Petr Hudec: Účast na zahraniční misi rozhodně žádný výlet nebyl

 30. 09. 2021      kategorie: Aktivní zálohy
Přidat na Seznam.cz

Aktivní zálohy jsou nedílnou součástí Armády České republiky. Vojáci aktivní zálohy jsou občané České republiky, kteří se rekrutují z řad bývalých vojáků z povolání, bývalých vojáků základní služby, ale také z řad mladých lidí, kterým není lhostejná obrana vlasti, ale nechtějí být profesionálním vojákem.

72. mechanizovaný prapor „generálmajora Josefa Buršíka“ z Přáslavic má ve své sestavě mechanizovanou rotu AZ. Ve struktuře praporu jde o 4. rotu, která cvičí podle standardů mechanizovaného vojska, je schopna působit v sestavě praporu a v případě válečného stavu by její příslušníci jako první doplňovali neobsazená místa u mateřského útvaru. Jejich další zapojení a využití samostatně nebo společně s profesionálními vojáky může být realizováno také v případě vzniku krizových situací na území České republiky, jako jsou živelné pohromy, havárie většího rozsahu či případný teroristický útok.

IMG_5441a
Foto: Četař Petr Hudec | Petr Hudec / CC BY-NC-ND

Přáslavický prapor má přes 170 tabulkových míst pro aktivní záložníky. Jednotka AZ zatím není stoprocentně obsazena, nicméně její obsazenost je 70 %, čímž se řadí k těm náborově úspěšnějším útvarům. Tento úspěch je přikládán jednoznačně kvalitě výcviku a velitelskému sboru, který výcvik AZ v Přáslavicích vede.

Úroveň vycvičenosti jednotky AZ je tak vysoká a záložníci jsou tak kvalitně připravováni, že dva její příslušníci byli zařazeni do jednotky 6. úkolového uskupení AČR alianční předsunuté přítomnosti v Lotyšsku, které stavěl jejich mateřský útvar, a byli vysláni do zahraniční operace.

Jedním z těchto vojáků roty aktivní zálohy 72. mpr byl také četař Petr Hudec, civilním zaměstnáním strojvůdce u Českých drah, který v zahraniční operaci sloužil na funkci specialista rekognoskačního družstva. Ohledně přípravy a následného působení na zahraniční misi jsme se četaře Hudce zeptali na pár otázek:

Co pro Vás znamenala účast na misi v Lotyšsku?

Pro mě účast na zahraniční operaci znamenala službu pro Českou republiku. Prezentaci Armády ČR a Aktivní zálohy v rámci alianční spolupráce v Pobaltí. 

IMG_5440Foto: Pro mě účast na zahraniční operaci znamenala službu pro Českou republiku. Prezentaci Armády ČR a Aktivní zálohy v rámci Alianční spolupráce v Pobaltí. | Petr Hudec / CC BY-NC-ND

Jak jste byl, jako člen AZ, přijat profesionálními vojáky?

Kladně, ale musel jsem úrovní vycvičenosti, disciplínou a chováním prokázat, že budu stejně dobrým kolegou, jako byli ostatní vojáci. Přístup vojáků z povolání mě mile překvapil. Čekal jsem, že mě nebudou brát, ale opak byl pravdou. Během přípravy jsem se stal skutečně jedním z nich, jejich kolegou.  

Co musí mít navíc člen AZ, aby mohl být vybrán k účasti na misi? Absolvoval jste nějakou speciální přípravu?

Do mise jsem byl vybrán jako specialista rekognoskačního družstva. Úkolem družstva je vyhledání, průzkum a vytyčení hlavních směrů palby palebných postavení minometné čety a zvolení vhodných vyčkávacích stanovišť. Moje příprava do mise byla proto i tak koncipována. Absolvoval jsem specializovaný kurz a pak přípravu do mise společně s ostatními vojáky. První byl 5-ti týdenní „reko“ kurz. Ten se skládal z teoretické početní části na učebnách a praktické části, která se odehrávala ve výcvikovém prostoru. Během kurzu jsme prováděli postupové testy a na konci byl velký závěrečný test.

Další kurz, který jsem musel absolvovat, byl kurz řidičů skupiny B. Konal se ve Vyškově. Tam jsem se naučil ovládat a řídit vojenské terénní vozidlo Land Rover. Bylo to třeba z důvodu toho, že jsem byl zároveň určen jako řidič rekognoskačního družstva minometné čety. Nejlepší byly jízdy v terénu na polygonu a noční jízdy s nasazeným nočním viděním. Vše bylo ukončeno závěrečnými testy před komisí složenou z instruktorů kurzu a Vojenské policie.

IMG_5442Foto: Účast na misi rozhodně žádný výlet nebyl. Byla to tvrdá dřina. | Petr Hudec / CC BY-NC-ND

Další školení jsem absolvoval v rámci zmiňované přípravy do zahraniční operace společně s ostatními vojáky. Součástí byl například kurz SERE (zkratka anglických slov survival, evasion, resistence a extraction, tedy přežití, vyhnutí se (zajetí), odolávání nátlaku a vyproštění), který nás měl připravit na přežití v jakémkoliv prostředí a jak se vyhnout zajetí. Byl to skvělý, ale náročný kurz. Před samotným odjezdem do Lotyšska jsem také prošel psychologickým vyšetřením a byl naočkován.  

Co byste vzkázal těm, co si myslí, že účast na misi je pro člena AZ "výlet"?

Rozhodně to žádný výlet nebyl. Byla to tvrdá dřina, služba vlasti a upevňování partnerských vztahů mezi členskými státy NATO. Je to vrchol toho, čeho záložák  může dosáhnout.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP