Vojáci z Přáslavic se připravují do Lotyšska

 27. 06. 2020      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

V uplynulých dnech začal komplexní polní výcvik 6. Úkolového uskupení AČR pro alianční Předsunutou přítomnost (eFP - enhanced Forward Presence) Lotyšsko, které bude postaveno na bázi 72. mechanizovaného praporu z Přáslavic a mělo by být vysláno do zahraniční operace začátkem příštího roku.

Jde o první společné vyvedení úkolového uskupení, které si klade za cíl sjednotit příslušníky z různých útvarů armády (Přáslavice, Bučovice, Jince, Olomouc, Lipník nad Bečvou) ve vševojskových činnostech a sladit činnost palebné čety. Výcvik je především zaměřen na palebnou službu u minometů a kompletní činnost se zapojením rekognoskačního družstva, družstva řízení palby a samotné palebné jednotky. Vyvrcholením tohoto prvního společného výcviku je pak technický nácvik střeleb, kdy se propojí součinnost všech prvků palebné čety.

dsc_10597Foto: V uplynulých dnech začal komplexní polní výcvik 6. Úkolového uskupení AČR pro alianční Předsunutou přítomnost (eFP - enhanced Forward Presence) Lotyšsko (ilustrační foto) | army.cz

Kromě toho byl výcvik zaměřen také na zdravotnickou přípravu, kterou vedl zdravotník úkolového uskupení. „Mým cílem je začít přípravu vojáků, kteří se chystají na náročný kurz CLS (Combat LifeSavers – poskytování první pomoci na bojišti) a dále připravit všechny příslušníky na závěrečné přezkoušení z této oblasti,“ říká zkušený instruktor. Vojáci si tedy vyzkouší i práci na vyšší úrovni, než jsou základní dovednosti všech vojáků Armády ČR v podobě Tactical Combat Casualty Care (bojový záchranář).

V rámci komplexního výcviku se provádí dále taktická příprava v podobě bojových drilů se zaměřením na reakci na incident, dělostřelecký přepad a reakci na odstřelovače. Součástí tohoto tréninku je i ošetřování zraněného pod taktickým námětem.

„V další části výcviku jsme se zaměřili na střeleckou přípravu vojáků. Kladu velký důraz na odstranění špatných návyků při manipulaci se zbraní, která se může vyskytnout u některých převážně mladých vojáků, a osvojení si odstraňování případných závad na zbrani, ke kterým by mohlo při boji dojít,“ upřesnil velitel jednotky nadporučík Martin Dřímalka.

Během výcviku došlo i k přeškolení řidičů na techniku T-815/7 PRAM. Řidiči musí prokázat a prohloubit technické znalosti, jízdu po komunikaci a hlavně jízdu v obtížném terénu. Je nutné znát, čeho je tato technika v terénu schopna.

Procvičována je vedle všech zmíněných oblastí také topografické příprava, ukončená zrychleným přesunem. Vojáci si sami plánují osy přesunu a plní různé úkoly za přesunu z vševojskových odborností. Aby měl výcvik tu správnou dynamiku, byl pojat jako soutěž dvoučlenných družstev.

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP