Vojenská policie od svého vzniku ušla velký kus cesty

 18. 09. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

V národním památníku na Vítkově se nedávno uskutečnil slavnostní akt u příležitosti 30. výročí vzniku Vojenské policie (VP). Ceremoniál probíhal za přítomnosti Předsedy výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost senátu Parlamentu České republiky Pavla Fischera, ministra obrany Lubomíra Metnara, poslance Pavla Růžičky, zástupce náčelníka generálního štábu - inspektora armády České republiky generálmajora Milana Schulce, bývalých náčelníků Vojenské policie a dalších vzácných hostů.

vp_01Foto: Projev náčelníka Vojenské policie | Ministerstvo obrany ČR

Během slavnostního aktu udělil náčelník Vojenské policie brigádní generál Miroslav Murček pamětní stuhy na standardu ředitele Vojenské policie Slovenské republiky a dále dekoroval bojové prapory Velitelství ochranné služby Vojenské policie, Velitelství Vojenské policie Tábor – nositele čestného názvu Táborských husitů a Velitelství Vojenské policie Olomouc  - nositel čestného názvu Stráž obrany státu. Generál Murček také ocenil bývalé příslušníky Vojenské policie a další hosty, kteří se významně podíleli na spolupráci a výstavbě Vojenské policie.

Mezi oceněnými Křížem Vojenské policie byl i ministr obrany Lubomír Metnar, podle kterého se Vojenská policie za uplynulých 30 let stala nedílnou součástí resortu obrany. Vyzdvihl bohaté zkušenosti na mezinárodní úrovni, významné postavení Vojenské policie v aliančních strukturách i spolupráci se státní policií. Ocenil také klíčovou roli, kterou jednotka KAMBA sehrála při nedávné evakuaci z Kábulu. „Svou profesionalitu však vojenští policisté prokazovali nejen při nasazení v Afghánistánu, ale také na Balkáně, na Sinajském poloostrově, v Iráku, v Mali a v rámci eFP v Pobaltí,“ uvedl dále ministr. 

Náčelník Vojenské policie ve svém projevu poděkoval ostatním složkám ozbrojených sil za spolupráci s Vojenskou policií: „Velký dík patří také kolegům z jiných složek ozbrojených sil a ozbrojených sborů, zejména AČR a PČR, také koaličním partnerům za jejich spolupráci a pomoc při výstavbě, výcviku a odborné přípravě příslušníků Vojenské policie.“

Vojenská policie od svého vzniku ušla velký kus cesty, není již jen represivní složkou a díky své profesionalitě a odborným znalostem si získala dobré jméno. Za 30 let VP prošla velkou proměnou a stala se z ní plně funkční profesionální složka rezortu obrany.

I Vojenská policie má své hrdiny, na které by se nemělo zapomenout. Jedním z nich je štábní praporčík in memoriam Jiří „Regi“ Schams, který byl součástí Útvaru speciálních operací Vojenské policie (označovaný též jako Special Operations Group, SOG), což byla jednotka Vojenské policie pro speciální operace. V roce 2008 byl Regi v Afghánistánu těžce raněn při útoku sebevražedného atentátníka.

08_15
Foto: Jiří Schams během patroly v afghánské vesnici (leden 2008) | Ministerstvo obrany ČR

Po tomto útoku zůstal několik měsíců v kómatu a střepina, která mu zůstala v hlavě, mu těžce poškodila mozek a upoutala jej na invalidní vozík. Všechny lékařské předpovědi po jeho návratu byly velmi skeptické a nedávaly mu mnoho zbývajícího času života. Po následujících téměř sedm let však Regi statečně bojoval s nepřízní osudu. I přes všechen svůj boj s následky svých zranění Jiří Schams nakonec po krátké a těžké nemoci dne 7. ledna 2015 zemřel. Jeho neuvěřitelný boj s následky svých zranění a nepřízní osudu by mohl být pro většinu lidí velkou inspirací. 

Vojenská police neustále pracuje na svém rozvoji. V tomto roce začali u některých jednotek AČR působit styční důstojníci VP (tzv. „Provost Marshals“), čímž by mělo docházet ke zlepšení spolupráce obou složek. Vojenskou policii i nadále čeká postupná modernizace výstroje, výzbroje a techniky (např. drony), jakož i rekonstrukce a budování infrastruktury. Své aktivity zaměří VP i na novodobý fenomén hybridní války – bude se zabývat protiprávním jednáním v kybernetickém prostoru zaměřeným proti Ministerstvu obrany ČR.

vp_TITFoto: Působnost VP je opravdu široká | Ministerstvo obrany ČR

Působnost VP je opravdu široká, proto pro ilustraci níže uvádíme rozsah její činnosti:

 • odhaluje trestné činy a zjišťuje jejich pachatele a činí opatření k předcházení trestné činnosti
 • působí v řízení o trestných činech jako policejní orgán a šetří přestupky
 • pátrá po hledaných nebo pohřešovaných vojácích a po ztraceném nebo odcizeném vojenském materiálu nebo po dalších věcech v majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo, zpravidla ve spolupráci s Policií České republiky
 • podílí se na ochraně vojenského materiálu a ostatního majetku státu, s nímž je příslušné hospodařit ministerstvo
 • dohlíží na zabezpečování kázně v chráněných objektech a na dodržování kázně vojáky na veřejnosti
 • zajišťuje ochranu vojenských objektů určených ministrem obrany a dohlíží na zajišťování režimu vstupu a vjezdu do vojenských objektů
 • dohlíží nad bezpečností provozu vozidel ozbrojených sil a nad bezpečností provozu ostatních dopravních prostředků v chráněných objektech
 • řídí provoz vozidel na pozemních komunikacích při pohybu vozidel ozbrojených sil na pozemních komunikacích
 • vykonává dohled nad výcvikem a zdokonalováním odborné způsobilosti řidičů vozidel ozbrojených sil a provádí zkoušky odborné způsobilosti žadatelů o řidičská oprávnění
 • schvaluje technickou způsobilost vojenských vozidel
 • zajišťuje ochranu a doprovod ministra obrany a jím určených osob (dále jen "chráněná osoba")
 • podílí se na zajišťování ochrany oficiálních delegací České republiky a občanů České republiky v místech nasazení ozbrojených sil České republiky mimo území České republiky
 • zajišťuje ochranu vyčleněných vojenských dopravních letadel pro přepravu ústavních činitelů a ostatních osob využívajících přepravy vojenskými dopravními letadly a vojenských objektů určených pro odbavení a prostor určených ke vzletu a přistání vojenských dopravních letadel
 • zajišťuje na vyžádání bezpečnostním doprovodem ochranu vojenské letecké dopravy a přepravy
 • vede evidence a statistiky potřebné k plnění svých úkolů, zejména evidenci vozidel ozbrojených sil a evidenci případů Vojenské policie.

Zdroj: Vojenská policie, Ministerstvo obrany ČR

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP