Provoz, údržba a modernizace českých tanků Leopard 2 bude těžit z výhod klubu LEOBEN

 16. 07. 2023      kategorie: Téma
Přidat na Seznam.cz

V dubnu na výboru pro obranu z úst náčelníka generálního štábu zaznělo, že moderní tanky do výzbroje 73. tankového praporu by měly přijít v letech 2027-2030. Armáda v té době zpracovávala studii proveditelnosti, na jejímž základě následně vláda rozhodla o zahájení jednání s Německem o společném nákupu až 77 kusů tanku Leopard 2A8 v šesti variantách (bojové, velitelské, vyprošťovací - Büffel, ženijní - Kodiak, mostní - Leguan, a pro výcvik řidičů). Spolu se 14 tanky Leopard 2A4 a jedním vyprošťovacím tankem Büffel, které Česká republika obdrží v rámci tzv. kruhové výměny, jde až o 92 moderních tanků, z toho 60-70 bojových. S jejich příchodem na dlouhou dobu skončí období provizorií, kdy se tankisté české armády potýkali s nízkou provozuschopností tanků T-72M4 CZ, které musely ve službě suplovat zastaralé tanky T-72M1. K dispozici budou robustní zálohy techniky. Svou zásadní roli v tom budou hrát sjednané parametry průmyslové spolupráce, a případně i v médiích zmíněné otevření výborní linky přímo v České republice. Tanky ve verzi 2A4 budou modernizované, tanky T-72M4 CZ armáda plánuje uložit jako součást mobilizační rezervy.

Video: Tanky Leopard 2 v AČR a výhody klubu LEOBEN / CZ DEFENCE

Rozhodnutí ohlášené na konci května ukončilo dlouhé období spekulací. Ačkoli byl německý Leopard 2 od počátku úvah o přezbrojení tankového praporu zřejmým favoritem, trh nabízí minimálně dvě další řešení, která musela armáda zodpovědně vyhodnotit, a to americké tanky Abrams, které v řádu nižších stovek přicházejí do výzbroje polské armády, a jihokorejské tanky K2 Black Panther, kterých Poláci pořídili tisícovku a připravují jejich sériovou výrobu přímo na polském území. Kromě vynikajících takticko-technických parametrů nepochybně ve prospěch Leopardu hovoří především jeho rozšíření ve výzbroji spojeneckých armád, dobré zkušenosti během desítek let služby této platformy, která se stále vyznačuje výrazným modernizačním potenciálem, a v neposlední řadě geografická blízkost jeho výrobní i servisní základny –⁠ společnosti Krauss-Maffei Wegmann (KMW) sídlící v Mnichově.

Kořeny vývoje tanků Leopard 2 sahají do 70. let minulého století. Společnost KMW však ve vývoji tanku pokračovala a pokračuje i nadále, přičemž osvědčené prvky tanku jsou základem projektu MBT nové generace, tzv. MGCS (Main Ground Combat System). Díky nadčasovosti konstrukce zůstává Leopard 2 stále na technologické i výkonnostní špičce. Současné varianty tanku Leopard 2A7 a poslední verze 2A8 vycházejí ze zkušeností, které s Leopardem 2 předchozích variant získaly ozbrojené síly různých zemí při nasazení v bojových operacích v posledních letech např. v Afghánistánu, nebo v rámci problematického nasazení tureckých Leopardů 2A4 v Sýrii proti bojovníkům Islámského státu. Celkově byla posílena odolnost i výkon tanku spolu s vylepšenými elektronickými a zaměřovacími systémy, které ve všech ohledech snesou nejpřísnější soudobé měřítko a srovnání s nejpokročilejšími tanky světa.

Většina států vyžaduje pro své zbrojní programy zapojení místního průmyslu, a to i do modernizačních projektů. Běžně je to požadavek ve fázi výběrového řízení na nákup zbraní, i když se jedná o poptávku pouze několika desítek kusů. Společnost KMW v minulosti v několika případech vyhověla požadavkům na místní výrobu tanku Leopard 2, a takovou možnost nedávno zmínila média také v případě vyjednávaného společného nákupu moderních tanků s Německem. Nová výrobní linka v České republice je tak ve hře, což může přinést řadu zajímavých příležitostí pro český obranný průmysl a současně to pomůže vyřešit dosavadní problém s relativně nízkou kapacitou výroby 3-4 nových Leopardů měsíčně, a dostat ji až na 20 nových tanků, což odpovídá výrobní kapacitě během studené války. S takovým číslem již lze vnímat rychlé přezbrojení a dovyzbrojení spojeneckých armád jako reálné.

Nákup nových tanků ovšem nestačí. Uživatel vždy potřebuje také efektivní systém údržby, servisní zázemí a kapacity pro budoucí modernizace. Jedním z důvodů, proč se Leopard 2 stal tak rozšířeným tankem, je podpůrný systém zvaný LEOBEN (Leopard-benutzende Staaten) neboli Klub uživatelů LEO. Celkem 18 zemí disponuje v součtu více než 3 500 tanky Leopard. Patří mezi ně Německo, Rakousko, Dánsko, Finsko, Řecko, Polsko, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Kanada, Turecko, a dnes již také Maďarsko, Česká republika nebo Slovensko. Není známo, zda jsou součástí programu LEOBEN také Katar a Indonésie. Kromě posílení Bundeswehru a přezbrojení českého a slovenského tankového praporu bude v budoucnu hrát zřejmě důležitou roli také Itálie, která projevila zájem o více než 200 nových Leopardů.

leopard2A4Foto: Tanky Leopard 2 A4 budou primárně sloužit k výcviku vojáků 73. tankového praporu včetně aktivních záloh. Zabezpečí plynulý přechod na nový typ hlavního bojového tanku a jeho implementaci do používání v AČR. | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Program LEOBEN umožňuje sdílení zkušeností z provozu tanků, sdílení logistiky a přináší ekonomické úspory. Země programu LEOBEN úzce spolupracují při výzkumu a vývoji, modernizaci tanků, opravách, poskytování náhradních dílů nebo munice, aby byl provoz tanků Leopard co nejúspornější.  Součástí celého systému jsou pracovní skupiny s danými kompetencemi. Existuje pracovní skupina pro logistickou spolupráci, společný nákup náhradních dílů, plánování údržby a zajišťování munice. Dále existuje pracovní skupina pro servis a údržbu tanků, která se zabývá i technickými úpravami, analýzami slabých míst a vylepšeními. A konečně existuje také pracovní skupina pro modernizaci bojových systémů a společnou politiku výzkumu a vývoje.

Díky programu LEOBEN se uživatelé tanku Leopard 2 mohou spolehnout na strategickou spolupráci, která snižuje náklady na provoz tanků. Program tedy znamená efektivní vynakládání prostředků na provoz tanků a nezbytnou logistiku po celou dobu jejich životního cyklu, včetně modernizací a vylepšení. Spolupráci navíc nikterak neovlivňuje počet tanků provozovaných v jednotlivých armádách. Náklady na provoz jednoho tanku jsou srovnatelné s náklady německé nebo polské armády se stovkami tanků a Norska, které nakoupilo jen několik desítek tanků, což hraje důležitou roli pro Českou republiku. I toto bylo nepochybně součástí úvah, jež nakonec vedly zástupce resortu obrany k rozhodnutí o zahájení jednání o pořízení nových tanků Leopard 2A8 společně s Německem - za podmínek shodných pro německou i českou stranu.

leopard2a7Foto: Celkem 18 zemí disponuje v součtu více než 3 500 tanky Leopard. Patří mezi ně Německo, Rakousko, Dánsko, Finsko, Řecko, Polsko, Nizozemsko, Norsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Kanada, Turecko, a dnes již také Maďarsko, Česká republika nebo Slovensko. (na snímku Leopard 2A7) | KMW

O programu LEOBEN jinak není v otevřených zdrojích mnoho známo, pokud nepočítáme kanadský Letter of Intent (LOI), který na LEOBEN v některých ohledech odkazuje. Podle toho Kanada využívá služeb klubu LEOBEN pro řízení standardních konfigurací tanků Leopard a ARV (ženijní varianta). Kanada rovněž využívá služeb LEOBEN CoopLog, nicméně opravy a generální opravy a náhradní díly jsou v současné době pořizovány výhradně prostřednictvím smluv s místním průmyslem. Dokument rovněž uvádí, že Kanada udržuje LOEBEN kvůli interoperabilitě, protože tanky Leopard 2 nemají v Kanadě kromě výcviku žádnou úlohu, a jsou určeny pro nasazení v zahraničí. Zmíněn je proces transferu technologií v LEOBENu, který Kanada využívá k podpoře svého průmyslu.

Rámcově stejný přístup by nepochybně volila i Česká republika resp. Slovensko, ať už v rámci vyjednávaného společného nákupu, nebo ve vlastním akvizičním projektu.

Zdroj: buyandsell.gc.ca, KMW, Ministerstvo obrany

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP