Nová generálka v AČR možná již v srpnu

 20. 06. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Plukovnice gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie, byla nedávno Akademickým senátem brněnské vojenské univerzity zvolena jako kandidátka na post rektora Univerzity obrany v Brně a to 16 hlasy z celkových 27 možných. Kročová byla senátem zvolena z celkového počtu 4 kandidátů. Pokud její nominaci schválí prezident republiky, Kročová se tak stane nejen první ženou na postu rektora Univerzity obrany, ale zároveň bude teprve druhou generálkou v AČR.

kroc_TIT
Foto: Plukovnice gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D. | Univerzita obrany, unob.cz

Univerzita obrany na svých stránkách uvádí: „Dne 16.6.2020 proběhlo řádné zasedání AS UO v Brně a jako jeden z projednávaných bodů byla volba kandidáta na funkci rektora. Již v prvním kole zvítězila s 16 hlasy (z možných 27 hlasů) plk. gšt. doc. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D., vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie FVZ. Dokumenty ke jmenování nového rektora UO zašle AS UO příslušným institucím,“ uvádí doc. PhDr. Hubert Hrdlička, CSc., předseda volební komise AS UO.

Z výše popsaného jasně plyne, že by se paní plukovnice Kročová měla stát novou rektorkou, což je pozice spjatá s generálskou hodností, konkrétně hodností brigádní generál. Tím by se, pokud to bude ratifikováno 1. srpna prezidentem republiky Milošem Zemanem, Kročová stala teprve druhou generálkou v Armádě České republiky po brigádní generálce Lence Šmerdové. Ta byla nejen první plukovnicí v AČR, ale i první generálkou. Do této funkce byla jmenována prezidentem 8. května 2017. Česká republika má tedy již tři roky ženu na generálském postu.

Šmerdová svoji vojenskou kariéru spojila zejména s náborem. Do roku 2017 byla náčelnicí odboru doplňování personálu a od roku 2017 je poradkyní náčelníka Generálního štábu a zároveň je také předsedkyní Vojenského fondu solidarity. Co se týče plukovnice Kročové, ta je na svém postu vedoucí katedry již téměř pět let. Je uznávanou odbornicí a v armádě slouží již od roku 2006.

Plk. gšt. doc. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D. Narozena 1960. Vystudovala Přírodovědeckou fakultu UJEP Brno (dnešní Masarykova univerzita), obor fyzikální chemie. V roce 1993 nastoupila na VLA JEP Hradec Králové, která se v roce 2004 stala Fakultou vojenského zdravotnictví, kde pracuje dosud jako vedoucí Katedry molekulární patologie a biologie. V roce 2001 získala titul PhD v oboru klinická imunologie na Lékařské fakultě Univerzity Palackého a v roce 2011 absolvovala habilitační řízení v programu infekční biologie na FVZ Hradec Králové. V roce 2006 vstoupila do profesionální armády a v roce 2015 absolvovala Kurz generálního štábu.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP