Posílení ruské obrany nebo skrytá hrozba?

 07. 07. 2024      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

Podle sdělovacích prostředků měla v červnu Severní Korea vyslat na Ukrajinu ženijní jednotku či jednotky, které by se měly podílet na obnovení Doněcké oblasti. Přesný počet vyslaných severokorejských ženistů zatím není znám. Vedle samotného množství nasazených vojáků bude důležité sledovat také vybavení těchto jednotek. Kromě vycvičenosti samotných příslušníků jednotek to bude vypovídat o skutečných schopnostech těchto posil a může to rovněž odhalit jejich skutečné poslání a možné využití. 

Pokud by byly tyto jednotky například vybaveny prostředky k překračování vodních překážek, může se jednat o jistý signál týkající se jejich předurčení. V tomto případě pak nelze vyloučit, že se může jednat o klamnou operaci a ruská armáda nebude mít v úmyslu v nejbližší době překračovat např. Dněpr. Mnohem pravděpodobnější se však jeví, že úkolem pro severokorejské ženisty bude budování obranných postavení, a to především k zajištění dobytých území či budování hluboké obrany na zajištění směrů možných útoků ukrajinské armády v budoucnu.

Zvolená taktika v dalším období může počítat s tím, že se část jednotek bude opírat o vybudovanou obranu, čímž se uvolní část sil pro možné útoky na zvolených hlavních/preferovaných směrech. Nelze však vyloučit ani scénář, že severokorejské jednotky budou použity dříve nebo později ve prospěch nových, a to již bojových severokorejských jednotek, které by mohly být přisunuty. Nejde jen o čistě vojenskou záležitost, ale může to být odpověď či hrozba v souvislosti s další eskalací konfliktu. Také v případě zahájení mírových jednání lze použít toto potenciální či reálné posílení ruských jednotek nasazených na ukrajinském území jako nátlakový prostředek.

Foto: Zvolená taktika v dalším období může počítat s tím, že se část jednotek bude opírat o vybudovanou obranu, čímž se uvolní část sil pro možné útoky na zvolených hlavních/preferovaných směrech. | Shutterstock
Foto: Zvolená taktika v dalším období může počítat s tím, že se část jednotek bude opírat o vybudovanou obranu, čímž se uvolní část sil pro možné útoky na zvolených hlavních/preferovaných směrech. | Shutterstock

Rusko obecně nechce v boji na Ukrajině použít další jednotky, které si nechává stranou pro případ, že by muselo čelit napadení svého území. Naopak pro Severní Koreu jde o vítaný příliv potřebných zdrojů, ale také i v souladu s podepsanou dohodou o komplexním strategickém partnerství si ještě více zavazuje Rusko k těsnější spolupráci. 

Význam obrany

Na ukrajinském bojišti se stále více ukazuje význam kvalitně vybudované obrany, včetně dobře připravených a odhodlaných bránících se jednotek. Pokud se pak jednotlivé útoky nepřítele daří odrážet po delší dobu, a ten při nich utrpí značné ztráty, může se stát, že další útočná činnost ve zvoleném směru bude vyhodnocena jako nepřijatelná. Pokud nedojde k výraznějšímu průlomu na některém z úseků fronty, může být dlouhodobé vyčerpávání nepřítele předpokladem pro uzavření přijatelných dohod o ukončení konfliktu také pro bránící se stranu.

Úspěšnost samotného vedení obranného boje však bude záviset na terénu, ženijní přípravě obranných postavení silami a prostředky vyčleněnými pro obranu a nelze zapomínat ani na dobře fungující logistiku včetně zásobování municí a dalším vojenským materiálem. Ženijní příprava obranných postavení bude zahrnovat nejen budování objektů polního opevnění, ale také zřizování ženijních zátarasů, a to jak výbušných, tak nevýbušných. Hlavní součást výbušných zátarasů představují protitanková minová pole, která mají zpravidla největší podíl na ničení bojové techniky nepřítele a mají rovněž psychologický dopad na jednotky nepřítele, jehož bojová technika do něj pronikne a utrpí ztráty.

Možnosti vedení účinné obrany se také stále zdokonalují s rozvojem prostředků průzkumu a ničení, kdy se na průzkumu i ničení stále více podílí masové nasazování dronů resp. vyčkávací munice. V oblasti ničení pak rozhodující práci odvádí dělostřelectvo, jehož efektivita se rozvíjí také spolu s používáním nových druhů munice s větším dostřelem a přesnějším navedením. 

Území nikoho

V souvislosti s prostředky průzkumu a ničení se vytvářejí mezi nepřátelskými jednotkami stále hlubší „území nikoho“. Tato území jsou oběma stranami pečivě monitorována všemi dostupnými průzkumnými prostředky, zejména pak leteckým průzkumem (včetně dronů) a také stále masovějším využíváním různých senzorů, které lze dopravit na místo určení mnoha způsoby.

Překonávání tohoto prostoru je pak pro útočníka zpravidla velmi náročnou operací doprovázenou značnými ztrátami a tento trend bude nadále posilován nasazováním stále dokonalejších a účinnějších robotických prostředků. Jejich efektivní využívání bude podpořeno i rozvojem autonomního nasazení, jež bude umožňovat stále „chytřejší“ umělou inteligenci. Vzhledem k většímu využívání autonomních systémů pak bude snaha přesunout personál či jeho část dále od přední linie a poskytnout mu tak větší ochranu.

Závěrem

V současné době jsme svědky rostoucího napětí mezi velmocemi a vytvořenými či tvořícími se aliancemi. V souvislosti se stávajícími konflikty a napětím v řadě regionů tak dochází k akceleraci zbrojení, kdy jsou na modernizaci jednotlivých armád vynakládány značné finanční prostředky. Dá se tedy mimo jiné očekávat další dynamický vývoj zbraňových systémů a technologií.

Vedoucí roli v oblasti rozvoje technologií bude sehrávat umělá inteligence. Rostoucí vzájemné nepřátelství a nesmiřitelné postoje bude i nadále mobilizovat zdroje ve prospěch zbrojení, a vytvoří tak nové prostředí pro uplatňování síly a prosazování zájmů.

Je však pravděpodobné, že na základě uvedeného pak budou chybět prostředky pro stabilní život většiny obyvatel řady zemí a vzniknou další rizika a ohniska konfliktů plynoucí ze sociálních nepokojů či z nesmiřitelných postojů skupin obyvatel.

V současné době tak můžeme registrovat nejen budování zákopů na skutečných frontových liniích, ale také v ekonomické oblasti. Globální ekonomika se postupně rozpadá a představy o prosperitě či udržitelném rozvoji se postupně ztrácejí v nenávratnu.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP