Rozhovor se CEO společnosti CSG USA Paulem Lemkem nejen o akvizici společnosti Kinetic Group

 29. 05. 2024      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Globální průmyslově-technologická skupina sídlící v ČR Czechoslovak Group (CSG) jmenovala do funkce CEO společnosti CSG USA Paula Lemkeho. CSG USA je americkou pobočkou skupiny. Paul Lemke bude zodpovědný za identifikování příležitostí k růstu a inovacím a za rozvoj strategických obchodních vztahů s klíčovými obchodními partnery na americkém trhu, a to včetně amerických ozbrojených sil, policejních složek a dalších vládních institucí. Paula Lemkeho, který má téměř třicetileté zkušenosti z armády a byznysu v oblasti střelných zbraní a munice, jsme v této souvislosti požádali o rozhovor.

Foto: Americký trh podle Lemkeho nerozlišuje mezi domácí a zahraniční produkcí, rozhodující je kvalita a splnění požadavků zákazníků. | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: CEO společnosti CSG USA Paul Lemke | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Pane řediteli, jaká byla vaše předchozí kariéra před nástupem do CSG USA?

Léta jsem sloužil v americké armádě. Jsem podplukovník ve výslužbě. Nejprve jsem sloužil jako výsadkář u jednotek Rangers, poté jsem přešel na pozici politického vojenského poradce a následně vojenského atašé. Pak jsem pracoval v oblasti bezpečnostní asistence, kde jsem pomáhal spojeneckým zemím s výcvikem a vybavením jejich ozbrojených sil. Působil jsem převážně v Jižní Americe, kde jsem se zaměřoval na boj proti drogovému terorismu. Po odchodu z armády jsem začal podnikat a založil si společnost na výrobu střeliva pro ruční zbraně s názvem PolyCase. Naše munice byla dobře známá ze dvou důvodů. Měli jsme polymerovou střelu s měděnou matricí, což bylo tehdy velmi inovativní. Známí jsme byli také díky našim dvěma značkám střeliva, a to Scepter a Ruger.

Následně jsem měl to štěstí, že jsem se mohl připojit ke společnosti Ammo-Tech, což je největší výrobce střeliva pro ruční zbraně v Evropě. Jako generální ředitel společnosti Ammo-Tech USA jsem tehdy pomohl společnosti vyrůst z malého podniku o 28 lidech na více než 150 lidí a z tržeb pod 10 milionů dolarů na více než 150 milionů dolarů, a to během pouhých tří let.

Pak jsem před několika měsíci potkal Davida Štěpána, generálního ředitele divize Ammo+, na výstavě SHOT Show, kde mi David řekl všechno o CSG. O tomto holdingu jsem tehdy nic nevěděl, což mě docela překvapilo, protože se v této oblasti pohybuji řekněme 30 let. Když jsem pak dostal příležitost se k holdingu CSG, který se rychle rozrůstá, připojit, neváhal jsem.

Jaká je vaše pracovní náplň ve společnosti CSG USA?

Jako CEO jsem zodpovědný za několik různých oblastí. Jednou z nich je samozřejmě obchod, a to je snaha přinést výrobky společnosti CSG na americký trh. Druhá část je hledání partnerů, se kterými by bylo možné spolupracovat na americkém trhu. Ve Spojených státech amerických jsme poměrně neznámou organizací. Proto je pro nás výhodné co nejvíce spolupracovat s dalšími společnostmi v rámci amerického obranného průmyslu a také v komerční sféře. A nakonec, nejdůležitější je reprezentovat holding CSG jako takový.

Když mluvíme o portfoliu CSG USA, nabízíte v Americe celé portfolio, nebo si vybíráte některé konkrétní produkty a služby?

Technicky vzato bychom mohli nabízet celé portfolio s více než 1 800 různými produkty. Myslím si však, že nejlepší způsob, jak vstoupit na americký trh, je určit si několik oblastí, na které se budeme soustředit. Již jsme prodali ruční radary POLR-1, a některé další radary americkému námořnictvu a dalším vládním agenturám a také místním policejním sborům. Nyní se zaměřujeme se na velké projekty v oblasti munice střední i velké ráže a také na pozemní techniku. Pak je tu samozřejmě v České republice velmi dobře známá značka Tatra, jejíž vozidla mají v terénu schopnosti, které jsou podle mého názoru pro budoucí úspěch americké armády naprosto zásadní. Tatra nabízí jedinečné vlastnosti a schopnosti a my rozhodně plánujeme nabídnout tato vozidla na náš trh.

Foto: Hákový nakladač Ampliroll AL 16500 DM na podvozku Tatra 8x8 | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Tatra podle Lemkeho nabízí jedinečné vlastnosti a schopnosti a CSG USA rozhodně plánuje nabídnout tato vozidla na americký trh. | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Holding CSG není v současné době v USA zcela známý. Jakým způsobem hodláte holding na americkém trhu prezentovat?

To, že CSG není v USA příliš známý,  je v mých očích skvělá pozice. Nemáme tak žádnou špatnou pověst, máme jen tu dobrou, kterou můžeme dále rozšiřovat. Mým záměrem je v USA postupně představit vše, co holding CSG nabízí. Zaměříme se na americké zástupce obranného průmyslu tak, aby všichni hlavní dodavatelé pochopili, kdo jsme a jaké jsou naše schopnosti. Ty jsou mnohem větší než jen pouhá výroba produktů. Disponujeme spoustou schopností a know-how. Doufáme, že se nám postupně podaří vybudovat pomocí správné komunikace kvalitní obchodní vztahy s tím, že jsme tu za účelem kvalitního obchodu ve kterém hodláme setrvat.

Změnila válka na Ukrajině nějakým způsobem poptávku po produktech obranného průmyslu v USA?

Válka na Ukrajině absolutně ovlivnila poptávku v USA, konkrétně bych řekl u produktů pro nepřímou střelbu. Jedná se o dělostřelecké granáty, ať už střední nebo velké ráže. To jsou produkty, se kterými máme samozřejmě bohaté zkušenosti. Věříme, že můžeme být dobrými partnery. Ve skutečnosti je ve Spojených státech amerických jeden hlavní dodavatel. Ten nás již oslovil a požádal nás, abychom se zúčastnili výběrového řízení s armádou Spojených států amerických na velkorážové munici. Takže již začínáme mít úspěchy během krátkého období.

Foto: Dělostřelecká munice včetně zadýmovacích a osvětlovacích dělostřeleckých granátů v ráži 155 mm NATO | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE
Foto: Dělostřelecká munice včetně zadýmovacích a osvětlovacích dělostřeleckých granátů v ráži 155 mm NATO společnosti MSM Group spadající do holdingu CSG  | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Zvedla válka na Ukrajině v USA konkrétní poptávku po dalších produktech, jako jsou např. moderní bezpilotní vzdušné a pozemní prostředky a tak dále?

Zcela určitě. Dostáváme spoustu žádostí o informace týkající se UAV či antidronových systémů. Zároveň se však, jak jsem již řekl, v mnoha případech vracíme zpět k dělostřelectvu, kdy nepřímá palba je na moderním bojišti základním požadavkem. Tím se nyní zabýváme nejvíc.

V čem může být pro holding CSG americký trh významný a inspirativní?

Není žádným tajemstvím, že americký trh je největším obranným trhem na světě, což platí samozřejmě i v komerčním sektoru. Takže být na americkém trhu a brát ho vážně, vidím jako pozitivní krok. Existuje také mnoho věcí, které se z podnikání ve Spojených státech amerických můžete naučit. Je tu také kulturní aspekt. USA jsou, co se týče podnikání, proslavené, včetně různých pravidel a předpisů. To jsou všechno věci, ze kterých se podle mého názoru můžeme poučit a implementovat do všech společností holdingu CSG.

Myslíte si, že Američané preferují vlastní produkty před výrobky ze zahraničí? 

Neřekl bych. Myslím si, že pokud je správně nastavená cena a technologie a produkt má správné vlastnosti či specifikace, pak je to jedno, zdali je produkt z USA či zahraničí. Není žádným tajemstvím, že v USA působí nadnárodní společnosti z celého světa. Úspěšně tu podnikají, a není problém s tím, aby Američané kupovali zahraniční výrobky. Důležité je, že u obranných zakázek v USA musí mít 60 % takzvaný místní obsah. Takže abychom skutečně dosáhli našeho plného potenciálu jako společnosti v USA, musíme vyrábět zde ve Spojených státech amerických. Toho můžeme dosáhnout dvěma způsoby. Buď můžeme akvírovat americké společnosti a vyrábět v nich nebo můžeme zakládat joint ventures s americkými partnery.

Jaké jsou podle vás největší klady a zápory fungování zahraničních společností v USA?

To, co jedna společnost může nazývat nevýhodou, my nazýváme výhodou. Když zahraniční společnost investuje ve Spojených státech amerických, musí projít schvalovacím procesem prostřednictvím Výboru pro zahraniční investice v USA neboli CFIUS. Proces CFIUS vyžaduje obrovskou míru transparentnosti. Nejenže proces přezkoumání vyžaduje tuto transparentnost, ale obvykle po schválení, zejména u akvizic, které mají co do činění s národní obranou nebo národním strategickým významem, dojde k podepsání tzv. dohody, tzv. mitigation agreement, mezi CFIUS a společností, která nakupuje místní podnik nebo provádí přímé zahraniční investice ve Spojených státech amerických. Plnění dohody je kontrolováno formou každoročních auditů, které provádí třetí strana. Společnost mohou také kdykoliv navštívit zástupci národních agentur Spojených států amerických. My se na to zase díváme jako na výhodu, protože jsme v první řadě transparentní. Také si myslím, že je výhodou nové zahraniční společnosti, která začíná podnikat v USA, že má možnost správnou komunikací vysvětlit, co je zač a jak funguje.

Holding CSG neustále rozšiřuje své portfolio. Pokud se budeme bavit o munici, holding v minulosti koupil nejstarší španělskou továrnu na munici Fábrica de Municiones de Granada (FMG) nebo získal většinový podíl v italské společnosti Fiocchi Munizioni, která je předním světovým výrobcem malorážové munice. Zásadním a zatím dosud největším obchodem je pak právě probíhající akvizice části společnosti Vista Outdoor, ve které pod divizi Sporting Products resp. The Kinetic Group patří světoznámí výrobci střeliva jako Federal, CCI, Spear, Remington a další za 1,96 miliardy dolarů. Co všechno musí CSG při tak významné akvizici absolvovat?

V akvizici jsou skutečně zásadní dvě věci. Jednak je to proces CFIUS, který vyžaduje obrovské množství transparentní dokumentace. Tímto procesem jsme prošli již dříve při akvizici společnosti Fiocchi Munizioni a její dceřiné společnosti Fiocchi of America, proto věříme, že brzy obdržíme od CFIUS schválení akvizice. Druhou částí akvizičního procesu je pak samozřejmě samotná akvizice. A protože jednáme s veřejně obchodovanou společností, musíme akcionářům kvalitně odprezentovat, kdo jsme a z jakých důvodů bychom byli pro cílovou společnost ideálním partnerem, a to jak pro zaměstnance, tak i pro uživatele sportovní munice a další potenciální koncové uživatele využívajících produktů společnosti.

Foto: Část portfolia společnosti Fiocchi | Lukáš Rojek / CZ DEFENCE
Foto: Část portfolia společnosti Fiocchi na americkém veletrhu SHOT Show 2024  | Lukáš Rojek / CZ DEFENCE

Do jaké míry je předchozí akvizice Fiocchi Munizioni v rámci současné akvizice The Kinetic Group pro CSG výhodou?

Výhodou je, že jsme do tohoto procesu transparentnosti zapojeni už dva roky. Během procesu CFIUS pro akvizici Fiocchi Munizioni a Fiocchi of America jsme v rámci auditů neměli žádné problémy, a to ani po akvizici a při návštěvách, které proběhly ze strany amerických vládních agentur. Opět se tak ukazuje, kdo jako společnost jsme a jak moc jsme otevření, když jsme se nebáli tímto procesem opětovně projít.

A jaký je současná situace ohledně akvizice společnosti Kinetic Group?

Jsme přesvědčeni, že proces CFIUS dopadne pozitivně a nám tak bude akvizice divize Kinetic Group schválena (Společnost Vista Outdooor o schválení akvizice informovala včera formou tiskové zprávy, pozn. redakce). V červnu se pak koná schůze akcionářů, kdy jsme si jisti, že akcionáři Kinetic Group pochopí náš zájem o akvizici této společnosti, a to nejen z hlediska rozšíření portfolia CSG o tuto munici, ale také rozšíření portfolia společnosti Kinetic Group a samozřejmě celkové zvýšení prodejů. Máme zájem do společnosti dále investovat, máme zájem zaměstnat více lidí, a chceme celkově pomoci s ekonomickým rozvojem společnosti Kinetic Group.

Podle mého názoru se americkým sportovním střelcům a samozřejmě také americkému ministerstvu obrany otevírají zcela jiné možnosti, než by měli s případnými jinými společnostmi na trhu. Tím jsem si jistý.

Jaké jsou plány společnosti CSG USA do budoucna?

Chceme se prosadit na americkém trhu, budeme i nadále pokračovat v rozšiřování společnosti CSG USA, a to nejen prodejem našich výrobků, ale také vytvářením společných podniků s americkými partnery a s největší pravděpodobností také prostřednictvím dalších akvizic. Již nyní na tom pracujeme. Vnímáme to jako velkou příležitost jak pro skupinu CSG a její společnosti, tak i pro Spojené státy americké, protože se chystáme do USA přenést know-how a stejně jako v případě akvizice Kinetic Group budeme dále v USA investovat do tamní komunity a zaměstnávat lidi.

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP