Ženy do armády patří, říká brigádní generálka Lenka Šmerdová

 10. 06. 2022      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

Ženy jsou v  dnešní době neoddělitelnou součástí české armády, nejsou žádnou raritou a slouží ve všech hodnostech i odbornostech, a to jak doma, tak i v zahraničních operacích. Dívky studují na střední vojenské škole, jako vojákyně z povolání na vysoké škole, slouží téměř u všech vojenských jednotek, ale mají i zastoupení v aktivní záloze a hlásí se i na dobrovolná vojenská cvičení. Jak dnes vidí postavení žen v AČR, jaké byly její vlastní začátky u armády, jak pokračovala její vojenská kariéra a jak ona sama tehdy vnímala svou ženskou pozici v ryze mužském prostředí, se vyjádřila v následujícím rozhovoru poradkyně náčelníka Generálního štábu, brigádní generálka Lenka Šmerdová. Rozhovor v nezkrácené podobě vyšel v měsíčníku Ministerstva obrany ČR A report.

smerdovaFoto: Brigádní generálka Lenka Šmerdová | Ministerstvo obrany ČR

Paní generálko, v armádě působíte již desítky let. Jak vzpomínáte na své začátky?

V začátcích to nebylo úplně jednoduché, nedokázala jsem si představit, do čeho jdu. Při nástupu na vojnu jsem ve vlaku místo jízdenky předložila povolávací rozkaz, a tím aktivovala všechny průvodčí ve vlaku, kteří nevěřili vlastním očím. Také si vybavuji okamžik, kdy jsem civil skládala do papírového pytle, abych ho poslala domů. A  nemohu rovněž zapomenout nástup k  17. spojovacímu pluku PVOS ve Staré Boleslavi, kdy jsem téměř natrvalo přesídlila z  moravsko-slovenského pomezí do Čech. Od začátku své vojenské kariéry jsem měla štěstí jak na velitele, tak na své kolegy. Byli pro mě vzorem, povzbuzovali mě a spoustu jsem se od nich naučila. Začínala jsem jako spojařka protivzdušné obrany státu, ale určitý sled událostí mě nasměroval do personalistiky. Jsem tomu ráda, protože práce s lidmi mě naplňuje. Vzpomínky jsou důležité, ale současnost je daleko důležitější. I když je doba hektická, je plná výzev. I  v  mém věku jsem velice ráda za to, že nejen v civilním životě, ale i v tom vojenském zažívám něco poprvé. A to, že jsem obklopena skvělými lidmi, je pro mě velkým bonusem, kterého si velice vážím.

Jak se změnila armáda od vašeho příchodu ke spojovacímu pluku až do současnosti?

Od 80. let, kdy jsem oblékla vojenskou uniformu, se toho zásadně změnilo mnoho. Česká republika se stala součástí Severoatlantické aliance, jsme členem Evropské unie, z čehož pro nás vyplývají spojenecké závazky v rámci kolektivní obrany (NATO) či společné bezpečnosti a  obranné politiky (EU). Velká změna nastala v roce 2005, kdy se Armáda ČR stala plně profesionální. Stalo se samozřejmostí, že vojáci jsou pravidelně nasazováni v zahraničních operacích, a  to pod hlavičkou NATO, OSN či OBSE. Získávají bohaté zkušenosti během společných cvičení, vzdělávacích aktivit a rovněž v rámci projektů se zahraničními partnery, jak doma, tak za hranicemi našeho státu. Stalo se samozřejmostí, že vojáci jsou nasazováni při mimořádných událostech a  krizových stavech v rámci IZS. Pomoc armády při pandemii nebo při odstraňování následků ničivého tornáda na Moravě jsou toho dokladem. Role i  postavení armády se zcela změnily. Do armády přicházejí dobrovolně mladí lidé, kteří na sobě chtějí pracovat. A  když se pozastavím u žen, tak těm je dnes armáda už zcela otevřená.

Stala jste se první plukovnicí v AČR. Jaké to bylo být pomyslnou průkopnicí v jinak převážně mužském prostředí?

Průkopnice to popravdě nemají jednoduché. S  vyšší hodností ruku v  ruce přichází i  větší míra zodpovědnosti. Na druhou stranu věřím, že moje povýšení může motivovat ženy v  armádě, aby se pokusily o  totéž  – mohou dojít tam, kde zpravidla i  dnes vidíme pouze muže. No, a i muži si na tyto změny začali zvykat. Přidám jednu úsměvnou historku, která ilustruje dobu dávno minulou: při jedné návštěvě bojového útvaru jsem si na toaletě zapomněla lodičku s majorskou hodností. Našla ji uklízečka, která s ní došla za velitelem a stěžovala si, že na dámskou toaletu chodí muži.

zeny_02Foto: Zájem žen je v  posledních letech pořád vysoký. Například v loňském roce se do armády hlásilo téměř 1 400 žen, do výběru pak bylo řazeno zhruba 1 200 žen a  264 z  nich bylo do armády nakonec přijato. | Jiří Havel / Ministerstvo obrany ČR

A po deseti letech jste se stala i první generálkou…

Nikdy jsem nepracovala s  cílem dosáhnout nějaké hodnosti, o té generálské to platí stejně. Pracovala jsem a věřila, že moje práce má smysl. O to víc jsem byla překvapená, když jsem byla navržena a  generálskou hvězdu spolu s  důvěrou dostala. Hodnost generála jsem přijala s  pokorou. Nejen jako ocenění své práce, kterou mám moc ráda a  která mne baví, ale i jako ocenění práce týmu lidí, s nimiž jsem úzce spolupracovala, a na které jsem se mohla vždy spolehnout. V současné době jste poradkyní náčelníka Generálního štábu AČR pro oblast náboru a genderu.

Co vaše práce obnáší?

Armáda potřebuje kvalitní a  vycvičený personál, práce na budování značky atraktivního zaměstnavatele nikdy nekončí. Během týdne se účastním různých pracovních schůzek a jednání s vojáky i civilními subjekty. Věnuji se práci pro plnění rekrutačního cíle, který je každoročně před armádu postaven. Moje působení se rozšířilo i mimo rekrutaci, setkávám se s vojáky, veterány nebo i vojenskými důchodci a  snažím se pomáhat i  při řešení jejich problémů. A v neposlední řadě se také intenzivně zaměřuji na práci pro Vojenský fond solidarity.

Myslíte si, že je v armádě dostatek žen, či vidíte rezervy?

V  současné době slouží v  celém resortu obrany 3 700 žen, což je 13,7 %. To je na naši armádu úžasné číslo. S  tímto počtem zaujímáme mezi členskými státy 11. příčku. Ženy 6 představují významný rekrutační zdroj a myslím si, že zvýšení podílu žen v ozbrojených silách ČR na 15 % by bylo optimální.

43vpFoto: Zájem žen je v  posledních letech pořád vysoký. Například v loňském roce se do armády hlásilo téměř 1 400 žen, do výběru pak bylo řazeno zhruba 1 200 žen a  264 z  nich bylo do armády nakonec přijato. | 43. vp / Ministerstvo obrany ČR

Je ze strany žen zvyšující se tendence vstupu do AČR?

Zájem žen je v  posledních letech pořád vysoký. Například v loňském roce se do armády hlásilo téměř 1 400 žen, do výběru pak bylo řazeno zhruba 1 200 žen a  264 z  nich bylo do armády nakonec přijato. Momentálně armáda potřebuje obecně doplnit řidiče s řidičským oprávněním skupiny C, máme nedostatek strojařů, elektrotechniků či IT specialistů. Ale na školách mimo resort obrany s těmito technickými zaměřeními je žen stále jako šafránu. Co je ale pozitivní, byť zatím jen v malém počtu, že ženy zastávají funkce ještě donedávna obsazované pouze muži. Máme řidičky těžké techniky, pilotky, mechaničky a také třeba velitelku čety oprav techniky.

Co je láká ke kariéře v zeleném? Totéž, co vás, když jste v armádě začínala, či slýcháváte jiné důvody?

Ženy se chtějí stát součástí armády, uplatnit v ní své vzdělání a dovednosti. Často je to i tak, že si chtějí vyzkoušet něco nového, změnit svůj život, což se týká ale i mužů. Armáda je pro ně pak vlastně novým startem a jakousi životní výzvou. Je pravda, že někdy musíme vynaložit větší úsilí než muži, abychom potvrdily, že na to máme. Někdy to bolí, někdy je potřeba hodně sil, ale ve výsledku vás kolektiv vezme.

zenyACR_03Foto: Ženy se chtějí stát součástí armády, uplatnit v ní své vzdělání a dovednosti. Často je to i tak, že si chtějí vyzkoušet něco nového, změnit svůj život, což se týká ale i mužů. | Ministerstvo obrany ČR

Rekrutační střediska hlásí zejména od vypuknutí války na Ukrajině nebývalý zájem o službu vlasti. Které profese v současné době armádě chybí?

Zájem o  službu v  armádě je trvale vysoký. Od 24. února však evidujeme značný nárůst jak mužů, tak žen. Návštěvnost našeho webu kariera.army.cz se zvýšila o 200 % a  zájem o  službu v  aktivní záloze a  o  účast na dobrovolném vojenském cvičení byl desetkrát větší než před zmiňovaným datem. Už jsem uvedla, že armáda má největší zájem o řidiče skupin C, CE, elektro a  IT specialisty. Dále potřebuje obsadit pozice výsadkářů u 43. výsadkového pluku v Chrudimi. Prioritně jsou obsazována volná místa u protiletadlovců ve Strakonicích, dělostřelců v  Jincích, logistů v Rakovníku a ženistů v  Bechyni. Širokou nabídku volných míst máme také pro zájemce o službu v  aktivní záloze. Nyní probíhá nábor k nástupním termínům srpen a listopad 2022. O všech doplňovaných pozicích se zájemci mohou informovat na našem webu kariera.army.cz.

Je armáda atraktivním zaměstnavatelem oproti civilu?

Armáda je dnes rozhodně atraktivním, odpovědným a stabilním zaměstnavatelem. V očích veřejnosti je již nějakou dobu nejdůvěryhodnější institucí a  zájem o  službu v ní stoupá. V této nejisté době je institucí, kde lze najít sociální jistoty a v souvislosti s koronavirovou krizí bylo o vojácích, stejně jako o zdravotnících, hasičích či policistech více slyšet. Za loňský rok podle hodnocení absolventů civilních vysokých škol armáda získala 1. místo a titul „TOP zaměstnavatel“ v oboru veřejná správa.

Zdroj: A report, Ministerstvo obrany ČR

 Autor: Michal Voska

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP