Výbor pro obranu: Cenové nabídky na SPYDER a CAESAR jsou neakceptovatelné

 28. 04. 2021      kategorie: Armáda ČR
Přidat na Seznam.cz

Výbor pro obranu dnes na svém zasedání projednával aktuální vývoj zakázek na „Protiletadlový komplet SHORAD“ a „Dělo NATO“.  Navázal tak na ranní jednání Podvýboru pro akvizice Ministerstva obrany, obchod s vojenským materiálem a inovace AČR. Aktuální nabídky totiž překračují původní a nepřekročitelnou cenu až o 60 %. Celkový nárůst ceny je tak na úrovni 9 miliard Kč. Vzhledem k tomu, že takový rozdíl v ceně dodávaného zboží armádě se opakuje, chtěl výbor znát od představitelů Ministerstva obrany, jakým způsobem tito zajistí, aby se podobný postup již neopakoval.

Pokud jde o dodávku děl, za postupem resortu si stojí ministr obrany Lubomír Metnar s tím, že byly dodrženy všechny náležitosti spojené s výběrovým řízením. 12. dubna obdrželo ministerstvo první předběžnou nabídku. Tato nabídka společnosti NEXTER Systems podle ministra nejen výrazně překračuje původní cenu, ale také obsahuje řadu nesrovnalostí a nedostatků. Proto byla nabídka vrácena s požadavkem k přepracování a snížení ceny. Vysvětlením může být skutečnost, že společnost NEXTER, podle generálporučíka Miroslava Hlaváče, zástupce náčelníka generálního štábu, pracovala se starými přílohami zadávací dokumentace. Podle ministra Metnara je tato zakázka nadále prioritou resortu.

caesar_strelba
Foto: 155mm ShH CAESAR 8x8 | NEXTER Systems / CC BY-NC-ND

Nákup čtyř baterií protiletadlových kompletů SHORAD ustrnul v okamžiku, kdy ministerstvo obdrželo předběžnou cenovou informaci státu Izrael. Předpokládaná cena této zakázky českou stranou, která vychází z podrobných průzkumů trhu realizovaných v roce 2016 a informací proveditelnosti z roku 2017, je stanovena na úrovni 10 miliard korun.

9--layer-1512Foto: SPYDER - Protiletadlový raketový komplet krátkého a středního dosahu (SHORAD) | Ministerstvo obrany ČR

Členové výboru několikrát konstatovali, že jde o klasické „deja vu“ a připomněli si například zakázku na pasivní sledovací systémy VERA z podzimu 2019, která měla podobný průběh (z původních 780 milionů se koncová cena vyšplhala až na 1,2 miliardy korun).

Členů výboru jsme se v souvislosti s výše uvedeným zeptali na následující:

Jaký je Váš názor na aktuální vývoj akvizice zakázek „Protiletadlový komplet SHORAD“ a „Dělo NATO“? 

Níže uvádíme odpovědi těch, kteří reagovali:

Jana Černochová (ODS), předsedkyně výboru

Informace o navýšení ceny u obou projektů je pro mě nepříjemným překvapením. Zástupci ministerstva obrany dnes nejdříve na podvýboru pro akvizice a následně i na výboru pro obranu vysvětlovali důvody tohoto prodražení. Mrzí mě, že neočekávané zdražení zakázek pak vzbuzují nedůvěru v celý akviziční proces. Výbor proto dnes přijal usnesení, ve kterém mj. konstatuje, že aktuální cenové nabídky výrazně převyšují předpokládané hodnoty, které byly Ministerstvem obrany členům podvýboru i výboru dlouhodobě prezentovány, jsou neakceptovatelné, a to z důvodu, že dodavatelé byli vybráni ve studiích proveditelnosti i na základě ceny (jako důležitého parametru) a také z důvodu očekávaného tlaku na rozpočet Kapitoly Ministerstva obrany v příštích letech. Dále má ministerstvo informovat členy výboru o probíhajícím jednání s potencionálními dodavateli a stanovení finální ceny u obou akvizic.

Jan Řehounek (ANO), předseda podvýboru pro akvizice

Podvýbor se oběma zakázkami zabýval, detailně, vyjádřil na jedné straně podporu pro dotažení obou projektů, ale za předpokladu dojednání podstatného snížení nabídnutých cen tak, aby odráželi původní předpoklady a hlavně systém výběru, tlaku na státní rozpočet MO v budoucích letech atd... Jednoduše řečeno - jednohlasně Podvýbor i výbor vyjádřil podporu v dotažení obou zakázek, ale přistoupit k jednání o finální ceně a zapojení českého průmyslu TVRDĚ a dojednat maximálně akceptovatelné podmínky v poměru cena x výkon. 

Radovan Vích (SPD), místopředseda výboru

Je to zklamání a další důkaz, že ani po čtyřech letech akvizice neumíme. Ať to jsou děla Caesar, nebo protiletadlový systém SHORAD, anebo předražené americké vrtulníky. Měli jsme se již dávno vydat cestou modernizace stávajících druhů výzbroje a techniky a nikoliv teď "brečet nad rozlitým mlíkem", že je vše dražší o 40 anebo 62 %. Je potřeba tyto smlouvy odmítnout a již dále tyto varianty neprojednávat. Současná politická reprezentace si zahrává s bezpečností naší republiky a měla by předstoupit před veřejnost a vojáky a říci jim, že z těchto strategických zakázek nebude nic. Je chybou ze strany MO požadovat tzv. nepřekročitelnou cenu, a potom se divit, že nabídková cena je o desítky procent vyšší a nemít jinou variantu. Peníze jsou, ale MO je neumí účelně vysoutěžit. Ale vývoj rozpočtu a potřebná konsolidace veřejných financí neumožní potřebný nárůst rozpočtu MO na ufinancovaní do budoucna. Bude se muset předělat KVAČR a také střednědobé plány a opustit myšlenku 2pct HDP. Je potřeba posilovat vlastní obranné schopnosti a podporovat domácí zbrojní průmysl.

Josef Hájek (ANO), místopředseda výboru

Ministerstvo obrany i generální štáb musí na dodavatele protiletadlového komplexu SHORAD i děl NATO vyvinout maximální tlak za účelem snížení ceny a max. zapojení domácího průmyslu. Stávající návrhy dodavatelů těchto akvizic jsou akceptovatelné jen stěží.

Karel Krejza (ODS)

Jsem zklamán ze schopnosti MO plánovat a odhadovat výdaje v čase. Dlouhý akviziční proces vždy způsobí prodražení. Cenové nabídky nejsou konečné a MO musí dojednat přiměřenější cenu a prostor tam vidím. Oba projekty patří ke klíčovým a není možné je nerealizovat. Nabídky z 12. 4. dle mého názoru však nelze akceptovat.
Jak bude vývoj obou zakázek pokračovat? Jisté je, že Ministerstvo obrany obě předběžné nabídky odmítlo a vyzvalo obě strany k jednání. Zástupci státu Izrael budou v Praze jednat o všech parametrech smlouvy od 3. května na časově neomezené schůzce, po které vznikne finální nabídka. Zástupci společnosti NEXTER Systems  byli vyznáni, aby svou nabídku přepracovali do 30. dubna. Na osobní jednání pak přiletí 4. května. V tomto případě kvůli proticovidovým opatřením byl čas pro jednání stanoven na dobu jednoho týdne. Výbor pro obranu svým usnesením vyzval Ministerstvo obrany, aby jej o výsledcích obou schůzek neprodleně informovalo.

Ing. Pavel Růžička (ANO)

V současné době Ministerstvo obrany považuje nabídku od francouzské strany jako neakceptovatelnou a v příštích týdnech bude vyjednávat s francouzskými zástupci o ceně. Francouzská strana špatně vyspecifikovala cenu dle přiložených příloh.

Izraelská nabídka nebyla oficiální, čeká se na nabídku od izraelské vlády. Všichni předpokládáme, že Ministerstvo obrany bude jednat o ceně tak, aby byla co možná nejnižší.

Pro mne je ale důležité další jednání o zapojení domácího obranného průmyslu v obou zakázkách. Ministerstvo obrany musí být v této oblasti nekompromisní a vyjednat co možná nejlepší podmínky pro české firmy, které se budou podílet na výrobě SHORADu a děla Caesar.

Karel Schwarzenberg (TOP 09)

Obě jsou to, zdá se, vhodné zbraně, nicméně  toho času jejich výrobci požadují příliš vysokou cenu.

Jan Bartošek (KDU-ČSL)

Na výboru pro obranu bylo toto důležité téma podrobně projednáno. Jedná se o klíčové akvizice v modernizačním procesu naší armády, a proto je k nim upírána taková pozornost. Obě zakázky mají značný podíl zapojení domácího průmyslu, což KDU-ČSL i koalice SPOLU dlouhodobě prosazuje. Zde ale dobré zprávy končí, jelikož dohoda s dodavateli obou zakázek se stále nekoná, naopak se nabídky finančně velmi liší od představ Ministerstva obrany ČR.

Resort obrany i ministr Metnar se dostává do velmi složité pozice, jelikož času do konce funkčního období moc není a vládní hlavní priorita zůstává nesplněna. Do nepříjemné pozice se ale dostávají především vojáci, jelikož se opět hazarduje s bojeschopností naší armády. Momentálně nám nezbývá nic jiného, než spoléhat na to, že se dohoda uskuteční. Za sebe ale mohu říct, že budu od vlády vyžadovat pravidelné informace o aktuálním stavu zakázek a samotných vyjednávání.

 Autor: Jan Zilvar

Spolupracujeme sCZ- LEXCZ - AOBP