Systemizace Generálního štábu Armády České republiky na rok 2022

 11. 12. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Systemizace Generálního štábu Armády České republiky, schválená usnesením vlády České republiky ze dne 14. prosince 2020 č. 1319 o systemizaci Generálního štábu Armády České republiky na rok 2021, v počtech 541 vojáků z povolání a 160 zaměstnanců v pracovním poměru, vykazuje vzhledem k peněžně nepokrytým služebním a pracovním místům, nárůstu činností a požadavků na plnění dalších úkolů, dílčí nedostatečnost především v plnohodnotném zabezpečení řídících, plánovacích, koncepčních, kontrolních a vzdělávacích procesů strategického stupně velení Armády České republiky (AČR).

armada_01
Foto: Návrh systemizace Generálního štábu AČR na rok 2022 předpokládá provést dílčí reorganizaci a vytvořit organizační strukturu s celkovým počtem 701 systemizovaných míst, z toho 541 služebních míst pro vojáky z povolání a 160 pracovních míst pro zaměstnance v pracovním poměru. Ve srovnání s rokem 2021 nedojde k navýšení celkového počtu systemizovaných míst. (ilustrační foto) | Ministerstvo obrany ČR

Systemizace Generálního štábu AČR na rok 2022 je koncipována jako další etapa ve strukturálních změnách strategického stupně velení AČR. Vzhledem ke stanovenému počtu systemizovaných míst a objemu peněžních prostředků bude v roce 2022 provedena pouze vnitřní restrukturalizace s cílem zabezpečit podporu strategickému zadání pro tvorbu koncepčních a plánovacích dokumentů, usměrňující dlouhodobý vývoj oborů hlavních činností v působnosti Generálního štábu Armády České republiky. V souvislosti s předsednictvím České republiky v Radě EU bude zabezpečeno posílení organizačních procesů ve vztahu na vývoj bezpečnostního prostředí, rozvoj aktivního působení v kyberprostoru a především velení, řízení a kontrolu vojenských útvarů a zařízení v míru i v krizových situacích, včetně aplikace zkušeností z řešení nouzového stavu a použití systémů AČR v reakci na nevojenská ohrožení.

Neméně důležitou oblastí systému velení a řízení je zabezpečení komunikačních systémů pro operační nasazení vojenských útvarů a vojenských zařízení AČR. Procesní model rozvoje technologií satelitního spojení a globálního satelitního navigačního systému v doméně SPACE předpokládá v roce 2022 vytvoření výchozí organizační struktury, která bude v roce 2023 konkrétně specifikována, v souladu s požadovanými schopnostmi, do konečného stavu. 

V souvislosti s poznatky a zkušenostmi s pandemickou situací v České republice, nutností operativního řešení nasazení vojska a především zdravotnického personálu AČR k posílení zdravotnického systému České republiky, je nutno celkově posílit řídící a plánovací orgány k zajištění výkonu státní správy v ochraně a podpoře veřejného zdraví, včetně státního zdravotního dozoru v rámci Ministerstva obrany.

Návrh systemizace Generálního štábu AČR na rok 2022 předpokládá provést dílčí reorganizaci a vytvořit organizační strukturu s celkovým počtem 701 systemizovaných míst, z toho 541 služebních míst pro vojáky z povolání a 160 pracovních míst pro zaměstnance v pracovním poměru. Ve srovnání s rokem 2021 nedojde k navýšení celkového počtu systemizovaných míst.

Systemizace Generálního štábu AČR na rok 2022 svou strukturou koncepčních a řídících organizačních útvarů Ministerstva obrany efektivněji aplikuje systémy velení, řízení a kontroly podřízených vojenských útvarů a vojenských zařízení. Realizací návrhu systemizace bude zabezpečeno plnění úkolů vyplývajících ze schváleného dokumentu „Koncepce výstavby Armády České republiky 2030“ (usnesení vlády ČR ze dne 30. října 2019 č. 758), včetně plnění spojeneckých závazků vůči aliančním partnerům. Počty vojáků z povolání jsou plánovány v souladu se schváleným dokumentem „Struktura Armády České republiky a počty vojáků ozbrojených sil ČR“ (usnesení vlády ČR ze dne 13. května 2019 č. 341).

Navýšení objemu prostředků na platy v důsledku předpokládané valorizace služebních tarifů vojáků z povolání a platových tarifů zaměstnanců v pracovním poměru, nemá dodatečný dopad na státní rozpočet. Uvedené finanční prostředky jsou zajištěny v rozpočtu Ministerstva obrany na rok 2022.

Zdroj: Armáda České republiky

 Autor: Martin Šiška

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP