Vojáci darovali desítky tisíc korun Krajské nemocnici Liberec

 28. 12. 2019      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Vojáci ze 7. roty Radiační a chemické obrany Armády ČR v Liberci navštívili Krajskou nemocnici Liberec. Ti mezi sebou vybrali během roku peněžní hotovost, kterou se rozhodli darovat některým vybraným oddělením. Jedním z nich bylo Dětské oddělení, kterému přispěli šekem ve výši 25.000 korun. Tyto peníze budou mj. použity na koupi speciálních dek pro novorozence (tzv. neobed). Šek od rtm. Víta Minkoviče, doprovázeného zástupci jednotky, převzala vrchní sestra Dětského oddělení Mgr. Petra Plašková. 

nemocnice_01
Foto: Vojáci ze 7. roty Radiační a chemické obrany Armády ČR přispěli šekem ve výši 25.000 korun na Dětské oddělení | FB Krajské nemocnice Liberec

Vojáci nemysleli jen na novorozené děti, ale kromě peněz pro Dětské oddělení mezi sebou vybrali i peníze pro Oddělení následné péče. Šek na 21.000 korun převzal pan přednosta Jan Nedvídek a vrchní sestra Veronika Králová, kteří přislíbili darované prostředky použít na zlepšení podmínek pro dlouhodobě nemocné pacienty jejich oddělení. Na oplátku pak vojáci ochutnali cukroví, které pro ně pacienti ONP upekli.

nemocnice_03
Foto: Šek na 21.000 korun převzal pan přednosta Jan Nedvídek a vrchní sestra Veronika Králová | FB Krajské nemocnice Liberec

7. rota chemické ochrany 312. praporu spadá pod 31. pluk radiační, chemické a biologické ochrany. Pluk navazuje na historii a tradici útvarů chemického vojska v posádce Liberec. Vznikl 1. prosince 2013 a je pokračovatelem útvarů brigádního typu dislokovaných v Liberci od roku 1977. Pluk je jediný specializovaný svazek Armády České republiky, který je určen k plnění úkolů chemického zabezpečení AČR a nejsložitějších úkolů ochrany proti zbraním hromadného ničení i proti ostatním radioaktivním a toxickým látkám.

nemocnice_04
Foto: Na oplátku pak vojáci ochutnali cukroví, které pro ně pacienti ONP upekli. | FB Krajské nemocnice Liberec

Zabezpečuje radiační a chemický průzkum a nespecifický biologický průzkum, odběr vzorků, laboratorní analýzu radioaktivních a toxických látek i varování o napadení zbraněmi hromadného ničení a úniku jiných toxických látek. Provádí dekontaminaci techniky, materiálu, terénu a terénních objektů, dekontaminaci a hygienickou očistu osob. Zabezpečuje základní zdravotnické ošetření (ROLE 1+) a lékařské ošetření osob zasažených při použití zbraní hromadného ničení. V neposlední řadě se zabývá expertní činností ve prospěch nadřízených stupňů. Vyčleňuje síly a prostředky do úkolových uskupení AČR pro operace v zahraničí, do hotovostních sil NATO a EU i pro operace na území České republiky.

banner-kolaz_1000-420a_0
Foto: Pluk je jediný specializovaný svazek Armády České republiky, který je určen k plnění úkolů chemického zabezpečení AČR a nejsložitějších úkolů ochrany proti zbraním hromadného ničení i proti ostatním radioaktivním a toxickým látkám. | army.cz

Pluk Přispívá k výcviku a přípravě příslušníků cizích armád ve své odbornosti ať už na území České republiky nebo vysláním mobilních výcvikových týmů na území hostitelského státu. Přispívá také k přípravě občanů k obraně státu organizací vzdělávacích a školících aktivit ve prospěch civilní veřejnosti. Spolupracuje s orgány státní správy a místní samosprávy.

 Autor: Patrik Beran

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP