Nákup protiletadlových kompletů SPYDER proběhne, novinkou je vyčíslení nákladů na provoz

 20. 09. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Do svého finále, tedy k podpisu smlouvy, míří také druhá akvizice Ministerstva obrany, o které jsme naše čtenáře informovali bezprostředně po posledním, 48. zasedání Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny. Konkrétně jde o systém protiletadlového kompletu SHORAD v následující konfiguraci: 4x prostředek velení a řízení palby („Command and Control Unit“); 4x 3D mobilní radiolokátor (MADR 2084 MMR- GBAD); 16x odpalovací zařízení; 4x nabíjecí přepravník; palebný průměr protiletadlových řízených střel krátkého a středního dosahu; vyškolení obsluhy a odborného personálu a školitelů (instruktorů). K potvrzení tohoto kroku došlo na dnešním jednání kolegia ministra obrany, které doporučilo kontrakt uzavřít. Ministr obrany teď ještě musí informovat o zakázce vládu, podobně jako tomu bylo při potvrzení nákupu děl NATO minulý týden.

9--layer-1512Foto: SPYDER - Protiletadlový raketový komplet krátkého a středního dosahu (SHORAD) | Ministerstvo obrany ČR

Po sérii jarních jednání se zástupci vlády státu Izrael je konečná hodnota zakázky stanovena na 13 697 200 000,- Kč včetně DPH. Na navýšení této ceny se projevily zejména rozdíly v cenách komodit používaných k výrobě techniky od roku 2016, kdy byl tendr vypsán. Zvýšila se také cena práce v ČR i Izraeli, změnil se kurz měn. Novinkou tendru je vyčíslení servisu provozu systémů a životní cyklus. Ministerstvo tak reaguje na závěry kontroly Nejvyššího kontrolního úřadu z ledna letošního roku, kde je resort vyzýván, aby tyto prostředky stanovil dopředu a zajistil tak v rámci rozpočtu ministerstva dostatečné množství finančních prostředků pro provozuschopnost zbraňových systémů. Výše uvedený krok by tak mohl ukončit problémy s financováním servisu a provozu armádní techniky, resp. stanovení pevné částky výdajů na tento provoz. Zároveň to také mění proces stanovení nových výběrových řízení při modernizaci armády. Důležitým prvkem tendru je zajištění podílu českých firem ve výši 38 %, čímž je naplňován plán podpory českého zbrojního průmyslu a ekonomiky jako celku. 

Právě historicky první stanovení této částky, která bude součástí výdajů armády na příští léta, vzbudilo o víkendu v některých mediích poprask a spekulace o skutečné výši zakázky. Při dvacetileté životnosti je plánováno na servis a údržbu zhruba jedna miliarda ročně. Suma za celé období pak činí 23 500 000 000,- Kč (s DPH). Stanovení těchto nákladů je vzhledem k potřebnému servisu každého zbraňového systému logické a nejde je proto jednoduše sčítat s cenou za pořízení. Ministerstvo obrany provedlo navíc vlastní expertní posouzení se zapojením zástupců armády, Univerzity obrany a dalších expertů. Výsledkem je, že tato cena je v pořádku a že pořizovaný materiál odpovídá potřebám armády.

Ředitel odboru komunikace MO Jan Pejšek k tomu uvedl: „Ministerstvo naplňuje závěry kontroly NKÚ. Chováme se transparentně. Vše bude zajištěno rámcovou smlouvou, která bude uzavřena současně s kontraktem. Na údržbu a servis máme v tuto chvíli připraveno celkem 6,250 mld. Kč bez DPH. Skutečné náklady budeme permanentně analyzovat a budou se odvíjet od našich provozních potřeb, které zahrnují veškeré výdaje spojené se systémem – platy vojáků, palivo, provozní výdaje české armády."

Takto realizovaný tendr mění doposud zavedený systém a zpřesňuje skutečné reálné náklady resortu obrany na modernizaci Armády ČR, navíc umožňuje efektivnější kontrolu a zajištění dostatečných prostředků pro udržení provozuschopnosti zbraňových systémů.

Zdroj: Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP