Spolupráce s GDELS se českému průmyslu dál vyplácí

 09. 12. 2020      kategorie: Události
Přidat na Seznam.cz

Společnost GDELS začala před více než deseti lety s dodávkami kolových obrněných transportérů Pandur II 8x8 CZ pro Armádu ČR. Kromě moderní techniky do výzbroje ozbrojených sil získala Česká republika i zakázky pro domácí průmysl a know-how, které i dnes přináší významnou hodnotu pro národní hospodářství. Jak ukazuje aktuální studie společnosti EY, jedna koruna utracená Ministerstvem obrany v aktuálním projektu na dodávku dvaceti velitelsko-štábních a spojovacích Pandurů II, se v rámci dodavatelského řetězce multiplikovala na 3,2 Kč.

Historie projektu Pandur II

V rámci více než desetileté historie projektu Pandur II v České republice je možné rozlišit několik etap. V první etapě, která trvala od roku 2009 do roku 2013, došlo k dodávce 107 Pandurů II, převážně v bojových verzích, které zajistila společnost GDELS, přičemž velká většina strojů byla vyrobena i vyprojektována v podniku VOP CZ za asistence specialistů GDELS. V této fázi přinesla GDELS do české ekonomiky zakázky v kumulativní hodnotě 18,5 miliardy Kč. Z toho 4,5 miliardy představovaly tzv. přímé offsety, tedy zakázky pro český průmysl, které se týkaly přímo plnění projektu Pandur II. 

pandur_01Foto: V rámci více než desetileté historie projektu Pandur II  (na snímku) v České republice je možné rozlišit několik etap. | army.cz

V druhé etapě, která započala v roce 2015, došlo k uzavření licenční smlouvy mezi společností GDELS a skupinou Czechoslovak Group (CSG) na výrobu vozidel Pandur II 8x8 v ČR a přenesení potřebného know-how. V rámci licenční smlouvy získaly společnosti holdingu CSG právo servisovat, vyrábět a také vyvíjet nové verze obrněnců Pandur II. A nejen to: Důležitou součástí dohody bylo právo exportovat Pandury II vyrobené v ČR na významné regionální trhy, např. střední a východní Evropy nebo do východní Asie.

Právě díky uzavření licenční smlouvy s českým výrobcem přináší projekt Pandur II ovoce pro českou ekonomiku i několik let po skončení původní zakázky. Český licenční výrobce, kterým je společnost Tatra Defence Vehicle ze skupiny CSG, letos splnil dodatečnou tříletou zakázku na dodávku dvacítky velitelsko-štábních a spojovacích verzí Panduru II pro AČR. Vedle toho skupina CSG získala exportní kontrakt na vývoz 23 Pandurů II pro ozbrojené síly Indonésie a téměř dvou desítek pro Filipíny. Ukazuje se, že projekt Pandur II přináší do české ekonomiky až nečekané přínosy. 

Multiplikátor aktuálního projektu Pandur II je 3,2

Zakázka na dvacítku velitelsko-štábních a spojovacích vozidel Pandur II pro AČR se v české ekonomice totiž zhodnotila více než trojnásobně. Zjistila to analýza renomované poradenské společnosti EY aktuálně zpracovaná pro průmyslově-technologický holding CSG. Jedná se o potvrzení skutečnosti, že přenos moderní obranné technologie do ČR se vyplácí nejen soukromým firmám, ale i celému státu.

Celkové náklady na zakázku dosáhly necelých 1,6 miliardy Kč. Ekonomický přínos zakázky dosáhl dle EY celkové hodnoty přes 5 mld Kč. Toto číslo lze zároveň vyjádřit ve formě multiplikátoru, který nabývá hodnoty 3,2. To znamená, že 1 Kč vynaložená na zakázku v české ekonomice vygenerovala 3,2 Kč v navazujících odvětvích. Zakázka byla plněna od roku 2017 do roku 2020. Za tu dobu společnost TDV, dodavatel Pandurů II, odvedla do státního rozpočtu na daních či odvodech 402 miliónů Kč.

Analýza EY dále zjistila, že zakázka přinesla v souhrnu práci, která se dá přepočítat na zaměstnání pro 800 lidí po dobu jednoho roku. Většina z toho připadá na konto řady dodavatelů z českého průmyslu, mezi nimi společností Colorlak, Interlink CS, Optokon, Ray Service či Retia.

Analýza EY upozorňuje na celou řadu dalších pozitivních efektů zakázky: Výroba strategicky důležitého typu vojenské techniky AČR probíhá na českém území. Při vývoji a testování vozidel probíhala úzká spolupráce s vojenskými technickými ústavy. V procesu zakázky se podstatně zvýšilo know-how a vzdělanostní úroveň zaměstnanců, kteří na zakázce pracovali. A konečně díky referenční zakázce pro domácí armádu může domácí podnik úspěšně usilovat o exportní projekty, což se potvrdilo v podobě zakázky na dodání vozidel Pandur II pro ozbrojené síly Indonésie a Filipín.

GDELS chce zopakovat úspěch Panduru s ASCODem

GDELS po deseti letech usiluje v ČR o další významný vyzbrojovací projekt. Účastní se soutěže na dodávku 210 kusů pásových vozidel pro Armádu ČR s osvědčenou platformou ASCOD 2, které používá britská nebo španělská armáda. Předpokládaná hodnota zakázky se blíží 50 miliardám Kč. Tomu musí odpovídat i ekonomické přínosy pro ČR, které by se, stejně jako u projektu Pandur II, měli oproti výdaji ze státního rozpočtu multiplikovat.

Lze říci, že GDELS má díky projektu Pandur II ideální výchozí pozici ke spolupráci s domácím obranným průmyslem, protože zná celý řetězec možných českých subdodavatelů, s řadou z nich už na projektu ASCOD 2 spolupracuje nebo má uzavřená memoranda. Díky zapojení státního podniku VOP CZ i desítek dalších českých firem se dá hovořit podobně jako u projektu Pandur II o možnosti přenosu výroby do českého průmyslu.

V případě vítězství GDELS v soutěži na dodávku pásových vozidel je tedy garantován maximální přínos pro český průmysl a vysoký multiplikátor hodnoty, kterou stát za projekt pásových vozidel utratí, v české ekonomice. Ostatní konkurenti v soutěži o nová pásová vozidla unikátní referenci z běžícího projektu v oblasti pozemní techniky nemají. Jde o hodně. Pokud by multiplikátor z projektu Pandur II platil i v případě dodávek vozidel ASCOD, česká ekonomika by vydělala přes 150 miliard Kč. A to už je pořádný investiční stimul.

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP