Nákup nových pásových bojových vozidel pěchoty pro OS SR – Rheinmetall na Slovensku buduje partnerskou síť

 28. 11. 2021      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Slovenské Ministerstvo obrany v letošním roce představilo smělé plány na modernizaci techniky Pozemních sil Ozbrojených sil Slovenské republiky (OS SR). V příštích několika letech plánuje nakoupit 228 pásových bojových vozidel pěchoty (BVP) a až 500 bojových obrněných vozidel (BOV) v 20 různých verzích. Nákupy obou druhů pozemní techniky mají proběhnout v několika etapách. V první fázi akvizice má být nakoupeno 152 pásových BVP a 76 BOV 8x8. Jedním z kandidátů v tendru na nová pásová BVP je i německé vozidlo Lynx od společnosti Rheinmetall. 

Pozemní síly OS SR, tak jako mnoho bývalých států východního bloku, v současnosti disponuje zejména pásovými vozidly BVP-1, BVP-2 a modernizovanou verzí BVP-M. Současný ministr obrany Jaroslav Naď od svého nástupu do funkce v roce 2020 mluví o potřebě modernizace Pozemních sil OS SR, kterou předešlé vedení Ministerstva obrany SR nebylo schopné realizovat transparentně a zdůraznil potřebu splnit závazky Slovenska vůči spojencům v NATO. K tomu, aby Slovensko své závazky mohlo splnit, je potřeba zejména vybudování těžké mechanizované brigády s moderním vybavením. I proto Ministerstvo obrany v současnosti připravuje nákup nových pásových bojových vozidel pěchoty. Akvizice má být realizována formou vláda-vláda a do konce října obdrželo Ministerstvo obrany SR celkem osm nabídek.

lynxidebFoto: Jedním z kandidátů v tendru na nová pásová BVP pro Pozemní sily OS SR je i německé vozidlo Lynx (na snímku) od společnosti Rheinmetall | Martin Šiška / CZ Defence

Akvizice nových pásových BVP je zmíněna hned v několika plánovacích a strategických dokumentech slovenského Ministerstva obrany. Například Závěrečná zpráva Revize výdajů na obranu z roku 2020 připomíná, že Generální štáb na základě Cílů způsobilostí 2017 konstatuje potřebu pásových BVP pro těžkou mechanizovanou brigádu a to v počtu 164 vozidel. Dlouhodobý plán 2030 mluví o modernizaci nebo obměně jenom 105 kusů BVP. O plánech akvizice nových BVP na pásovém podvozku pojednává i Metodika v oblasti určování investičních priorit, která řadí obměnu pásových obrněnců mezi prioritní úkoly Ministerstva obrany a OS SR v oblasti budování a udržování způsobilostí pro období let 2022-2027. Obdobný dokument uvádí rok 2023 jako začátek dodávek nových pásových BVP. K samotnému projektu v letošním roce Ministerstvo obrany publikovalo i projektový záměr a studii uskutečnitelnosti. Studie uskutečnitelnosti počítá s cenou 1,739 miliardy Eur za nákup 152 pásových BVP v první fázi projektu. V rámci první fáze má být nakoupeno 131 pásových vozidel ve verzi BVP, pak 15 vozidel ve velitelské verzi, 3 vyprošťovací vozidla a 3 vozidla dílny technické pomoci. 

Lynx jako možný favorit

V průběhu letošního roku se mělo vedení Ministerstva obrany SR seznámit se třemi pásovými BVP od předních evropských výrobců pozemní techniky. Šlo konkrétně o vozy CV90 od společnosti BAE Systems, ASCOD od společnosti GDELS a o vozidlo Lynx od společnosti Rheinmetall. Nutno zmínit, že všechny tři společnosti nabídly stejná vozidla i Armádě ČR. Projekt akvizice nových BVP byl ale v Česku zastaven a další postup je na novém vedení Ministerstva obrany.

Vracejíc se k projektu akvizice nových pásových vozidel pro OS SR mohla veřejnost zaznamenat, že společnost Rheinmetall, nabízející BVP Lynx, se snaží navázat spolupráci se slovenskými společnostmi a už i několik partnerů našla. V srpnu letošního roku oznámila společnost Ray Service, že ve svém závodě v Žilině bude vyrábět elektrické komponenty právě pro společnost Rheinmetall. Konkrétně bude společnost vyrábět a dodávat kabely a kabelové svazky pro BVP Lynx KF41, které si objednalo Maďarsko v počtu 218 kusů.

Další slovenskou společností, se kterou Rheinmetall spolupracuje, je společnost CSM Industry Tisovec. V tomto případě nejde o navázání nové spolupráce, ale spíš o rozšíření už stávající kooperace. S firmou CSM Industry Tisovec Rheinmetall už spolupracuje na vývoji a kompletaci univerzálních dokončovacích strojů pro západní trhy. Na letošním veletrhu obranné techniky IDEB v Bratislavě, na kterém bylo vystaveno i pásové bojové vozidlo pěchoty Lynx, obě společnosti podepsali memorandum o porozumění a spolupráci týkající se vozidel Lynx KF41. Pro ně bude na základě podepsaného memoranda společnost CSM Industry Tisovec vyrábět hlavní komponenty a součásti. 

V říjnu letošního roku společnost Rheinmetall rozšířila partnerství i s dalším slovenským výrobcem, konkrétně s Neways z Nové Dubnice. Obě společnosti mají už několik let silné obchodní vztahy, ovšem nejnovější spolupráce se vztahuje na výrobu elektrických zařízení Controlled Area Network (CAN Bus) pro vojenská vozidla. Tyto zařízení mají být vyráběna na Slovensku a jak uvedl viceprezident společnosti Rheinmetall pro prodej Oliver Mittelsdorf, systémy od společnosti Neways se budou používat ve více typech vozidel, jakými jsou například Boxer, Fuchs, ale i Lynx. 

Jelikož se společnost Rheinmetall snaží prosadit své vozidlo Lynx v různých částech světa (kromě Maďarska a České republiky i například v Austrálii a nebo v USA), slovenským společnostem to může přinést možnost dostat se do světového dodavatelského řetězce společnosti Rheinmetall a tím pádem i navazovat nová partnerství s firmami, které už jsou zapojeny do tohoto dodavatelského řetězce. I když do definitivního rozhodnutí slovenského Ministerstva obrany zbývá dlouhá doba, Lynx se díky aktivitě společnosti Rheinmetall na Slovensku může dostat do užšího kruhu favoritů.

Zdroj: Ministerstvo obrany SR , Teraz (Tisková agentura SR)

 Autor: Otto Dóka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP