Podnik Tatra Defence Vehicle splnil armádní zakázku na speciální pandury

 21. 12. 2020      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Armáda České republiky převzala od podniku Tatra Defence Vehicle poslední objednané kusy speciálních verzí vozidel Pandur II CZ. Kopřivnická společnost patřící do holdingu Czechoslovak Group tak splnila své závazky vyplývají ze smlouvy uzavřené v roce 2017.

Pandur II CZ (1)Foto: Armáda České republiky převzala od podniku Tatra Defence Vehicle poslední objednané kusy speciálních verzí vozidel Pandur II CZ (na snímku) | archiv společnosti Tatra Defence Vehicle / Public domain

Ministerstvo obrany v lednu 2017 objednalo celkem 20 kusů vozidel Pandur II CZ 8x8 ve verzích spojovací a velitelsko-štábní v celkové hodnotě bezmála 1,7 miliardy Kč bez DPH. Vývoj a následná výroba vozidel probíhaly v Česku a podílela se na něm řada domácích firem a institucí s podporou korporace General Dynamics European Land Systems, která již dříve poskytla licenční práva na výrobu pandurů v České republice. Vedle výrobce a hlavního integrátora – kopřivnického podniku Tatra Defence Vehicle (TDV) – to byly například Retia, Vojenský výzkumný ústav, Vojenský technický ústav pozemního vojska, Ray Service, Optokon, Interlink CS, B.O.I.S. Filtry a další.

Vzhledem ke skutečnosti, že nové speciální verze KOVVŠ (kolové obrněné vozidlo velitelsko-štábní) a KOVS (kolové obrněné vozidlo spojovací) jsou vybaveny špičkovými technologiemi, více než polovinu jejich ceny tvoří speciální komunikační, spojovací, elektronické a další vybavení, z velké části rovněž vyvinuté a vyrobené českými firmami. Vývoj nových pandurů pro AČR byl završen na podzim roku 2019, kdy absolvovaly vojskové zkoušky.

V prosinci 2019 pak armáda převzala první 4 nové stroje. „Úspěšnému předání vozidel předcházelo absolvování rozsáhlého komplexu testů v podobě podnikových a kontrolních zkoušek u akreditovaných zkušeben i vojskových zkoušek ve výcvikových prostorech a opravárenských základnách AČR, jejichž realizace trvala bezmála 11 měsíců. Každá etapa procesu zkoušek byla hodnocena jako vyhovující a nebylo nutno zkoušky pozastavovat či dokonce opakovat,“ řekl Tomáš Mohapl, generální ředitel Tatra Defence Vehicle.

Pandur II CZ (4)
Foto: V roce 2020 pak podnik TDV postupně vyrobil a předal AČR dalších 16 vozidel. (ilustrační foto) | archiv společnosti Tatra Defence Vehicle / Public domain

V roce 2020 pak podnik TDV postupně vyrobil a předal AČR dalších 16 vozidel. Celkem armáda získala 6 kusů KOVVŠ Pandur II CZ 8x8 a 14 kusů KOVS Pandur II CZ 8x8. Součástí dodávky bylo i 6 polních velitelských pracovišť, která jsou funkčně propojena s velitelsko-štábními pandury. Mají podobu nafukovacích stanů s kapacitou 10 pracovišť s počítačovými terminály, díky nim bude možné rozšířit počet příslušníků štábu nadřazených velitelských stupňů přímo v poli. TDV bude také v příštích letech zajišťovat servisní podporu nových speciálních pandurů české armády, stejně jako to činí na základě smlouvy s Ministerstvem obrany i v případě již dříve zavedených verzí pandurů vyrobených na přelomu prvního a druhého desetiletí.

Většina dodaných vozidel je nyní součástí výzbroje 4. brigády rychlého nasazení. „Nově dodaná kolová obrněná vozidla spojovací a velitelsko-štábní jsou důležitým segmentem, který posílí naše místa velení a výrazně přispěje ke zlepšení systému velení a řízení jak na brigádní, tak praporní úrovni. Současně kvalitativně posílí naši schopnost operačního nasazení na uzení ČR, ale i v zahraničí. Vozidla jsou vybavena specializovanou infrastrukturou komunikačních a informačních systémů, ale současně se vyznačují vysokou manévrovatelností, pohyblivostí a průchodností a poskytují dostatečnou balistickou ochranu osádky, což je pro nás klíčové. Takto sofistikovaná technika není pouze posilujících prvkem celé architektury systému velení a řízení, ale také závazkem a velkou výzvou především v odborné přípravě našich příslušníků,“ zhodnotil velitel 4. brigády rychlého nasazení plukovník gšt. Josef Trojánek.

Pandur II CZ (5)Foto: TDV bude také v příštích letech zajišťovat servisní podporu nových speciálních pandurů české armády, stejně jako to činí na základě smlouvy s Ministerstvem obrany i v případě již dříve zavedených verzí pandurů vyrobených na přelomu prvního a druhého desetiletí. (ilustrační foto) | archiv společnosti Tatra Defence Vehicle / Public domain

Díky speciálnímu určení vykazují pandury spojovací a velitelsko-štábní verze odlišnosti od pandurů, které již v řadách české armády slouží přes deset let. Konstruktéři TDV například vyprojektovali novou korbu, a to především kvůli zástavbě řady elektronických systémů. Hlavní změnou je výrazné zvýšení balistické a protiminové ochrany dle STANAG 4569 oproti stávajícím pandurům používaným v AČR. Té bylo docíleno především instalací nových přídavných plátů keramického pancíře a zesílením podvozkových částí vozidla. Díky těmto změnám se navýšila i celková hmotnost obou verzí, proto byl u nich posílen rovněž brzdový systém.

Motorizace u nových pandurů je shodná s předchozími provedeními. Jde tedy o šestiválcový turbodiesel Cummins ISLe T450 HPCR o výkonu 335,6 kW, který je schopen obrněnce rozjet až na rychlost převyšující 100 km/h při hmotnosti přesahující 22 t. Dojezd činí přibližně 700 km, vozidla jsou schopna překonávat příkopy o šířce až 2,2 m, svislé překážky do výšky 0,6 m a překonávat vodní toky proděním do výšky hladiny 1,5 m.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP