Sparta na vojáky a IZS nezapomíná. Pomáhají i ostatní.

 24. 02. 2020      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Hokejová Sparta nedávno odehrála další zápas v rámci projektu „Sparta vzdává hold,“ tentokrát byl projekt zaměřen na legendy kriminalistiky. Tento vstřícný krok, kdy se vyberou značné částky, které si následně rozdělí rovným dílem armáda, respektive vojenský fond solidarity a IZS, se koná již po jedenácté. Sparta ovšem není jediná, která pomáhá.

bann1_31Foto: Předání šeku | army.cz

Na začátku února Sparta odtajnila jména čtyř legend kriminalistiky, které se na ledové ploše O2 areny dočkaly sparťanského holdu. Pozvání přijali plukovníci Josef Lottes, Jiří Markovič, Josef Mareš a kapitán Jan Štoček. Kromě hokeje jde o solidní prostor pro nábor. Lidé jdoucí na zápas si mohou prohlídnout vojenskou techniku, zbraně, ale i poklábosit s vojáky a náboráři.

a17a7059
Foto: Stánek POKOS | army.cz

Ty nejmenší zaujme POKOS (Příprava občanů k obraně státu), kde si zájemci mohou vyzkoušet, kolik toho vědí o našich ozbrojených silách, ale i o našem členství v NATO. Edukační činnost tak má zde další rozměr. Vyjma zvýhodněné ceny vstupenek pro IZS a vojáky není zcela běžnou praxí, aby sportovní týmy takto aktivně pomáhaly současným vojákům, ale i veteránům.

a17a7038
Foto: Děti tradičně zaujala vojenská technika | army.cz

a17a7160
Foto: Fanoušky pozdravili vojáci české armády, kteří jsou v současnosti v misích v zahraničí. | army.cz

Zřejmě nejvýraznější krok pro naše veterány byl učiněn v Moravskoslezském kraji. Tam vojenští veteráni a političtí vězni nemusí doživotně platit za jízdu v autobusech regionální dopravy. O tuto vstřícnost se zasadil náměstek hejtmana kraje pro dopravu Jakub Unucka. Bezplatné jízdné získají veteráni, kteří bojovali ve 2. světové válce i v novodobých konfliktech v Mali, Iráku, Kosovu, Afghánistánu atp. Zájemci musí předložit osvědčení Ministerstva obrany ČR nebo potvrzení o členství v Konfederaci politických vězňů. Poté jim přepravce bezplatně nahraje 365denní kupón.

Jakub_Unucka
Foto: Ing. Jakub Unucka, MBA | CC BY-SA 4.0

Vzhledem k cenám autobusové dopravy ušetří tento vstřícný krok, veteránům významné částky. Sdružení válečných veteránů se také značně angažuje, avšak je trochu smutné, že po odchodu Eduarda Stehlíka z Odboru pro válečné veterány není o této instituci pod křídly Ministerstva obrany vůbec slyšet. Při hledání, co tento odbor nabízí za výhody, nalezneme stránku Benefity pro válečné veterány, kde veteránům nabízena řada slev na různé produkty a služby. Další výraznější angažovanost oboru však budete hledat jen stěží. To by se mělo, i s ohledem na řadu zemí Evropy, rozhodně změnit.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP