Psovodi Vojenské policie opět dokázali, že patří v kynologii ke špičce

 29. 06. 2024      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Nedávno v Rančířově proběhl „Přebor služebních psů Vojenské policie ve vyhledávání výbušnin a drog“, kterého se zúčastnilo 21 psovodů se svými služebními psy z různých států a složek. Konkrétně se jednalo o příslušníky Vojenské policie z ČR, Polska a Německa. Za Českou republiku se dále zúčastnila Armáda ČR, Hradní stráž, Policie ČR a Vězeňská služba. Slovensko pak na akci reprezentoval Policajný zbor SR, Zbor väzenskej a justičnej stráže SR a Finančná správa SR.

Foto: Nedávno v Rančířově proběhl „Přebor služebních psů Vojenské policie ve vyhledávání výbušnin a drog“, kterého se zúčastnilo 21 psovodů se svými služebními psy z různých států a složek. | VP
Foto: Nedávno v Rančířově proběhl „Přebor služebních psů Vojenské policie ve vyhledávání výbušnin a drog“, kterého se zúčastnilo 21 psovodů se svými služebními psy z různých států a složek. | VP

Cílem celé akce bylo zvýšit odbornou úroveň a připravenost psovodů a služebních psů pro jejich praktický výkon služby. Upevnit meziresortní spolupráci v oblasti služební kynologie mezi Vojenskou policií, ostatními bezpečnostními sbory České republiky a zahraničními partnery a dále prezentovat schopnosti speciálních služebních psů a možnosti jejich využití.

Základnou pro uskutečnění celého přeboru byl stanový tábor v Rančířově, který je primárně určen pro ubytování vojsk v rámci přesunů přes Českou republiku – tzv. „host nation support“. Jednotlivé disciplíny pak probíhaly v obci Třešť – na obecních pozemcích a v areálu SOŠ a SOU, v Jihlavě – v dopravním podniku a na cvičišti Kynologického spolku FM – DOG Jihlava, v Dobroníně – v areálu ZŠ a na kolejové vlečce a v areálu AČR – ZÚ Rančířov.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, a to ve vyhledávání výbušnin a ve vyhledávání drog, kdy psovodi se psy museli v časovém limitu nalézt na různých místech látky jako heroin, kokain, pervitin, extáze, efedrin, hašiš, semtex, TNT, pentrit, černý prach apod. U určitých disciplín se pak používal klamavý vzorek, který měl psům ztížit práci (jednalo se např. o čaj, tabletu do myčky a různé další látky). Další disciplínou, společnou pro všechny účastníky, byla poslušnost.

Pro bližší představu níže uvádíme popis disciplín:

Vyhledávání drog/výbušnin v autobusech

Každý soutěžící měl přiděleno pracoviště s jedním autobusem. Prohlídka byla provedena formou vnější i vnitřní kontroly autobusu. Před zahájením vlastního vyhledávání si psovod mohl provést přípravu pracoviště formou pootevření dveří autobusu, případně odvětráním vnitřního prostoru určeného pro přepravu cestujících a mohl provést prohlídku autobusu pouze však vizuální formou. Nebylo povoleno otevírat skříňky, demontovat součásti motoru nebo další části příslušenství autobusu, manipulovat se sedačkami a dalšími částmi vybavení interiéru autobusu, ani provádět jinou činnost, která by směřovala k fyzickému nalezení vzorku drogy/výbušniny. Tato činnost nebyla povolena před zahájením výkonu ani během vlastního vyhledávání.

Foto: Vyhledávání drog/výbušnin v autobusech | VP
Foto: Vyhledávání drog/výbušnin v autobusech | VP

Vyhledávání drog/výbušnin v nákladních vozidlech

Každý soutěžící měl přiděleno pracoviště se dvěma nákladními automobily, přičemž na jednom z nich byl založen vzorek drogy/výbušniny a zároveň založen také tzv. klamavý vzorek (potraviny, čisticí prostředky, krmivo, koření apod.). Prohlídka byla provedena pouze formou vnější kontroly obou vozidel. Před zahájením vlastního vyhledávání si psovod mohl provést přípravu pracoviště formou pouze vizuální prohlídky obou vozidel. Opět nebylo povoleno otevírání skříněk, kastlíků, zátek, uzávěrů apod. nebo dalších částí příslušenství nákladních vozidel, ani provádět jinou činnost, která by směřovala k fyzickému nalezení vzorku drogy/výbušniny.

Vyhledávání drog/výbušnin na samostatnost

Každý soutěžící měl přiděleno pracoviště složené ze dvou samostatných místností o velkosti cca 20 metrů čtverečních, přičemž vzorek byl založený pouze v jedné z nich. Prohlídka psem byla prováděna samostatně bez možnosti vstupu psovoda do místnosti. Psovodovi byla povolena pouze vizuální kontrola místnosti z prostoru mezi dveřmi, odkud vysílal psa k prohledávání. Po dobu samostatné práce psa stál psovod mezi dveřmi bez ovlivňování psa povely či posunky. Pokud psovod ovlivňoval psa povely či posunky, došlo k bodové ztrátě. Pro možnost posouzení kvality samostatnosti a výdrže psa v tomto režimu, musel psovod využít celý časový limit určený k prověření místnosti (3 minuty) do jeho vypršení nebo do nalezení vzorku. Psovod prověřoval každou místnost zvlášť, pouze jednou, a práce psa se ukončila nalezením vzorku nebo vypršením časového limitu na danou místnost.

Vyhledávání drog/výbušnin v místnostech

Každý soutěžící měl k prohledání přidělenu jednu místnost – školní třídu. Prohlídka byla prováděna formou vnitřního prohledání interiéru a vybavení, včetně kontroly veškerého materiálu a věcí nacházejících se v danou dobu v určené třídě. Před vlastním začátkem práce si psovod mohl provést vizuální orientační prohlídku třídy a případně místnost odvětrat nebo naopak zamezit průvanu. Při prohlídce nebylo povoleno otvírat skříňky, přemisťovat předměty, manipulovat se židlemi ani provádět jinou činnost, která by směřovala k fyzickému nalezení vzorku drogy/výbušniny psovodem.

Foto: Vyhledávání drog/výbušnin v místnostech | VP
Foto: Vyhledávání drog/výbušnin v místnostech | VP

Vyhledávání drog/výbušnin v zavazadlech

Každý soutěžící měl přiděleno pracoviště s 8 zavazadly seřazenými v řadě za sebou, přičemž v jednom z nich byl založen vzorek drogy/výbušniny a zároveň založen také tzv. klamavý vzorek (potraviny, čisticí prostředky, krmivo, koření apod.). Jako zavazadla byly použity cestovní kufry, tašky a batohy. Prohlídka byla provedena formou vnější kontroly zavazadel, přičemž psovod nesměl v žádném případě zavazadla otvírat, přemisťovat ani jinak s nimi manipulovat. Pokud pes prošel kolem zavazadla, ve kterém byla založena látka, ve vzdálenosti do 1 metru, aniž by jej pověřil a následně označil, byla tato činnost považována za odběhnutí psa od založeného vzorku drogy/výbušniny a hodnocena bodovou ztrátou za hrubou chybu. V případě, že pes přeběhl během výkonu na jiné pracoviště, než bylo psovodovi přiděleno losem a psovod jej přivolal zpět na své pracoviště, obdržel bodovou ztrátu za hrubou chybu. V případě, že pes přeběhl během výkonu na jiné pracoviště, než bylo psovodovi přiděleno losem a označil na tomto nesprávném pracovišti založenou látku, byla disciplína psovodovi anulována.

Vyhledávání drog/výbušnin v bedýnkách

Každý soutěžící měl přiděleno pracoviště s 8 dřevěnými bedýnkami seřazenými v řadě za sebou, přičemž v jedné z nich byl založen vzorek drogy/výbušniny. Použity byly bedýnky od munice a střeliva. Prohlídka byla provedena formou vnější kontroly bedýnek, přičemž psovod nesměl v žádném případě bedýnky otvírat, přemisťovat ani jinak s nimi manipulovat. Pokud pes prošel kolem bedýnky, ve které byla založena látka, ve vzdálenosti do 1 metru, aniž by ji pověřil a následně označil, byla tato činnost považována za odběhnutí psa od založeného vzorku drogy/výbušniny a hodnocena bodovou ztrátou za hrubou chybu. V případě, že pes přeběhl během vyhledávání na jiné pracoviště, než bylo psovodovi přiděleno losem a psovod jej přivolal zpět na své pracoviště, obdržel bodovou ztrátu za hrubou chybu. V případě, že pes přeběhl během vyhledávání na jiné pracoviště, než bylo psovodovi přiděleno losem a označil na tomto nesprávném pracovišti založenou látku, byla disciplína psovodovi anulována.

Foto: Vyhledávání drog/výbušnin v bedýnkách | VP
Foto: Vyhledávání drog/výbušnin v bedýnkách | VP

Vyhledávání drog/výbušnin na osobách

Každý soutěžící měl přiděleno pracoviště s 8 osobami sedícími na židli, přičemž na jedné osobě byl založen vzorek drogy/výbušniny. Osoby byly v poloze vsedě jednotlivě na židlích, s rukami položenými na stehnech. Prohlídka byla provedena formou vnější kontroly osoby, přičemž psovod nesměl osobu fyzicky prohmatávat, odklápět části oděvu (klopy kapes, kapuce, šály atd.). Pes musel prověřit všechny části oděvu, aniž by na osobu skákal nebo se o osobu opíral. Pokud se pes při prověřování vrchních častí oděvu osoby o ni opřel nebo jinak použil tělo osoby k lepší fyzické koordinaci, byl penalizován bodovou ztrátou za hrubou chybu „nežádoucí způsob pohybu“. Pokud pes prošel kolem osoby, na které byl založen vzorek, ve vzdálenosti do 1 metru, aniž by jí pověřil a následně označil, bylo toto považováno za odběhnutí od založeného vzorku a tudíž hodnoceno bodovou ztrátou.

Foto: Vyhledávání drog/výbušnin na osobách | VP
Foto: Vyhledávání drog/výbušnin na osobách | VP

Plošné vyhledávání drog

Každý soutěžící měl přiděleno vytyčené pracoviště o velikosti 20 x 20 metrů. Úkolem dvojice bylo v časovém limitu prověřit tento prostor a nelézt založený vzorek drogy/výbušniny. Před zahájením vlastního vyhledávání si psovod mohl provést vizuální formou seznámení s pracovištěm a to maximálně obejitím vnějšího perimetru. Samotné propátrávání prostoru mohlo být prováděno jak na volno, tak na vodítku, kdy tyto způsoby šly kombinovat. V případě opuštění prostoru psem byl psovod ihned povinen psa navést zpět do vytyčeného prostoru. Pokud se mu nepovedlo psa navést zpět do třetího povelu, byla disciplína anulována. Povely k přivolání psa zpět do vytyčeného prostoru musely být psovodem použity okamžitě po opuštění prostoru psem. V případě, že pes přeběhl během výkonu na jiné pracoviště, než bylo psovodovi přiděleno losem a psovod jej přivolal zpět na své pracoviště, obdržel bodovou ztrátu za hrubou chybu. V případě, že pes přeběhl během výkonu na jiné pracoviště, než bylo psovodovi přiděleno losem a označí na tomto nesprávném pracovišti založenou látku, byla disciplína psovodovi anulována.

Foto: Plošné vyhledávání drog | VP
Foto: Plošné vyhledávání drog | VP

Vyhledávání výbušnin na kolejišti

Každý soutěžící měl přiděleno pracoviště složené z úseku kolejiště o velikosti 30-50 pražců. Prohlídka byla provedena formou kontroly prostoru kolejiště v prostoru přesně určeném rozhodčím. Úkolem dvojice bylo v časovém limitu prověřit tento prostor a nalézt založený vzorek výbušniny. Samotné propátrávání prostoru mohlo být prováděno jak na volno, tak na vodítku a tyto způsoby šlo kombinovat. V případě opuštění prostoru kolejiště psem byl psovod ihned povinen psa navést zpět na pracoviště. Pokud se mu nepovedlo psa navést zpět do třetího povelu, byla disciplína anulována. Povely k přivolání psa zpět do určeného prostoru musely být psovodem použity okamžitě po jeho opuštění psem. V případě, že pes přeběhl během výkonu na jiné pracoviště, než bylo psovodovi přiděleno losem a psovod jej přivolal zpět na své pracoviště, obdržel bodovou ztrátu za hrubou chybu. V případě, že pes přeběhl během výkonu na jiné pracoviště, než bylo psovodovi přiděleno losem a označil na tomto nesprávném pracovišti založenou látku, byla disciplína psovodovi anulována. Taktéž byl dvojici výkon anulován v případě, že došlo psovodem k nášlapu na místo založeného vzorku výbušniny. 

Foto: Vyhledávání výbušnin na kolejišti | VP
Foto: Vyhledávání výbušnin na kolejišti | VP

Psovodi Vojenské policie opět dokázali, že patří v kynologii ke špičce

Při hodnocení celkové práce psovoda se psem se přihlíželo k hlavním kritériím, jako je zájem, ochota a motivace psa k práci; samostatnost, systematičnost a přesnost práce psa; vytrvalost a spolehlivost psa; přesnost a výdrž jeho značení; reakce na vnější rušivé vlivy a celkové vedení psa psovodem, k jejich souhře a spolupráci. Hodnocení prováděli rozhodčí a zakladači vzorků, z různých složek, aby byla zajištěna maximální nestrannost a korektnost. Družstvo tvořili dva psovodi se psy, tzn. jeden psovod se psem na vyhledávání drog a jeden psovod se psem na vyhledávání výbušnin.

Níže uvádíme výsledky Přeboru služebních psů Vojenské policie ve vyhledávání výbušnin a drog:

Jednotlivci – drogy:

 • 1. místo    nrtm. Martin Remsa – se psem BECKY – VeVP Tábor
 • 2. místo    npor. Bc. Denis Didi – se psem FERO – ZVJS SR
 • 3. místo    prap. Bc. Pavla Marhulová – se psem DAX – AČR (CVK Chotyně)
Foto: Umístění: jednotlivci – drogy | VP
Foto: Umístění: jednotlivci – drogy | VP

Jednotlivci – výbušniny:

 • 1. místo    nrtm. Ondřej Skok – se psem EGO – VeVP Tábor
 • 2. místo    nrtm. Bc. Josef Suto – se psem CIRO – VeOSVP
 • 3. místo    prap. Miroslav Vánský – se psem DENNY – VeVP Olomouc
Foto: Jednotlivci – výbušniny | VP
Foto: Umístění: jednotlivci – výbušniny | VP

Družstva:

 • 1. místo    Velitelství Vojenské policie Tábor
 • 2. místo    Velitelství Vojenské policie Olomouc
 • 3. místo     Velitelství ochranné služby Vojenské policie
Foto: Umístění: družstva | VP
Foto: Umístění: družstva | VP

Nejlepší poslušnost:

 • čet. Vojtěch Hovorka – se psem Brit– Hradní stráž

Nejlepší zahraniční účastník:

 • npor. Bc. Denis Didi – se psem Fero – ZVJS SR

Nejlepší psovod VP:

 • nrtm. Martin Remsa – se psem Becky – VeVP Tábor

Absolutní vítěz:

 • nrtm. Martin Remsa – se psem Becky – VeVP Tábor
Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP