Obrněná technika je stále těžší. Mostní prostředky ženijního vojska s ní musí udržet krok

 04. 01. 2024      kategorie: Vojenská technika
Přidat na Seznam.cz

Mezi modernizační projekty Armády České republiky patří také akvizice doprovodných mostů a pontonové mostové soupravy. Sebemodernější BVP nebo hlavní bojový tank nejsou příliš užitečné, pokud jejich přesunům stojí v cestě jinak nepřekonatelná vodní překážka. O ženijní prostředky musí armáda pečovat s velkou pozorností. Jejich parametry a množství musejí odpovídat operačním požadavkům.

Oba projekty byly obecně představeny již v polovině roku 2018 krátce po nástupu generála Opaty do funkce náčelníka generálního štábu. V případě doprovodného mostu jde o náhradu stávajících vozidel AM-50, tedy automobil mostní, vozidlo vybavené podpěrou, pokládacím a buldozerovým zařízením na podvozku Tatra 815 8x8. Číslice 50 v označení odkazuje na nosnost jednoho mostního pole, tedy 50 tun. Čímž se automaticky dostáváme k jednomu z nejdůležitějších parametrů budoucích vozidel tohoto typu. 

Požadavky z roku 2018: MLC 70 a MLC 80

Materiál generálního štábu z roku 2018 kromě požadavků na platformu vozidla, kterých by mělo být dvanáct, jako je balistická ochrana (LEVEL 2 dle STANAG 4569), kabina poskytující ochranu proti účinkům CBRN, z hlediska mostu stanovil: schopnost přemostění překážky o šířce minimálně 24 m pomocí 2 ks mostních polí, šířku vozovky 4 m a nosnost minimálně MLC 70 (63,5 tuny pro pásová vozidla a 73 tun pro kolová vozidla). V případě pontonové mostové soupravy je požadováno minimálně MLC 80 (72,6 tuny pro pásová a 83,5 tuny pro kolová vozidla) při minimální délce mostu 150 m, a možnost sestavovat soulodí s toutéž minimální nosností.

Důvod těchto parametrů je zcela zřejmý: je jím hmotnost hlavních bojových tanků, které převažují ve výzbroji našich spojenců v rámci Aliance, tedy amerických tanků M1 Abrams a Leopard 2, které jsou zároveň již i ve výzbroji Armády České republiky (v počtu čtrnácti ve verzi 2A4, které Česká republika obdržela formou daru od Německa v rámci tzv. kruhové výměny jako kompenzaci za techniku poskytnutou Ukrajině). Zároveň Ministerstvo obrany vyjednává o společném nákupu tanků Leopard 2 ve verzi 2A8 s Německem a dalšími státy. Zde má jít až o 77 vozidel v šesti variantách. Jestliže bojová hmotnost tanku Leopard 2A4 činí přibližně 55 tun, u Leopardu 2A8 půjde o 65-67 tun, a zde již MLC 70 nebude stačit.

Mostní automobily AM-50 i Pontonové mostní soupravy (PMS), jejichž koncepce pochází ze 60. let, již delší dobu nemohou požadavkům armády v rámci nasazení sil NATO vyhovět. Na váze nepřibývají jen moderní tanky, ale obrněná technika celkově. Mezi prioritní schopnosti patří s ohledem na zcela správně nejvýše ceněné životy a zdraví osádek odolnost. Pasivní i aktivní balistická ochrana, stejně jako potřeba osadit vozidla pokročilými zbraňovými, komunikačními i senzorickými systémy není z hlediska hmotnosti vozidel zadarmo. I bojová verze budoucích pásových BVP CV9030 MkIV zavedených do výzbroje 7. mechanizované brigády bude mít provozní hmotnost bezmála 40 tun. Jestliže stávající, již mnoho let „bohužel stávající“, technice ex-sovětské koncepce existující mostní prostředky vyhovují, do budoucna je razantní modernizace nevyhnutelná a klíčová.

AM-70 EX jako možné řešení pro doprovodný most

Schopnost ženijní podpory vojsk v oblasti přesunů i manévru a zajištění volnosti pohybu v operacích mohou v kontextu ostatních modernizačních projektů AČR, ale i v širším aliančním kontextu nabídnout jen moderní prostředky standardu MLC-70 a spíše MLC-80. Mezi českými řešeními je v tomto směru perspektivní vozidlo AM-70 EX vyvinuté šternberskou společností Excalibur Army a představené již před čtyřmi roky na IDETu v Brně. Ředitel rozvoje obchodu EA Pavel Doško nám k němu v roce 2020 řekl: "Pro české ženisty by přechod na AM-70 EX byl velmi snadný. Jsou zachovány principy fungování mostu, na které jsou zvyklí. Celé řešení je ale zároveň v mnohém generačním skokem do současnosti. Hlavní změnou je samozřejmě nový podvozek řady Tatra Force 8x8, ale také moderní systém ovládání s automatizovanými prvky pokládky mostu, moderní elektronika, hydraulika nebo nový systém údržby." 

Foto: Český kolový mostní systém AM-70 EX na podvozku Tatra Force 8x8 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Český kolový mostní systém AM-70 EX na podvozku Tatra Force 8x8 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Mostní tank Leguan a Leguan na kolové platformě

Specificky pro potřeby tankového praporu přezbrojeného v budoucnu pravděpodobně na vozidla Leopard 2A8 ale patrně půjde o vozidlo Leguan. Zmíněno bylo šest variant hlavního bojového tanku Leopard 2A8, a Leguan jako mostní tank na této platformě se automaticky nabízí. Leguan totiž umožňuje mobilitu hlavního bojového tanku Leopard 2 a spolu s tím také maximálně shodnou logistiku provozu i údržby. Jeho mosty o délce 14 m a 26 m splňují nejpřísnější požadavky na nosnost MLC 80 (vozidlo samo spadá do kategorie MLC 70), a z definice své koncepce je přímo určen pro zajištění mobility hlavních bojových tanků Leopard 2. Spolu s tím nabízí vysoce výkonné koncepce ochrany a řadu dalších prvků výbavy, jako je chladicí systém, pomocný generátor energie atd. Jeho most lze přizpůsobit prakticky všem podvozkům těžkých pásových vozidel. Vyznačuje se modulární koncepcí, díky tomu je univerzální a rozšiřitelný.

Foto: Pásová verze mostního systému Leguan na podvozku Leopard 2 | KMW
Foto: Pásová verze mostního systému Leguan na podvozku Leopard 2 | KMW

Mostní systém tanku Leguan má ale aplikace i na kolový podvozek, čímž se můžeme dostat k řešení, které spojuje výhody kolové platformy a její mobility s nosností MLC 80, která s rezervou postačuje i pro nejmodernější hlavní bojové tanky. Není třeba dodávat, že český průmysl může poskytnout v armádě zavedené a osvědčené kolové platformy Tatra 8x8 i větší, včetně požadovaných pancéřovaných kabin.

Foto: Mostní systém Leguan na kolovém podvozku ve formě nástavby | SISU
Foto: Mostní systém Leguan na kolovém podvozku ve formě nástavby | SISU

Variant se nabízí několik, včetně mostního systému taženého ve vleku na přívěsu. S ohledem na zmíněné budoucí přezbrojení 73. tankového praporu tanky Leopard 2A8 a trendy v oblasti rostoucí hmotnosti obrněné techniky lze snadno spekulovat, že takové řešení bude Armádu České republiky určitě zajímat.

Foto: Mostní systém Leguan na kolovém podvozku ve formě vleku | Švýcarská armáda
Foto: Mostní systém Leguan na kolovém podvozku ve formě vleku | Švýcarská armáda

Pontonová souprava IRB a obojživelné vozidlo M3

V oblasti pontonových souprav již před časem šternberská Excalibur Army společně s korporací General Dynamics European Land Systems (GDELS) představila řešení v podobě pontonové mostní soupravy IRB na podvozku Tatra 815-7 Force, která pro pásová vozidla spadá do kategorie MLC 80 přesně tak, jak armáda požaduje.

Foto: Pontonová mostní souprava IRB | GDELS
Foto: Pontonová mostní souprava IRB | GDELS
Foto: Pontonová mostní souprava IRB na podvozku Tatra Force 8x8 | GDELS
Foto: Pontonová mostní souprava IRB na podvozku Tatra Force 8x8 | GDELS

Stávající soupravy PMS staré dnes čtyři desítky let vyhovují kategorii MLC 60, opět: plně vyhovující stávající výzbroji v podobě tanků T-72 a obrněnců BVP-2; ale nepostačují pro moderní hlavní bojové tanky: Pro pozemní vojsko české armády jako celek by systém IRB především znamenal odstranění takticko-operačních limitů, které vykazují v současnosti používané ženijní mostní systémy. Ty totiž nemají dostatečnou nosnost pro novou techniku, jež armáda v následujících letech pořídí, ani neodpovídají požadavkům a standardům NATO. Přitom IRB představuje koncepčně velmi podobné řešení jako u soupravy PMS.

Variantou řešení je přitom také mostní systém M3 vyvinutý korporací GDELS, který je pozoruhodnou trojjedinou kombinací pozemního vozidla, plavidla a samohybného pontonu. M3 lze označit za nejmodernější a nejrychleji nasaditelný obojživelný mostní a převozní systém současnosti. Nabízí vysokou mobilitu, dostupnost a bezproblémový přechod ze souše na vodu a zvládne jej obsluhovat osádka pouhých dvou vojáků. Zvýšená úroveň automatizace systému tak zajišťuje nízké provozní náklady. Plavidlo M3, které se používá jako most nebo jako plovoucí vor, může přepravovat náklad o hmotnosti až MLC 85, a s rezervou tedy unese všechny typy hlavních bojových tanků včetně nejnovějších verzí Leopardu 2, M1 Abrams nebo Challengeru 2, a samozřejmě lehčí K2 Black Panther.

Foto: Mostní systém M3 kombinuje pozemní vozidlo, plavidlo a samohybný ponton | GDELS
Foto: Mostní systém M3 kombinuje pozemní vozidlo, plavidlo a samohybný ponton | GDELS

KVAČR 2030 zmiňuje pořízení nových ženijních prostředků v této oblasti ve svém milníku 2025. Koncepce výstavby AČR 2035 pak tento požadavek potvrzuje. Tabulka obměny hlavní techniky pozemních sil uvádí akvizici moderních plovoucích a doprovodných mostů v letech 2025–2028. Podaří-li se oba projekty realizovat, ženijní vojsko bude na příchod těžkých moderních tanků dobře připraveno.

Zdroj: KVAČR 2030, KVAČR 2035

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP