Počet vojáků k plnění úkolů Policie ČR se navýší

 10. 04. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Vláda nedávno projednala a schválila změnu svého nařízení o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s epidemií koronaviru. Změna umožní navýšit nejvyšší možný počet povolaných vojáků o další dva tisíce.

Cílem navýšení počtu vojáků k plnění úkolů Policie České republiky je pomoci plnit přijatá zvýšená bezpečnostní opatření proti koronaviru. Tím nedojde k vyčerpání sil a prostředků policie a nebude negativně ovlivněno provádění standardních úkolů policie v oblasti vnitřní bezpečnosti při standardním výkonu zajišťování veřejného pořádku a úkolů v trestním řízení. Nejvyšší možný počet povolaných vojáků naroste o další dva tisíce.

07_2603
Foto: Změna umožní navýšit nejvyšší možný počet povolaných vojáků o další dva tisíce. | army.cz

Ministr obrany Lubomír Metnar k opatření řekl: „Vláda dnes rozhodla o zvýšení počtu vojáků vyčleněných ve prospěch Policie ČR o dva tisíce, tedy na 4 096 osob. Toto nařízení je platné po dobu trvání nouzového stavu. Armáda pomáhá, kde je třeba, a budeme v tom pokračovat.“

Povoláním vojáků v činné službě k plnění úkolů Policie České republiky nebude snížena obranyschopnost České republiky ani plnění mezinárodních závazků. Navýšením počtu vojáků bude policie schopna zachovat současný rozsah každodenní služby poskytované občanům České republiky.

Armáda České republiky podporuje jednotky Integrovaného záchranného systému na hraničních přechodech již od úterý 10. března 2020. Celkem 30 příslušníků vojenského zdravotnického personálu ze zdravotnické služby resortu obrany spolupracovalo ve směnách s příslušníky IZS, konktrétně hasiči, policisty, celní správou a hygieniky.

hp-mikulov
Foto: Na hraničních přechodech vojáci měří lidem teplotu, pomáhají určit anamnézu, dezinfikují hasiče v ochranných oblecích. Armáda také poskytla stany a kontejnery (na fotografii hraniční přechod Mikulov). | army.cz

Na deseti hraničních přechodech se armáda podílela na výstavbě provizorních odběrových míst. Ve vojenských kontejnerových buňkách se odebíraly vzorky pro testování na koronavirus. Vojenští zdravotníci spolupracovali a postupovali podle pokynů orgánů ochrany veřejného zdraví (hygieniků a epidemiologů).

Není to poprvé, kdy Armáda České republiky podporuje složky Integrovaného záchranného systému. Již v minulosti posílila například Policii České republiky během předsednictví v Radě EU v roce 2009 nebo při výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014.

pyrotechnici-a-zeniste-ze-153--zenijniho-praporu-olomouc-se-podili-na-asanacnich-pracich-dodnes
Foto: Již v minulosti posílila armáda Policii České republiky např. při výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014 | army.cz

 Autor: Jiří Caletka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP