či vojenské pasivní sledovací systémy, je vytvořena takzvaná sdružená informace o vzdušné situaci. Středisko řízení a  uvědomování společně s  radiotechnickými rotami tak hraje významnou roli nejen ve struktuře 26. pluku, ale jsou také důležitou součástí aliančního systému protivzdušné obrany NATINAMDS (Nato Integrated Air and Missile Defence System) a  Národního posilového systému protivzdušné obrany ČR. Služba příslušníků u těchto jednotek není jednoduchá, obzvlášť v době zasažené koronavirem. Její specifikum spočívá nejen v jednotlivých specializacích souvisejících se střežením vzdušného prostoru, ale také v tom, že plní úkoly ve čtyřiadvacetihodinových směnách. 

4_v_ceske_republice_je_rozmisteno_celkem_sedm_radiotechnickych_rot_262._radiotechnickeho_praporuFoto: V České republice je rozmístěno celkem sedm radiotechnických rot 262. radiotechnického praporu (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Prioritou obsazení směn

 „Stejně jako ostatní příslušníci armády jsme si museli zvyknout na dodržování přísných hygienických opatření. Respirátory, dezinfekce, rozestupy a omezení vzájemných vztahů na minimum se staly nedílnou součástí denního chodu jednotky. Bohužel s postupným šířením pandemie se nemoc nevyhnula ani našim kolegům. Z důvodu plnohodnotného zabezpečení systému jsme proto přijali striktní organizační opatření, která minimalizují možné výpadky příslušníků hotovostní směny. Mimo jiné jsme s předstihem zahájili antigenní testování operačního a  technického personálu,“ vysvětluje velitel plukovník Pavel Růžička, jak pandemie ovlivňuje chod CRC. S komplikacemi způsobenými nemocí covid-19 se potýkají i na radiotechnických rotách, kde navíc plní úkoly spojené s  nasazením značného počtu příslušníků radiotechnického praporu do zdravotnických a  sociálních zařízení po celé republice. „Od listopadu loňského roku jsme na pomoc do nemocnic a domů s pečovatelskou službou vyslali celkem 51 našich vojáků. Většina z nich absolvovala více než dvě rotace.

To má samozřejmě negativní dopad na počet příslušníků na jednotlivých radarových stanovištích. V současné době je pro nás prioritou obsadit bojové směny,“ dodává podplukovník Josef Ordelt, velitel radiotechnického praporu. Provoz radarů tak není nijak ovlivněn ani omezen, radiolokační technika je neustále udržována na svých standardních parametrech, a tím je zajištěn nepřetržitý průzkum vzdušného prostoru. Navzdory nepříznivému vývoji pandemie koronaviru plní vojenští profesionálové 26. pluku velení, řízení a průzkumu svůj úkol s maximálním nasazením. Díky nim si můžeme být jisti, že ostraha vzdušného prostoru je zabezpečena 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP