Gustafsson-Rask: více než 10 miliard korun v globálních projektech pro český obranný průmysl nad rámec českého programu

 02. 05. 2023      kategorie: Rozhovory
Přidat na Seznam.cz

V rámci pořízení pásových bojových vozidel pěchoty CV90 pro Armádu České republiky by k původně avizovanému 40% podílu pro český obranný průmysl měla Česká republika získat navíc prostor pro další globální kontrakty v celkové hodnotě přes 10 miliard korun a k tomu licence z těchto globálních projektů společnosti BAE Systems za dalších 10 miliard korun. Vyplývá to z rozhovoru, který nám poskytl Tommy Gustafsson-Rask, prezident BAE Systems Hägglunds.

cv90Foto: BVP CV90 MkIV na Dnech NATO v Ostravě | Michal Pivoňka / CZ DEFENCE

Čím více se hovoří o chystaném podpisu smlouvy mezi Českou republikou a Švédskem o nákupu CV90, tím častěji zaznívají pochybnosti o splnění závazku dosáhnout alespoň 40% zapojení českého průmyslu do projektu. 
 
Nevěřím, že by české ministerstvo předložilo k podpisu smlouvu, která by nesplňovala jednu ze základních podmínek. Nemyslím si, že pokud by na těchto zvěstech bylo něco pravdy, bylo by možné v probíhajících jednáních pokračovat. To, co říkáme již delší dobu je, že závazek, který byl definován v zadávacích podmínkách a který je obecně popisován jako 40% zapojení českého průmyslu, bude dodržen. Ostatně tento závazek není ničím novým, ve stejné podobě byl definován již dříve. 
 
Přesto se ozývají někteří zástupci českého průmyslu, kteří jsou s celkovou mírou zapojení českého průmyslu nespokojeni. 
 
Nejsem si jist, zda jsou skutečně nespokojeni s podílem českého průmyslu, protože informace o něm zatím nebyly, vzhledem k probíhajícím jednáním, zveřejněny. Z pochopitelných důvodů není možné zveřejňovat informace před podpisem smlouvy. Posuzovat míru zapojení českého průmyslu by měl ten, kdo vyjednává, kdo má informace a kdo také stanovil podmínky – tedy Ministerstvo obrany ČR. 
 
Přesto se několik českých firem netají tím, že měly větší očekávání. 
 
To samozřejmě vnímáme. Naším úkolem však nebylo, aby některé konkrétní vybrané české firmy byly šťastné a spokojené. Měli jsme splnit zadání české vlády v objemu průmyslové spolupráce. Probíhající jednání nejsou jednoduchá a musím přiznat, že čeští partneři se ukázali jako zdatní a silní vyjednavači.
 
Poznali jsme českou průmyslovou základnu jako velmi schopnou s působivou kapacitou, to je pro nás velmi pozitivní zjištění. Místní odborníci jsou vysoce kvalifikovaní, znají složitost vyspělého strojírenství a špičkové moderní výroby, proto jsou zde dobré předpoklady pro spolupráci s českými partnery jako naší dodavatelskou základnou.

tommy_natodaysFoto: Tommy Gustafsson-Rask, prezident BAE Systems Hägglunds | Jan Juřica / CZ DEFENCE

Znamená to, že magická hranice 40 % může být nakonec překonána? 
 
Znamená to, že Česká republika bude velmi silně zapojena do našich dalších projektů na světových trzích nad rámec spolupráce na českém projektu. Už současná jednání otevírají prostor pro kontrakty v celkové hodnotě přes 10 miliard korun. Když k tomu připočteme i hodnotu licencí, které Česká republika získá vlastně zadarmo, jen za symbolickou cenu 500 švédských korun, a které mají hodnotu dalších více než 10 miliard korun, je to pro české vyjednavače významný úspěch.
 
Říkáte, že je to český úspěch, avšak již nějakou dobu je známo, že hledáte partnery pro tisíce vozidel, které BAE Systems Hägglunds v posledních letech nasmlouvala. Nevyužili jste tedy právě této příležitosti?
 
Měli jsme a máme mnoho zájemců z celé Evropy. BAE Systems je bezesporu vyhledávaným obchodním partnerem, a to nejen kvůli objemu spolupráce, ale také proto, že v Hägglunds držíme slovo, jsme hrdí na dlouhodobé vztahy a jsme připraveni do nich investovat čas a energii. Jsme nároční, ale zároveň našim partnerům pomáháme zlepšovat jejich dovednosti a růst. V klíčovém okamžiku probíhajících jednání toho naši čeští kolegové dokázali mistrně využít. Jsme rádi, že jsme získali vysoce kvalifikované partnery ve středu Evropy a věřím, že se zde rodí jakési středoevropské centrum pro vývoj a výrobu BVP. Jsme teprve na začátku široké spolupráce a česká zakázka bude velkým impulsem. 
 
Jsou již rozjednány nějaké konkrétní zakázky nad rámec českého projektu? 
 
Je jich více a další jsou v procesu. Věříme, že se do našeho dodavatelského řetězce v různých formách zapojí další firmy, se kterými budeme spolupracovat na českém programu. Rád bych ale vyzdvihl společnost Meopta, která již získala výsadní postavení jako jediný výrobce systému UTAAS CV90. Tato výjimečná česká firma bude vyrábět zaměřovače pro všechny připravované programy CV90. Její pozice je proto naprosto klíčová. Na našem seznamu však není jediná ani poslední. 
 
Hodnota spolupráce pro český průmysl by se tak těmito dalšími kroky měla v zásadě zdvojnásobit.

Ano, je to tak. Jedná se o dalších 10 miliard v dalších zakázkách a 10 miliard za licence. A to ještě nemluvíme o servisu vozidel po celou dobu jejich životního cyklu. I když je CV90 v tomto ohledu velmi úsporné vozidlo, mimo jiné proto, že většina použitých dílů je pro všechny varianty shodná, a mnoho nákladů na životní cyklus sdílí celý uživatelský klub, přesto se bude pro české odborníky a firmy jednat o další miliardy. O tom, komu připadne podíl na tomto procesu, rozhoduje ministerstvo obrany, ale bude to dlouhodobá spolupráce.  

A to nepočítáme multiplikační efekty. Respektujeme a řídíme se tím, jak jsou požadavky nastaveny. V našich jiných programech jsme zaznamenali průměrný multiplikátor na úrovni koeficientu 2 až 3 jak v průmyslovém sektoru, tak v sektoru zaměstnanosti. Když toto vezmeme v úvahu, zejména v dnešní době, mluvíme o opravdu silné injekci pro český průmysl. A to nejen pro průmysl obranný. Navíc jsme se od počátku zaměřili na rozšíření průmyslové spolupráce napříč Českou republikou. Velmi důležité je vidět pomyslné špendlíky rozmístěné na mapě České republiky, často ve strukturálně postižených lokalitách. Ministerstvo obrany před několika lety odhadovalo, že dopad programu na zaměstnanost může být v řádu několika tisíc lidí. Připočteme-li pak nové příležitosti, číslo dramaticky vzroste.  
 
To jsou však stále jen slova. Sám jste řekl, že podrobnosti nelze zveřejnit před podpisem smlouvy. Jaké záruky můžete tedy poskytnout?

Především, naše dlouholeté vztahy se zákazníky hovoří za nás. Ve všech předchozích sedmi projektech jsme dodali to, co jsme slíbili, a ve většině případů jsme dokonce překonali očekávání z hlediska objemu a času. Nyní se projekt podle plánu zrychluje i na Slovensku, kde si vozidla CV90 vybrali ještě před Českou republikou. A jak jsme opakovaně uvedli a zavázali se, spolu se smlouvou s českou stranou jsme připraveni podepsat smlouvy s našimi klíčovými strategickými partnery – VOP CZ, VTÚ, Excalibur Army, Meopta, VR Group či Ray Service. S dalšími společnostmi máme podepsána memoranda o spolupráci, jako například s Pramacom, URC Systems, EVPÚ a s dalšími budou smlouvy podepsány ještě letos, například s Optokon, Delinfo, Bois - filtry a mnoha dalšími. A pak jsou tu firmy, se kterými budeme ještě jednat, protože podle harmonogramu prací se uzavření smluv s nimi nabízí například až v roce 2024. Rozhodně se nejedná o celý výčet, našich partnerů je v České republice více. 
 
Doba je velmi turbulentní, a to nejen v České republice, kdy inflace a růst cen zásadně ovlivnily obchodní vztahy. Nezměnily se celkové náklady projektu? Bude možné dodat daný počet vozidel ve stanoveném čase? 
 
Není to jednoduché pro nás, ani pro naše obchodní partnery. Musíme držet ceny dole, jinak bychom těžko plnili rozpočet. A je pravda, že nám to komplikuje jednání s některými nejen českými partnery. Je však třeba si uvědomit, že jsme s nimi přišli do styku možná před deseti lety a od té doby se toho hodně změnilo. Oceňujeme však, že mnozí z nich pochopili celkovou situaci a dokázali jsme s nimi najít konsenzus jak v otázce ceny, tak i termínu dodání. I díky tomu se časový rámec potřebný k dodání celkového počtu vozidel do České republiky podaří dodržet.

Zdroj: CZ DEFENCE

 Autor: Michal Pivoňka

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP