Servis pro spojence zajistí v Rakovníku

 12. 05. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Počátkem loňského roku začal v Rakovníku vznikat prapor podpory nasaditelných sil. Dochází nejen k ukotvení jeho úlohy v rámci naší armády, ale zároveň se rozbíhá obnova kasáren a rekonstrukce budov a prostorů posádky. Prapor je podřízeným prvkem Agentury logistiky pro logistické zabezpečení podpory HNS (Host Nation Support – podpora hostitelskou zemí) koaličním partnerům NATO, EU a OSN na území ČR. K jeho hlavním úkolům bude patřit logistické zabezpečení míst podpory koaličním partnerům na území ČR i mimo něj (tzv. RSOM – Reception, Staging and Onward Movement), vybudování místa s ubytováním, zázemím a doplněním pohonných hmot. 

spojenciFoto: K hlavním úkolům praporu bude patřit logistické zabezpečení míst podpory koaličním partnerům na území ČR i mimo něj. (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Dále pak regulace pohybu techniky na důležitých bodech, jako jsou křižovatky, přístavy či letiště mobilními kontrolními týmy. Tyto týmy jsou určeny k přebírání konvojů zahraničních armád na hraničních přechodech, jejich doprovázení přes naše území a navádění do míst soustředění. Prapor by měl také vyčleňovat další prvky logistického zabezpečení (V4 JLSG HQ  – Joint Logistic Support Group). Jedná se o podporu společného úsilí států Visegrádské skupiny V4 vytvořit společný tým řízení logistické podpory.

Ve zkratce se dá říci, že do výčtu budoucích činností praporu patří vybudování stanového města, kde si mohou vojáci odpočinout, najíst se, doplnit pohonné hmoty, zkontrolovat a opravit techniku, zaparkovat, odložit materiál i munici. Dále prapor zřídí přijímací střediska, která jsou nezbytná pro koordinaci vojsk a  zabezpečení jejich přesunu do operačního prostoru. Po dosažení stoprocentní naplněnosti personálem, výzbrojí, materiálem a technikou by tato jednotka měla být schopna za určitých podmínek odbavit až dvě tisícovky vojáků a  postarat se o  900 kusů techniky. Počítá se s  tím, že vojáci budou schopni manipulovat s 200 kontejnery a 500 tunami materiálu. Prapor je členěn mírově na několik rot, obvaziště a  prvek posádkové podpory. Všechny části společně tvoří mechanismus komplexního logistického zabezpečení. Celkem by zde mělo pracovat více jak šest stovek vojenských profesionálů a civilních zaměstnanců. 

První rota podpory 

Hlavním úkolem 1. roty je poskytnout logistické zabezpečení pro podporu HNS. Úkolem je provozovat místo podpory konvojů na území ČR (přesunů techniky), kde bude poskytnuto ubytování, stravování, zdravotnické zabezpečení a hygiena pro vojáky. Místo bude sloužit i pro techniku parkování a  doplnění PHM. Dalším úkolem bude zabezpečení parkování vozidel přepravujících munici a odsunutí neprovozuschopné techniky

Druhá rota podpory 

Hlavním úkolem 2. roty podpory je zabezpečit místo podpory konvojů (Convoy Support Centre) na území ČR a v zahraničí ve prospěch jednotek NATO, EU a OSN, které poskytne projíždějícím konvojům možnost doplnit palivo u techniky. Součástí tohoto místa bude ubytování, stravování, hygiena a první pomoc pro vojáky přemisťujících se jednotek. Jednotka je dále schopná zabezpečit parkování techniky i s municí. 

Třetí rota podpory 

Provozuje místo pro shromáždění jednotek a materiálu (Staging Area). Zabezpečuje ubytování, stravování, hygienické zázemí a zdravotnické zabezpečení až pro 500 osob a pro 200 kusů techniky parkování a doplnění PHM denně. Úkol je obdobný jako u druhé roty. Navíc dokáže zmanipulovat materiál do 500 tun a to až 200 kusů kontejnerů. Druhá dopravní četa je v sestavě všech tří rot a je složená z aktivní zálohy. Záložníci by se měli začít rekrutovat u útvaru v roce 2021. Hlavní typy techniky u všech tří rot jsou kontejnerové nakladače (MLF, KLAUS), nákladní automobily (T-815) s přívěsem, cisterny na PHM a na vodu, automobily speciální fekální, vyprošťovací automobil, tahač návěsů, kontejnerová kuchyně, buňky se sprchami a WC. 

8_2047Foto: Znak rakovnického praporu podpory nasaditelných sil | Ministerstvo obrany ČR

Velitelská rota 

Úkolem velitelské roty je zabezpečit potřeby běžného chodu štábu. Rota v  poli buduje místo velení praporu a  vyčleňuje své příslušníky k ochraně a obraně tohoto místa. Dále se stará o výstavbu a nezbytné ženijní úpravy pro shromaždiště poškozené techniky a polní muniční sklad. Rota disponuje spojovací četou, která je určená k zabezpečení spojení v rámci praporu. Četa mobilních kontrolních týmů je schopná koordinovat, řídit a sledovat dopravu v důležitých dopravních uzlech (železniční stanice, letiště, přístavy, hraniční přechody). Hlavní typy techniky: nákladní automobily s přívěsem, automobil biologického a chemického průzkumu, pracoviště R-7-P na podvozku LRD. 

Rota logistiky 

Primárním úkolem roty logistiky je poskytovat logistické zabezpečení jednotkám praporu. Realizovat manipulaci, přepravu, dopravu a skladování všech druhů materiálu. Je schopná provádět údržbu a opravy techniky praporu. Stará se o vyproštění a odsun poškozené techniky. Rota zabezpečuje činnost a ochranu shromaždiště vojenské techniky a polního muničního skladu. Hlavní typy techniky: nákladní automobil s přívěsem, kontejnery, pojízdná dílna, tahač návěsů. 

Obvaziště 

Obvaziště bude zajišťovat základní zdravotnickou péči, budovat polní obvaziště, zabezpečovat prvotní odborné ošetření zraněných, třídit je a přesouvat z prostoru bojové činnosti. Dále zajišťuje odbornou zdravotnickou přípravu jednotlivců a specialistů CLS (Combat Life Saver). V  současné době se obvaziště podílí např. na pravidelném testování vojáků z  povolání útvaru. Dále zabezpečují střelby, KC z  řidičské přípravy apod. Technika: Sanita, pojízdná ošetřovna a převazovna Další jednotkou podílející se na chodu praporu je tzv. prvek posádkové podpory, který zabezpečuje úkoly spojené s chodem posádkových zařízení a budov.

 Autor: Vladimír Marek

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP